Aj šport prispieva k znižovaniu kriminality u mladistvých na Haiti

Obľúbenou činnosťou haitských detí je športovanie. Pohybové aktivity sú súčasťou vyučovacieho procesu na školách prvého aj druhého stupňa. Futbal, či rôzne športové hry prinášajú deťom vždy radosť. Cez kolektívne hry sa deti učia aj vzájomnej spolupráci a rešpektu. Ďakujeme za vašu pravidelnú podporu haitských detí. Aktuálne je do projektu adopcie zapojených 298 haitských dievčat a chlapcov. V jednom z e-mailov nám naša koordinátorka z Riviere Froide, sestra Marie Evanette Onesaire, napísala: „Chceme veľmi poďakovať slovenským darcom za pomoc pre haitské deti a zároveň chceme k takejto iniciatíve povzbudiť aj ďalších Slovákov. Vaša podpora má neoceniteľnú hodnotu. K takýmto prejavom ľudskosti a kresťanskej lásky povzbudzujeme aj ďalších, ktorí sú ochotní pomôcť. Rodičia detí a celá naša komunita sme hlboko dotknutí vašou obetavosťou a otvorenosťou vašich sŕdc pre naše chudobné deti.“ Sestra Marie Evanette Onesaire ďalej pokračuje: Pokračovať v čítaní

 

Ďalších 80 haitských detí dostane pomoc

Haiti patrí stále medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme v tejto krajine šesť rokov. Aktuálne našu pomoc pre deti z tejto krajiny rozširujeme. V uplynulých týždňoch sme prijali do projektu 80 nových detí. Ich dotazníky sme postupne preložili a deti priraďujeme postupne na adopciu slovenským darcom. Týchto 80 chlapcov a dievčat je z oblasti  Cazeau. Životné podmienky haitských rodín, ktoré v tejto lokalite žijú, sú veľmi ťažké. Rodičia nemajú možností stabilnej práce, väčšinou pracujú ako sezónni robotníci pri rôznych prácach, alebo ako nádenníci v poľnohospodárstve. Často pracujú aj deti od útleho veku, aby si zarobili aspoň na jedlo, keďže rodičia ich nevedia uživiť. Pokračovať v čítaní

 

Náš prezident Mons. Štefan Sečka celebroval sv. omšu pri príležitosti 90. výročia SKCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti. Okrem bilancovania a plánovania nových aktivít je toto krásne jubileum pre nás aj časom, keď chceme vyjadriť vďačnosť všetkým našim podporovateľom, dobrodincom, spolupracovníkom i  dobrovoľníkom. Pri príležitosti 90. výročia SKCH celebroval prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka svätú omšu 24. januára v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku. Spoločne s veriacimi z tejto farnosti slávil Eucharistiu a v modlitbách ďakovali aj prosili o nové milosti a Božiu pomoc do našej spoločnej práce pre ľudí v núdzi doma a v zahraničí. Otec biskup v príhovore spomenul aj náš projekt Adopcia na diaľku®, ktorý dlhodobo pomáha núdznym  deťom. Projekt začínal v Indii a Bosne a Hercegovine a realizujeme ho od roku 1996. Otec biskup sám podporuje cez Adopciu na diaľku® chudobné deti a siroty. Priamy prenos svätej omše prinieslo vo svojom vysielaní naživo Rádio Lumen. Záznam svätej omše i povzbudivé slová Mons. Štefana Sečku si môžete vypočuť aj vy v priloženej nahrávke. Pokračovať v čítaní

 

Milý pozdrav a priania nám prišli aj z indického Honavaru

V Indii spolupracujeme s Misijnou kongregáciou Kráľovnej apoštolov (SRA), ktorá pomáha chudobným deťom a sirotám. Od roku 1996 sme v kontakte s rehoľnou sestrou Máriou Goretti, SRA. Z Indie nám od nich prišiel pekný pozdrav a milé priania do nového roka 2017: „Vážený pán Peter Knapík a všetci členovia tímu, ďakujeme za vašu lásku, priazeň a podporu pre našu misijnú prácu. Sme vám veľmi vďační a myslíme na vás v našich modlitbách. Nech Pán daruje vám aj vašim blízkym lásku, radosť a pokoj cez tieto sviatky aj počas celého nového roka.“

 

Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

0_UgandaKončí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na diaľku®? Napriek mnohým komplikáciám, problémom a starostiam bol pre nás, pracovníkov projektu, naplnený vďačnosťou. Uvedomujeme si, že naša každodenná práca je len čiastkou vkladu do veľkého diela, ktoré môžeme realizovať spolu s vami a vďaka vám, adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom. Bez vášho vkladu – vašej konkrétnej pomoci a záujmu o núdzne deti, by bolo sotva možné projekt vykonávať, nakoľko jeho činnosť závisí od vašich darov. Sme preto úprimne vďační každému z vás, či podporujete pravidelne konkrétne dieťa/ študenta, alebo prispievate svojimi darmi príležitostne na pomoc centrám, školám, či detským domovom, s ktorými spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Denno-denne zažívame, že vaša pomoc a angažovanosť mení život núdznych detí k lepšiemu. Rok 2016 bol rokom, keď sme mohli do projektu zapojiť stovky ďalších nových detí. Pokračovať v čítaní