Podpor dievčatá z detského domova v Birkách. Aj výlet utužuje vzťahy v rodine, ktorú teraz spolu tvoria

Detský domov „Nádej“ je domovom, kde žijú dievčatá vo veku 7 až 18 rokov. Nachádza sa neďaleko Ľvova. Aktuálne tam žije 13 dievčat, ktoré sú v domove umiestnené kvôli ťažkým životným okolnostiam. Detský domov však podporuje aj niekoľko dievčat, ktoré už nebývajú v domove, ale na internáte. Do domova prichádzajú na víkendy. Niektoré sú siroty, polosiroty, alebo majú rodičov, ktorí sa o ne nevedia, či nemôžu postarať. V týchto jarných dňoch sa dievčatá s vychovávateľkou vybrali na výlet. Na bicykloch sa dostali k jazeru, ktoré je od Biriek vzdialené 35 kilometrov. Nálada bola výborná. Aj takéto aktivity utužujú vzťahy medzi deťmi v kolektíve a deti môžu zažiť a vytvárať spolu rodinnú atmosféru. Väčšina z nich normálne rodinné prostredie v minulosti nezažila. Ako nám napísala koordinátorka O. Semeruk: „Do domova prijímame dievčatá, ktorých rodičia sú vo väzení, sú závislí na alkohole alebo drogách, takisto detí rodičov, ktorí sú invalidi a nemôžu sa o deti postarať.“ Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám peknú sviatočnú nedeľu, dnes zvlášť naším adoptívnym mamám

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia. Láska, dobro, obetavosť, starostlivosť matiek ovplyvňujú celý náš život. Sme dnes zvlášť vďační vám všetkým naším adoptívnym mamám na diaľku, ktoré ste do nášho projektu adopcie zapojené a ktoré takýmto spôsobom pomáhate tisícom detí v siedmich krajinách, kde aktuálne pôsobíme. Hoci ste týmto deťom nedarovali fyzický život, svojím záujmom, empatiou a konkrétnou angažovanosťou a podporou prinášate nový život chudobným deťom, ktoré by inak ostali opustené a osamotené vo svojej biede a ťažkých životných okolnostiach. Vďaka vám zažívajú, že niekde vo svete je konkrétna osoba, ktorá mu pomáha a ktorej záleží, aby jeho život bol lepší. Jedným z takýchto detí, ktoré majú na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, je aj ukrajinské dievčatko Vaľa, ktoré je na fotografii. Pokračovať v čítaní

 

Charita v Kolomyji pomáha núdznym deťom a rodinám pravidelne. Pridaj sa aj ty a zapoj sa do nášho projektu

Minulý rok sme začali cez náš projekt spoluprácu s Charitou Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy). Charita má sídlo v ukrajinskom meste Kolomyja a pomáha ľuďom v núdzi priamo v meste, no i v širokom okolí. „Aktivity tejto miestnej charity sú zamerané na pomoc sirotám, chorým a znevýhodneným deťom, mladým zo sociálne slabých rodín, seniorom, vnútorným presídlencom,  hendikepovaným a obyvateľom, ktorí sú v núdzi, či v kritickej životnej situácii. Takýchto ľudí na Ukrajine žiaľ pribúda. Zhoršujú sa sociálne i ekonomické podmienky obyvateľov, rastie nezamestnanosť, za posledné roky sa zvyšujú ceny tovarov aj energií. Krajina zažíva veľkú nestabilitu“, vysvetľuje projektová koordinátorka Martina Borčíková, ktorá Ukrajinu navštívila viackrát. Napriek tomu, že štát na Ukrajine Cirkev ani diecézne charity finančne nepodporuje, Cirkev aj dobročinné organizácie vyvíjajú veľké úsilie, aby boli blízko tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.  Pokračovať v čítaní

 

Takto vyzerá jarné upratovanie, keď sa do práce pustia šikovní chalani z detského domova v Bortnykoch

Takéto akčné jarné upratovanie bolo v uplynulých dňoch v dedinke Bortnyky. V tomto detskom domove na Ukrajine žijú chlapci vo veku od 7 do 17 rokov. Väčšina z nich nemá jedného alebo oboch rodičov. Starší chlapci navštevujú stredné školy alebo kolégiá a bývajú cez týždeň v prípade väčších vzdialeností na internáte. Cez víkendy však prichádzajú domov, kde trávia čas  spoločne s ostatnými. Niekedy sú to oddychové aktivity, šport, hry, bicyklovanie, inokedy je však  sobota viac o práci. Tak to bolo aj nedávno. V jednom z e-mailov nám riaditeľ domova, Ruslan Markiv, MJ napísal: „Je pre nás, pracovníkov domova povzbudzujúce, že vždy, keď je plánovaná nejaká väčšia pracovná brigáda, starší chlapci prídu zakaždým ochotne pomôcť. Takisto sme v kontakte aj s chlapcami, ktorí dosiahli vek dospelosti, a tí sú tiež ochotní a prichádzajú pomôcť, ak je potrebné.“ Pokračovať v čítaní

 

Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní