Spojili sme sa v modlitbe s vďakou i prosbou za všetkých

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme včera slávili svätú omšu spoločne s kolegami a klientmi Bratislavskej arcidiecéznej charity. Diecézne a arcidiecézne charity vykonávajú svoju činnosť najmä na území svojej arci/diecézy. Slovenská katolícka charita zastrešuje väčšinou celoslovenské projekty, a takisto pomoc núdznym za hranicami našej krajiny. Tento sviatočný deň bol pre nás milou príležitosťou stretnúť sa. Aj modlitba spája a obnovuje sily pre službu blížnym. Ďakujeme aj všetkým vám za modlitby a obety, ktorými nás nenápadne sprevádzate pri našej práci. Vieme, že naše finančné i ľudské zdroje majú svoje limity, ale dennodenne zažívame, že Božie požehnanie presahuje naše možnosti, kapacity, či únavu. Nech Boh mnohonásobne odmení dobro, ktoré konáte. Aj vy, adresní, či anonymní dobrodinci, ste v našich modlitbách. Pokračovať v čítaní

 

Aby prežili, pomáhajú babke pliesť klobúky

Mnohé vietnamské deti žijú a vyrastajú vo veľmi komplikovaných pomeroch. Okrem chudoby sú často zasiahnuté aj rodinnými tragédiami. Medzi takéto deti patria aj dvojčatá z rodiny Loi Ly. Keď mali chlapci 18 mesiacov, ich mama zomrela, spáchala samovraždu. Rodina mala veľké existenčné problémy a žila vo veľkej núdzi. Mama situáciu neuniesla. Keď mali chlapci osem rokov, otec ich opustil a tak chlapcov vychováva stará mama. Ich situácia je veľmi ťažká a majú problémy s obživou. Babka, aby uživila týchto dvoch vnukov, vyrába klobúky. Je to náročné, lebo jeden klobúk dokáže predať za 1,5 USD. Aby sa uživili, s pletením jej pomáhajú aj chlapci. Denne tak spoločne vyrobia viac kusov klobúkov, aby si mohli zaobstarať jedlo a ďalšie základné veci na obživu. Chlapci sa učia dobre a tak majú šancu študovať neskôr aj na vysokej škole. Pokračovať v čítaní

 

Hľadáme adoptívnych rodičov pre indické deti. Zapoj sa

Našu pomoc pre indické dievčatá a chlapcov postupne rozširujeme. Chudobou sú v Indii zasiahnuté milióny ľudí. Mnoho indických detí stále trpí podvýživou a ostáva osamotených v extrémne ťažkých podmienkach. Sme preto vďační všetkým vám, ktorí sa angažujete a zapájate do pomoci. Medzi indické žiačky, ktorým pomohli adoptívni rodičia, patrí aj Raksandha. Zo sociálneho centra pre mladých, s ktorým spolupracujeme vo Vamanjoor, nám o nej pracovníci napísali: „Raksandha pochádzala z neúplnej rodiny. Otec rodinu opustil a mama sa starala o dieťa sama. Nemali ani vlastný príbytok, žili v malom domčeku so starými rodičmi. Sociálna a ekonomická situácia celej rodiny bola veľmi ťažká. Stará mama bola čiastočne ochrnutá a jej zdravotný stav nebol dobrý. Mama Amitha pracovala v malom obchodíku, aby zarobila aspoň minimálne financie pre obživu seba, svojej dcéry i starých rodičov. Jej mesačný príjem bol okolo desať eur. To však nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov domácnosti, na lieky, a na zabezpečenie štúdia pre dcéru. Z tohto dôvodu sme Raksandhu zaradili do projektu Adopcia na diaľku® spolu s ďalšími deťmi z chudobných rodín. Pokračovať v čítaní

 

Ukrajinskí chlapci z dedinky Bortnyky sa práce neboja

Aj také je leto na Ukrajine ako na priložených fotografiách. Možno ste to počas letných prázdnin zažívali aj vy doma, alebo u starých rodičov. Kosenie trávy, hrabanie sena, pomoc s okopávaním plodín na poli. Asi menej z nás už zažilo bezprostredne žatvu. Ukrajinské deti, ktoré žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky, pomáhajú a to nielen počas leta, s rôznymi prácami. Detský domov, v ktorom žije aktuálne 32 detí a tínedžerov, spravuje kvôli obžive aj malé hospodárstvo. „Chovajú domáce zvieratá, pestujú zemiaky, kukuricu, cviklu, rôznu inú zeleninu a ovocie, no tiež obilie. Časť plodín zužitkujú sami, časť predajú a získavajú aj takto finančné prostriedky na chod detského domova. Obilie využívajú na kŕmenie zvierat, časť predávajú, a tiež vymieňajú i v miestnej pekárni za pekárenské výrobky, ako je napríklad chlieb a pečivo, hovorí Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v minulosti navštívila a viackrát sa s riaditeľom domova R. Markivom, MJ stretla aj na Slovensku. Pokračovať v čítaní

 

Baraka bol veľmi nešťastný, dnes sa usmieva

Cez Adopciu na diaľku ® pomáhame intenzívne i v Ugande. Príbehy ugandských detí nie sú jednoduché. Dobrou správou však je, že životné príbehy detí môže meniť k lepšiemu aj pomoc zo Slovenska. Teda pomoc vás, adoptívnych rodičov. Medzi ugandské deti, ktorým pomáhate spolu s nami, patrí aj chlapec Baraka. Baraka žije v centre, ktoré vybudovala Slovenská katolícka charita. Keď do nášho centra prišiel, bol veľmi nešťastný. Nezáležalo mu na živote. Baraka bol veľmi chorý a myslel si, že čoskoro zomrie. Bol presvedčený, že nikomu na ňom nezáleží. Pri príchode nemal ani žiadne veci, iba dva kusy oblečenia. Pobyt v centre zmenil jeho život i jeho príbeh. Baraka pravidelne užíva lieky, má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, primeranú výživu a jeho zdravotný stav sa zlepšil. Chodí do školy a hrá sa s priateľmi. Chlapec, ktorý už neveril nikomu a ničomu, je dnes vďaka vašej pomoci šťastný. Mnohé ugandské deti sú podvyživené a choré. Ak im nepomôžu príbuzní, ostávajú vo svojej ťažkej situácii samé. Ďakujeme, že vám život a príbehy núdznych detí nie sú ľahostajné. S vašou podporou ugandské dievčatá a chlapci dostávajú novú šancu a nádej na zmenu ťažkých životných okolností, v ktorých žijú.