Napriek ťažkým životným okolnostiam Shaila vyštudovala informačné technológie

Medzi indické dievčatá, ktoré boli zaradené v našom projekte Adopcia na diaľku®, patrí Shaila. Shaila sa narodila vo veľmi chudobnej indickej rodine. Napriek ťažkým životným okolnostiam mohla vyštudovať informačné technológie, a to vďaka pravidelnej pomoci adoptívneho rodiča zo Slovenska. Prinášame vám jej príbeh: „Shaila sa narodila v meste Kumbla, ktoré sa nachádza na juhu Indie. Jej otec Benjamń nemal stabilnú prácu, vykonával príležitostné práce podľa možností, ktoré v ich meste boli. Matka Carmine bola ženou v domácnosti. Rodina mala príjem okolo 15 eur mesačne. Keďže mali tri deti, pre rodičov bolo veľmi finančne náročné, aby všetky tri deti chodili do školy. Preto bola Shaila zapojená do projektu Adopcia na diaľku®. Mala tak na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, ktorý jej štúdium pravidelne podporoval. Darca jej prispieval každý mesiac  15 eur, z tejto sumy boli zaplatené školské pomôcky, učebnice, zošity, písacie potreby, uniforma ale aj rôzne vzdelávacie kurzy. Tie boli zamerané napríklad na edukačné techniky a rozvoj zručností. Shaila brala školu veľmi zodpovedne a dosahovala vynikajúce výsledky. Pokračovať v čítaní

 

Z Ugandy nám píšu, prečo byť šťastný

Naše dobrovoľníčky Miriam a Juliana, srdečne pozdravujú na Slovensko a píšu svoje zážitky z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV na severe Ugandy: „V pondelok, 9. októbra, bol „Uganda Independence Day“, teda deň nezávislosti. V tento deň sa celá Uganda dala do pohybu: ľudia spievali, tancovali, tvorili sprievody, jasali a oslavovali. Deň predtým sme v Centre nacvičovali pochodovanie, a tak išli staršie deti spolu s dobrovoľníkmi v rámci slávnosti ako súčasť sprievodu, kde na štadióne školou vybrané deti, medzi nimi i naše, pochodovali a tancovali tradičné tance. Bol to veľmi príjemný zážitok, pre nás i pre deti. Začali sme rozdeľovať materiál pre školy, ktorý sa začal kupovať ešte počas pôsobenia bývalých dobrovoľníčok. Každá škola dostane určitý počet školských pomôcok pre skvalitnenie výučby i prostredia v škole. Školy tak dostanú napríklad nožnice, lopty, papiere, mapy, perá, kriedy, geometrické pomôcky na tabuľu, mydlá, počítadlá či atlasy.  Pokračovať v čítaní

 

Ukrajinskí chlapci pomáhajú aj so zberom zemiakov

Zemiaky sú v ukrajinskej kuchyni každodennou súčasťou. Aj v detskom domove v dedinke Bortnyky patria k hlavným plodinám, ktoré pestujú. Detský domov „Živá perla“ si zabezpečuje sám pestovanie zeleniny, plodín, či niektorých obilnín kvôli obžive. Napríklad pšenicu využívajú na výmenu za chlieb a pekárenské výrobky v miestnej pekárni. V detskom domove aktuálne žije 34 chlapcov a keďže sú domovom rodinného typu, obživu pre seba sa snažia pracovníci domova zabezpečovať i poľnohospodárskymi aktivitami. „Okrem zeleniny a obilnín, pestujú aj ovocie, chovajú včely, prasiatka, sliepky, či králiky. Takýmto spôsobom znižujú finančné výdavky súvisiace s prevádzkou domova,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v dedinke Bortnyky v minulosti navštívila. Do prác sa zapájajú aj chlapci, ktorí v domove žijú. Pomáhajú s aktivitami, ktoré sú primerané ich veku. Učia sa takto aj zodpovednosti, spolupráci v kolektíve, a tiež pracovným návykom. Pokračovať v čítaní

 

Kresba z Indie nielen pre pani Helenu

Indka Manjushree sa mohla vďaka podpore našej darkyne pani Heleny z Cabaj-Čápora vzdelávať. Pomoc dostávala cez Adopciu na diaľku® v spolupráci s našimi koordinátormi z centra SMSSS v Shimoge. Manjushree aktuálne dokončila počítačový kurz a našla si prácu ako učiteľka na prvom stupni základnej školy. Takúto kresbu poslala ako poďakovanie z Indie svojej darkyni. Veríme, že poteší všetkých vás. Vzdelanie dáva chudobným indickým dievčatám a chlapcom reálnu šancu nájsť si v dospelosti prácu a tým aj možnosť žiť dôstojne. Vzdelanie láme ťažko prelomiteľnú obruč chudoby indických detí a mladých, ktorí by bez vašej pomoci nemali možnosť navštevovať školu, zúčastňovať sa vzdelávacích kurzov, či chodiť na doučovanie. Ďakujeme, že im pomáhate spolu s nami.

 

Simeon pripravil pre adoptívneho rodiča pekný list a kresbu

Počas letných mesiacov rozposielame z niektorých krajín zásielky od detí a študentov našim dobrodincom a podporovateľom. Každý darca a darkyňa, ktorí podporujú konkrétne dieťa alebo študenta, sa po zapojení do projektu stáva tomuto chlapcovi alebo dievčaťu adoptívnym rodičom na diaľku. Každý adoptívny rodič dostáva jedenkrát ročne špecifickú zásielku, ktorá sa týka dieťaťa, ktoré podporuje. Zásielka obsahuje aktuálnu fotografiu, list alebo kresbu od dieťa a školskú správu. Na priloženej fotografii je haitský chlapec Simeon. Od koordinátorky z Riviere Froide sme cez prázdniny dostali materiály, ktoré spolu s deťmi pripravili pre slovenských darcov. Materiály z viacerých centier sme triedili, kontrolovali a postupne rozposielali adoptívnym rodičom. Pod textom je oskenovaný list s poďakovaním a milá kresba, ktorú Simeon nakreslil pre svojho adoptívneho rodiča. Simeon končil tretiu triedu základnej školy. List pripravoval pred koncom školského roka a tu je z neho časť: „Drahý dobrodinec, som veľmi rád, že ti píšem. Ako sa máš? A tvoja rodina? Pokiaľ ide o mňa, ja sa mám dobre. Hlavným cieľom môjho listu je poďakovať ti za všetku podporu počas školského roka. Pokračovať v čítaní