Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní

 

„Kristus vstal z mŕtvych!“ Krásny pozdrav z Caritas Kazachstan

Krásny veľkonočný pozdrav nám zaslali aj naši spolupracovníci z Caritas Kazachstan. Ikona Kristovho vzkriesenia ukrýva hlbokú symboliku. Zmŕtvychvstalý Ježiš je v bielom odeve, ktorý symbolizuje Jeho slávu. Z podsvetia dvíha Adama a Evu, ktorých vykúpil. Na ikone sú aj starozákonní králi Dávid a Šalamún a tiež ďalší spravodliví. Nechýba ani Ján Krstiteľ, Predchodca a prorok, ktorý ohlasoval Ježišov príchod. Na pozdrave z Kazachstanu je i citát od Melitona Sardijského: „On  je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva k slobode, z tmy do svetla, zo smrti k životu, od tyranstva k večnému kráľovstvu. A preto zvolám pred Ním: Aleluja!“ Pozdrav pokračuje želaním riaditeľa Caritas Kazachstan, Januša Mareka Potoka: „Nech Kristovo vzkriesenie naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Požehnanú Paschu!“

 

Veľkonočný pozdrav z Albánska prináša všetkým nám radostné „Aleluja!“

Milý pozdrav a veľkonočné priania nám prišli aj z komunity saleziánskych sestier, s ktorými spolupracujeme v osade Tále-Bregdet v Albánsku. Za realizáciu projektu Adopcia na diaľku® je v Albánsku zodpovedná Slovenka, sestra Magda Cerovská, FMA. Veríme, že pohľadnica a povzbudzujúce slová potešia i vás. „Pán zvíťazil nad smrťou a naša nádej je v Ňom. On je náš Záchranca. Aleluja! Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.“

 

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc

Prajeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus obdaruje svojou milosťou a pokojom. Nech On, ktorý o sebe povedal: „Ja som vzkriesenie a život,“ prežiari vaše dni svetlom a nádejou. Zároveň ďakujeme všetkým vám – adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom a dobrodincom, že svojou angažovanosťou a podporou prinášate nádej tým najnúdznejším a najzraniteľnejším v chudobných a rozvojových krajinách sveta. Nech je dobro, ktoré konáte mnohonásobne odmenené.

 

Silná zima zasiahla aj prímorskú osadu Tale

Naša koordinátorka sr. Magda Cerovská nám poslala z Albánska informácie k aktuálnej situácii:  „V našej osade namerali síce „iba“ mínus osem stupňov Celzia, ale pre rodiny nastala ťažká situácia. Zamrzla voda, vypadol elektrický prúd a mnohé rodiny ostali bez základných potravín. Deti mrznú doma, sú podvyživené, prechladnuté, s horúčkami a bez lekárskej pomoci. Neboli sme pripravení na takú zimu. Aj naše centrum bolo bez vody štyri dni, roztrhlo nám potrubie. Vďaka úzkej spolupráci medzi rehoľnými komunitami dokážeme pomôcť rodinám, aby mali aspoň chlieb a pitnú vodu, teplé oblečenie, deky. Snažíme sa byť tam, kde nás najviac potrebujú., a poskytnúť im aspoň to najzákladnejšie. Zobrali sme k nám do centra rodinu Gjeta. Dostala som naliehavé vnuknutie ísť navštíviť túto rodinu. Našli sme ich v katastrofálnej situácii. Odpojili im elektrinu, pretože neplatili, nemajú pec, aby mohli kúriť. Všetky tri deti mali vysokú horúčku. Najhoršie bol na tom malý Damián, ktorý ešte nemá ani rok. Mal akútny zápal pľúc a voda mu už začínala zalievať pľúca. Pokračovať v čítaní