Silná zima zasiahla aj prímorskú osadu Tale

Naša koordinátorka sr. Magda Cerovská nám poslala z Albánska informácie k aktuálnej situácii:  „V našej osade namerali síce „iba“ mínus osem stupňov Celzia, ale pre rodiny nastala ťažká situácia. Zamrzla voda, vypadol elektrický prúd a mnohé rodiny ostali bez základných potravín. Deti mrznú doma, sú podvyživené, prechladnuté, s horúčkami a bez lekárskej pomoci. Neboli sme pripravení na takú zimu. Aj naše centrum bolo bez vody štyri dni, roztrhlo nám potrubie. Vďaka úzkej spolupráci medzi rehoľnými komunitami dokážeme pomôcť rodinám, aby mali aspoň chlieb a pitnú vodu, teplé oblečenie, deky. Snažíme sa byť tam, kde nás najviac potrebujú., a poskytnúť im aspoň to najzákladnejšie. Zobrali sme k nám do centra rodinu Gjeta. Dostala som naliehavé vnuknutie ísť navštíviť túto rodinu. Našli sme ich v katastrofálnej situácii. Odpojili im elektrinu, pretože neplatili, nemajú pec, aby mohli kúriť. Všetky tri deti mali vysokú horúčku. Najhoršie bol na tom malý Damián, ktorý ešte nemá ani rok. Mal akútny zápal pľúc a voda mu už začínala zalievať pľúca. Pokračovať v čítaní

 

Náš prezident Mons. Štefan Sečka celebroval sv. omšu pri príležitosti 90. výročia SKCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti. Okrem bilancovania a plánovania nových aktivít je toto krásne jubileum pre nás aj časom, keď chceme vyjadriť vďačnosť všetkým našim podporovateľom, dobrodincom, spolupracovníkom i  dobrovoľníkom. Pri príležitosti 90. výročia SKCH celebroval prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka svätú omšu 24. januára v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku. Spoločne s veriacimi z tejto farnosti slávil Eucharistiu a v modlitbách ďakovali aj prosili o nové milosti a Božiu pomoc do našej spoločnej práce pre ľudí v núdzi doma a v zahraničí. Otec biskup v príhovore spomenul aj náš projekt Adopcia na diaľku®, ktorý dlhodobo pomáha núdznym  deťom. Projekt začínal v Indii a Bosne a Hercegovine a realizujeme ho od roku 1996. Otec biskup sám podporuje cez Adopciu na diaľku® chudobné deti a siroty. Priamy prenos svätej omše prinieslo vo svojom vysielaní naživo Rádio Lumen. Záznam svätej omše i povzbudivé slová Mons. Štefana Sečku si môžete vypočuť aj vy v priloženej nahrávke. Pokračovať v čítaní

 

Milý pozdrav a priania nám prišli aj z indického Honavaru

V Indii spolupracujeme s Misijnou kongregáciou Kráľovnej apoštolov (SRA), ktorá pomáha chudobným deťom a sirotám. Od roku 1996 sme v kontakte s rehoľnou sestrou Máriou Goretti, SRA. Z Indie nám od nich prišiel pekný pozdrav a milé priania do nového roka 2017: „Vážený pán Peter Knapík a všetci členovia tímu, ďakujeme za vašu lásku, priazeň a podporu pre našu misijnú prácu. Sme vám veľmi vďační a myslíme na vás v našich modlitbách. Nech Pán daruje vám aj vašim blízkym lásku, radosť a pokoj cez tieto sviatky aj počas celého nového roka.“

 

Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

0_UgandaKončí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na diaľku®? Napriek mnohým komplikáciám, problémom a starostiam bol pre nás, pracovníkov projektu, naplnený vďačnosťou. Uvedomujeme si, že naša každodenná práca je len čiastkou vkladu do veľkého diela, ktoré môžeme realizovať spolu s vami a vďaka vám, adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom. Bez vášho vkladu – vašej konkrétnej pomoci a záujmu o núdzne deti, by bolo sotva možné projekt vykonávať, nakoľko jeho činnosť závisí od vašich darov. Sme preto úprimne vďační každému z vás, či podporujete pravidelne konkrétne dieťa/ študenta, alebo prispievate svojimi darmi príležitostne na pomoc centrám, školám, či detským domovom, s ktorými spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Denno-denne zažívame, že vaša pomoc a angažovanosť mení život núdznych detí k lepšiemu. Rok 2016 bol rokom, keď sme mohli do projektu zapojiť stovky ďalších nových detí. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané vianočné sviatky

2_detiMilí adoptívni rodičia, priatelia a podporovatelia projektu Adopcia na diaľku®, prajeme vám v mene všetkých detí, ktorým pomáhate, v mene našich spolupracovníkov a partnerských organizácií zo siedmich krajín sveta požehnané vianočné sviatky. Nech sú naplnené Božím pokojom, radosťou a láskou. Nech náš Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet ako malé dieťa, odmení dobro a pomoc, ktoré konáte pre deti v Albánsku, Indii, na Haiti, v Kazachstane, Vietname, Ugande a na Ukrajine. Boh – Láska prináša nádej a radostnú zvesť svetu aj dnes, a to i vďaka vám, ktorí ste otvorili svoje srdce pre pomoc najzraniteľnejším. Ďakujeme, že vďaka vašej podpore môžu aj núdzne deti zažiť krásny vianočný čas. Úprimne želáme vám, aj vašim blízkym, požehnané a šťastné Vianoce.  Pokračovať v čítaní