Bez vody nie je život

V uplynulých septembrových dňoch sa uskutočnilo zaujímavé a podnetné podujatie s názvom „Bez vody nie je život“. Podujatie zastrešovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO). Do podujatia sa zapojila aj Slovenská katolícka charita, ktorá je členom PMVRO.  Aktivity súvisiace s rovnomennou kampaňou boli realizované v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Symbolom kampane sa stala veľká nafukovacia žltá bandaska pripomínajúca bandasku, akú nosia dlhé kilometre milióny žien a dievčat v subsaharskej Afrike. Podľa OSN prejdú dospelí, či deti v Afrike dennodenne niekoľko kilometrov, aby zadovážili zopár litrov vody na prežitie, alebo na pranie. Vodu pre domácnosti zabezpečujú najmä ženy a dievčatá. Prichádzajú tak často o zdravie, nemôžu sa zúčastňovať výučby v škole , či iných aktivít, vďaka ktorým by sa vzdelávali alebo rozvíjali. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti

Medzi základné ciele nášho projektu patrí vzdelávanie najchudobnejších a sociálne vylúčených detí. Už 21 rokov pomáhame deťom, ktoré často nemajú prístup k získaniu ani základného vzdelania. „Projekt Adopcia na diaľku® spustila Slovenská katolícka charita v roku 1996. Odvtedy sme pomohli s podporou vzdelávania viac ako 5 700 deťom. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 3 000 detí a študentov. Medzi naše priority patrí snaha všemožne podporiť u nich  pravidelnú a systematickú účasť na vyučovaní a eliminovať negramotnosť,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Napriek mnohých snahám na medzinárodnej či národnej úrovni, je aj v súčasnosti situácia v otázke gramotnosti detí i dospelých stále alarmujúca. Podľa údajov OSN žije po celom svete viac ako 770 miliónov negramotných ľudí. Desiatky miliónov detí a mladých nechodievajú pravidelne do školy. „Kritická situácia je napríklad Indii Vietname, to sú dve krajiny zo siedmich, kde aktuálne pôsobíme. Chudoba mnohých indických rodín je taká veľká, že trojčlenná rodina musí vyžiť z desiatich eur celý mesiac. Nemajú finančné prostriedky ani na primeranú stravu, a tak úhrada školských poplatkov a návšteva školy nie je pre deti z týchto rodín reálna,“ hovorí P. Knapík. Pokračovať v čítaní

 

Tešíme sa: Aj my máme prváčikov

Pre niektoré z našich ukrajinských detí je tento školský rok zvlášť výnimočný. Idú prvýkrát do „veľkej“ školy J a stávajú sa prváčikmi. Chlapcom z detského domova v Bortnykoch pomáhame celý rok, no teraz na nich, najmä na tých mladších, myslíme obzvlášť. Ako nám v jednej zo správ napísal Ruslan Markiv, MJ, riaditeľ domova: „Niektoré deti k nám prichádzajú s veľkými osobnými ťažkosťami. Nemali v útlom detstve a v predškolskom veku primeranú starostlivosť ani výchovu. Sú zasiahnuté negatívnymi skúsenosťami, majú problémy s komunikáciou, niektoré aj so správaním. Vyžadujú si preto osobitnú starostlivosť, a individuálny prístup nielen pri výchove, ale aj pri vyučovaní.“ Z tohto dôvodu majú mladšie deti výučbu v areáli detského domova, kde je pre nich zabezpečené vzdelávanie špecifickým spôsobom. S pomocou zahraničných dobrodincov sa im podarilo opraviť budovu, kde majú aj priestory na vyučovacie triedy. Pedagógovia sa im venujú individuálne a tempom, ktoré sú novoprijaté deti schopné zvládnuť. Väčšina týchto detí sú siroty alebo polosiroty, ktoré zažívali ťažké životné okolnosti, smrť rodiča, alkoholizmus, násilie, či zanedbávanie. Pokračovať v čítaní

 

Podpor ukrajinské deti z detského domova sv. Mikuláša

Našu pomoc pre ukrajinské deti rozširujeme. Jednou z našich partnerských organizácií je Charita Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy). Tá pomáha núdznym deťom prostredníctvom sociálneho centra, ktoré prevádzkuje, no okrem toho podporuje aj deti z detských domovov. Jedným z nich je detský domov svätého Mikuláša. Z tohto domova aktuálne zaraďujeme do adopcie deti, ktoré tam žijú. Domov sa  nachádza v mestečku Kolomyja. Otvorený  bol 15. decembra 2011. „Hlavným cieľom domova je starať sa o siroty, polosiroty, deti z chudobných rodín, z neúplných rodín a deti z ulice. Je to domov rodinného typu. Aktuálne tam žije osem dievčat z rôznych rodín“, vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá Charitu v Kolomyji v minulosti navštívila. Za chod domova zodpovedá sestra Veronika z rádu sestier Myronosičiek. Dievčatá sú v domove nepretržite a starajú sa o ne profesionálni pracovníci, ako aj rehoľné sestry. Dievčatá študujú na miestnych školách v Kolomyji. Pokračovať v čítaní

 

Spojili sme sa v modlitbe s vďakou i prosbou za všetkých

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme včera slávili svätú omšu spoločne s kolegami a klientmi Bratislavskej arcidiecéznej charity. Diecézne a arcidiecézne charity vykonávajú svoju činnosť najmä na území svojej arci/diecézy. Slovenská katolícka charita zastrešuje väčšinou celoslovenské projekty, a takisto pomoc núdznym za hranicami našej krajiny. Tento sviatočný deň bol pre nás milou príležitosťou stretnúť sa. Aj modlitba spája a obnovuje sily pre službu blížnym. Ďakujeme aj všetkým vám za modlitby a obety, ktorými nás nenápadne sprevádzate pri našej práci. Vieme, že naše finančné i ľudské zdroje majú svoje limity, ale dennodenne zažívame, že Božie požehnanie presahuje naše možnosti, kapacity, či únavu. Nech Boh mnohonásobne odmení dobro, ktoré konáte. Aj vy, adresní, či anonymní dobrodinci, ste v našich modlitbách. Pokračovať v čítaní