Ukrajinskí bohoslovci šíria dobro ďalej

Na Ukrajine podporujeme i vzdelávanie študentov bohoslovcov. Okrem štúdia, sa v rámci svojich pastoračných i dobrovoľníckych aktivít študenti venujú aj chorým, ktorých navštevujú v nemocniciach. Taktiež seniorom, ktorým pomáhajú s nákupmi, či rôznymi prácami – ako je napríklad rúbanie dreva na kúrenie v dome, odhádzanie snehu v zime a podobne. Navštevujú aj rodiny v núdzi, aby ich podporili ľudsky a duchovne v ich komplikovanej situácii. „Dobro a záujem o blížnych šíria seminaristi ďalej. Pomoc núdznym patrí k prioritám, ktoré sú aj súčasťou ich formácie a prípravy na ich duchovné poslanie,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá sa stretla s biskupmi a kňazmi eparchie (diecézy) v Ternopili i v Užhorode počas pracovných ciest na Ukrajinu. V lete, ale aj vo vianočnom období, ktoré je na Ukrajine počas januára, sa venujú bohoslovci mnohým aktivitám pre deti zo sociálne slabších rodín. Pripravujú pre ne tábory, hry, katechézy, a rôzne voľnočasové aktivity. Deti sa tak môžu učiť integrácii medzi svojimi rovesníkmi a zažiť prostredie, ktoré je bezpečné. Pokračovať v čítaní

 

Ďakujeme za vašu pomoc a želáme šťastný rok 2018

Dobro, ktoré ste preukázali deťom v núdzi v uplynulom roku, ostáva v príbehu každého jedného z nich. Zmenili ste život viac ako 3 035 deťom a mladým ľuďom v rôznych kútoch sveta. India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina sú krajinami, v ktorých núdzne deti zažili, že v jednej maličkej krajine Európy, a to na našom Slovensku, na ne niekto myslel. Svoj záujem o blížneho ste vy, adoptívni rodičia a dobrodinci, prejavili konkrétnou angažovanosťou a podaním pomocnej ruky. Váš dar zmenil život konkrétnemu dievčatku, či chlapcovi, alebo stredoškolskému, či vysokoškolskému študentovi. Váš dar mení život týmto deťom a študentom i naďalej. Dobro, ktoré vďaka vám zažili, či už v podobe možnosti vzdelávať sa, alebo v podobe teplého jedla, či pitnej vody, ostáva v ich príbehu i ako nádej a viera v dobro. Vďaka vašej podpore zažili a zažívajú to, že ich život niekoho zaujíma, že nie sú ponechaní extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu navždy. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce

Milí priatelia, adoptívni rodičia, dobrodinci, podporovatelia, prajeme vám požehnané a pokojné Vianoce. Nech sú naplnené láskou, radosťou a pokojom. Nech dieťa Ježiš odmení všetko dobro, ktoré preukazujete tým najmenším, najzraniteľnejším, najopustenejším. I vďaka vám má viac ako 3 035 detí v siedmich krajinách sveta krajšie detstvo, Vianoce i budúcnosť. Priania, ktoré v tomto čase prichádzajú na našu adresu zo všetkých kútov sveta, patria najmä vám. Veríme, že vás potešia. Na jednej z fotografií je i naša kolegyňa Monika. Okrem krásneho vianočného pozdravu dostala i nádhernú ozdobu do vlasov. Vyrobili jej ju ukrajinské deti, ktoré navštevujú charitné sociálne centrum v mestečku Kolomyja. Požehnané vianočné sviatky prajeme i naším spolupracovníkom, miestnym koordinátorom a kolegom, bez ktorých by sme naše poslanie a projekt Adopcia na diaľku® nemohli realizovať. Krásne Vianoce vám všetkým! Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní

 

Sviatok sv. Mikuláša potešil na Ukrajine najmä najmenších

Tento deň priniesol v malej dedinke Bortnyky na Ukrajine veľa radosti. Zo sviatku svätého Mikuláša, ktorý slávia na Ukrajine každý rok 19. decembra, sa tešili najmä najmenší. V detskom domove žije aktuálne 36 chlapcov. Starších i mladších. „Pre niektoré z detí priniesol tento sviatočný deň pekné chvíle prvýkrát v detstve. V detskom domove je totiž niekoľko chlapcov, ktorí sem prišli len počas tohto roka. Väčšina z nich sú siroty a ich život od útleho veku nebol jednoduchý,“ vysvetľuje M. Borčíková, ktorá niektoré z detí stretla počas pracovnej cesty osobne. Sviatok svätého Mikuláša je v detskom domove zakaždým veľmi milou udalosťou. Deti sa tešia na program aj na darčeky už dlho vopred. Prekvapenie v podobe hračky, či zimného oblečenia prináša radosť každému z nich. „Tento deň je pre nás vždy nádherný. Chlapci sú šťastní. Ďakujeme veľmi pekne svätého Mikulášovi, aj všetkým jeho pomocníkom. Nech vás Pán odmení za vašu starostlivosť, dobrotu, štedrosť i lásku,“ napísal v správe Ruslan Markiv, riaditeľ detského domova. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní