Prajeme vám pekný prvý jarný týždeň

Takúto milú kresbu nakreslilo pre svoju slovenskú darkyňu – adoptívnu mamu na diaľku, ukrajinské dievčatko Kristína. Darcovia, ktorí podporujú konkrétne dieťa alebo študenta, dostávajú od nich jedenkrát v roku list alebo kresbu. Kristína pochádza z východu Ukrajiny. Je z chudobnej rodiny. Pomery v rodine sú ťažké. Otec bol vo väzení. A ani mama sa nevie o deti primerane postarať. Kristína má deväť rokov a má mladšiu sestru Dariu, ktorá má osem rokov. Dievčatá sú šikovné, ale zanedbané. Vďaka pomoci zo Slovenska dostávajú materiálnu pomoc – školské pomôcky a oblečenie, a takisto aj pomoc v podpore vzdelávania. Ich mama má sama problémy s čítaním, rodičia deťom nepomáhajú s učením ani s rozvojom. Obe dievčatá sú talentované a rady kreslia. Venujú sa im naši ukrajinskí spolupracovníci, ktorí im pomáhajú s doučovaním. Kristína má dobrú pamäť a ľahko si veci zapamätá. Rada sa učí anglický jazyk. Ďakujeme, že podporujete deti v núdzi, ktoré by inak ostali bez pomoci a zanedbané.

 

Ukrajinské deti z detského domova „Nádej“ si obuli korčule prvykrát v živote

Napriek tomu, že väčšina ľudí na Ukrajine zažíva veľmi ťažkú sociálnu či ekonomickú situáciu, aj  tam sa nájdu dobrodinci, ktorí sa angažujú pre núdznych. Veľkú radosť z korčuľovania zažili dievčatá, ktoré sú umiestnené v detskom domove „Nádej“ na Ukrajine. Detský domov oslovil dobrodinec, ktorý deťom zaplatil vstupy na ľadový štadión. Niektoré deti stáli obuté v korčuliach na ľade prvý krát v živote, z čoho sa úprimne tešili. S týmto detským domovom spolupracujeme tri roky. S koordinátorkou Oľgou Semeruk, MJ, sme v pravidelnom kontakte. Z informácií, ktoré nám pravidelne posiela, si môžete prečítať aj vy: Kvôli politickým a hospodárskym dôvodom v našej krajine narastá počet dysfunkčných a chudobných rodín. Na východe Ukrajiny sa stále bojuje. To spôsobuje politickú a ekonomickú destabilizáciu našej krajiny. Vláda a štátne inštitúcie zatvárajú oči pred problémami rodín, pretože štátny rozpočet je obmedzený. Hrivna neustále klesá, ľudia majú nízke mzdy, alebo nemajú možností pracovať. To zle vplýva na situáciu rodín. Máme veľa neúplných rodín, väčšinou sa o deti stará matka sama, čo spôsobuje nefunkčnosť rodiny. Alkohol, drogy, prostitúcia sa stále viac stávajú prostriedkom na útek od týchto problémov, alebo sú dôvodom „riešenia“ nedostatku financií. Deti zo štátnych  domovov sú prvé, ktoré prepadávajú takýmto rizikám.“  Pokračovať v čítaní

 

Oriešky a poklady

Aj takto vyzerajú niektoré poobedia či večery v detskom domove v ukrajinskej dedinke Bortnyky. Chlapci, ktorí v domove žijú, postupne podľa svojho veku a schopností pomáhajú s jednoduchými prácami. Zapájajú sa tak do bežných domácich činností a zažívajú aj takéto spoločné chvíle. Jednou z aktivít je lúskanie orechov. Niekto rozbíja škrupinky, niekto lúska jadierka. Nejde však iba o prácu. Spoločný čas je aj časom rozhovorov, dobrej nálady i zvedavých otázok, či zaujímavých príbehov. Deti sa cez bežné práce učia aj pracovným návykom, samostatnosti a zodpovednosti za zverenú aktivitu. Ako nám viackrát napísal riaditeľ domova,  Ruslan Markiv, MJ: „Po rokoch práce od začiatkov našej činnosti zažívame ovocie a výsledky našich námahách. Starší chlapci, ktorí v domove žijú osem či desať rokov, sú pre mladších chlapcov príkladom. Mladšie deti hľadajú spontánne vo svojom okolí vzory a často prirodzene napodobňujú správanie starších. Keď mladšie deti vidia, že starší  chlapci pomáhajú s domácimi prácami, je aj pre nich prirodzené zapájať sa do aktivít.“  Ruslan Markiv, MJ, sa pri našich osobných stretnutiach viackrát vyjadril: „Nie sme sirotinec, sme rodina.“  Pokračovať v čítaní

 

Diktáty či násobilka: Ako to šlo tebe?

Všetci si pamätáme zo školy najviac asi tie predmety, ktoré sme mali najradšej, alebo naopak tie, ktoré nás najviac trápili. Diktát, či malá alebo aj veľká násobilka trápi veľa deti aj dnes. Tak ako na Slovensku, aj na Ukrajine. Mnohým z nás pomáhali s učením rodičia, starší súrodenci, či spolužiaci. Na Ukrajine však primerané rodinné zázemie nemá každé dieťa, a často ani deti, ktoré sú iba na prvom stupni základnej školy, nemajú nikoho, kto by im s učením pomohol. Domáce úlohy sa tak stávajú bremenom a traumou. Brzdia vzdelávanie a rozvoj dieťaťa, ktoré sa na vyučovanie samo nevie pripraviť a v jeho okolí nie je nik, kto by mu podal pomocnú ruku. Takáto situácia vedia často ukrajinské deti k záškoláctvu a k rizikovému správaniu. Mnohé trávia viac času na ulici ako doma, či v škole. Nechcú byť v triede konfrontované s tým, že nemajú úlohu, nepoznajú dostatočne abecedu a tak pri čítaní kokcú, alebo nevedia, koľko je dva krát dva. Áno, ani to nie je samozrejmosť. Deti v Kolomyji dostali vďaka pracovníkom charitného sociálneho centra šancu, aby nemuseli skončiť ako záškoláci, či prepadnúť z akéhokoľvek predmetu. Pokračovať v čítaní

 

Náš prezident Mons. Štefan Sečka celebroval sv. omšu pri príležitosti 90. výročia SKCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti. Okrem bilancovania a plánovania nových aktivít je toto krásne jubileum pre nás aj časom, keď chceme vyjadriť vďačnosť všetkým našim podporovateľom, dobrodincom, spolupracovníkom i  dobrovoľníkom. Pri príležitosti 90. výročia SKCH celebroval prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka svätú omšu 24. januára v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku. Spoločne s veriacimi z tejto farnosti slávil Eucharistiu a v modlitbách ďakovali aj prosili o nové milosti a Božiu pomoc do našej spoločnej práce pre ľudí v núdzi doma a v zahraničí. Otec biskup v príhovore spomenul aj náš projekt Adopcia na diaľku®, ktorý dlhodobo pomáha núdznym  deťom. Projekt začínal v Indii a Bosne a Hercegovine a realizujeme ho od roku 1996. Otec biskup sám podporuje cez Adopciu na diaľku® chudobné deti a siroty. Priamy prenos svätej omše prinieslo vo svojom vysielaní naživo Rádio Lumen. Záznam svätej omše i povzbudivé slová Mons. Štefana Sečku si môžete vypočuť aj vy v priloženej nahrávke. Pokračovať v čítaní