Svetový deň boja proti detskej práci: Pozornosť je upriamená na najzraniteľnejších

Medzi vážne celosvetové problémy, ktoré sa týkajú najmladších skupín obyvateľstva, patrí detská práca. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. „Napriek tomu, že sa na medzinárodnej úrovni posledné roky prijímajú rôzne opatrenia a programy, ktoré majú za cieľ detskú prácu eliminovať, odhaduje sa, že 168 miliónov detí je v rôznych oblastiach sveta nútených vykonávať detskú prácu,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®. V súvislosti s touto problematikou sa tohto roku pozornosť upiera najmä na oblasti, kde prebiehajú vojenské konflikty a taktiež na krajiny, ktoré sú zasiahnuté rôznymi katastrofami. Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zdôrazňuje, že vojny a prírodné katastrofy prinášajú zomieranie, poranenia, vyháňajú milióny ľudí z domov a pripravujú deti i dospelých o domovy. Najzraniteľnejšou skupinou, ktorá zažíva následne chudobu a hlad, sú deti. K detskej práci sú deti nútené aj v rozvojových a chudobných krajinách. Často sa jedná o nútenú prostitúciu, žobranie, či iné ilegálne aktivity. V mnohých krajinách deti vykonávajú rôzne rizikové a ťažké práce od útleho veku. Týka sa to napríklad i odvetví ako je poľnohospodárstvo, baní, kde sa ťaží zlato, ale aj továrni, či domácnosti. Pokračovať v čítaní

 

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detí

V mnohých krajinách sveta, vrátane Slovenska, je prvý jún dňom, ktorý patrí najmä deťom. Pozornosť rodičov, dospelých, škôl i rôznych inštitúcií sa na ne zameriava viac než v bežné dní. Motiváciou k ustanoveniu takéhoto dňa bola aj snaha upozorniť na problémy, ktoré sa týkajú detí na celom svete: chudoba, detská práca, vzdelávanie. „Táto problematika sa veľmi úzko dotýka aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Projekt sme spustili v roku 1996, ako odozvu na kritickú situáciu núdznych detí v Indii a v Bosne a Hercegovine. Adopciu na diaľku® realizujeme 21 rokov,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Slovenská katolícka charita pomáha cez tento projekt aktuálne v týchto siedmich krajinách: India (od roku 1996), Albánsko (od roku 2005), Haiti a Vietnam (od roku 2011), Uganda a Kazachstan (od roku 2013), Ukrajina (od roku 2014). Pravidelnú pomoc dostáva vďaka Slovenkám a Slovákom, ktorí sú do projektu zapojení ako adoptívni rodičia na diaľku, či ako príležitostní darcovia, momentálne viac ako 2 950 detí. Pokračovať v čítaní

 

Vzdelávanie je dôležité aj v Albánsku. Úspešní študenti sú pozitívnym príkladom pre celú komunitu

Saleziánske sestry vybudovali v uplynulých rokoch v albánskej osade Tale-Bregdet centrum Laura Vicuna. V centre realizujú mnoho aktivít na pomoc celej komunite. Medzi ich hlavné činností patrí podpora vzdelávania detí a mladých. Štúdium podporujú aj Slováci, ktorí sú zapojení do nášho projektu adopcie. Pri jednej zo svojich návštev na Slovensku, nám naša koordinátorka sr. Mgr. Magda Cerovská, FMA, o význame vzdelávania v Albánsku povedala: „Deťom sa venujeme už v predškolskom veku. Prevádzkujeme  materskú škôlku, ktorá je otvorená doobeda. Žiakom, ktorí navštevujú základnú školu zabezpečujeme školské pomôcky, šatstvo, obuv, školské tašky. V prípade potreby prispievame aj na cestovné výdavky spojené s návštevou školy, tiež na úhradu internátnych poplatkov.  Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme v tejto krajine od roku 2005. Za tie roky, čo podporujeme a pomáhame deťom a mladým so vzdelávaním, cítime rozdiel. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám peknú sviatočnú nedeľu, dnes zvlášť naším adoptívnym mamám

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia. Láska, dobro, obetavosť, starostlivosť matiek ovplyvňujú celý náš život. Sme dnes zvlášť vďační vám všetkým naším adoptívnym mamám na diaľku, ktoré ste do nášho projektu adopcie zapojené a ktoré takýmto spôsobom pomáhate tisícom detí v siedmich krajinách, kde aktuálne pôsobíme. Hoci ste týmto deťom nedarovali fyzický život, svojím záujmom, empatiou a konkrétnou angažovanosťou a podporou prinášate nový život chudobným deťom, ktoré by inak ostali opustené a osamotené vo svojej biede a ťažkých životných okolnostiach. Vďaka vám zažívajú, že niekde vo svete je konkrétna osoba, ktorá mu pomáha a ktorej záleží, aby jeho život bol lepší. Jedným z takýchto detí, ktoré majú na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, je aj ukrajinské dievčatko Vaľa, ktoré je na fotografii. Pokračovať v čítaní

 

Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní