Ďakujeme, že ste zareagovali na našu výzvu k pomoci pre haitské dievčatá a chlapcov

Pred mesiacom sme na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk a na našom facebooku uverejnili výzvu, že 30 haitských deti hľadá adoptívneho rodiča na diaľku. Odozva bola veľmi pozitívna, do pomoci pre haitské dievčatá a chlapcov sa zapojilo doposiaľ 20 nových darcov z rôznych kútov Slovenska. Ďakujeme za vašu podporu, za každý like a zdieľanie textov. Vďaka vašej angažovanosti dostávajú pravidelnú pomoc ďalšie haitské deti, ktoré sme mohli v spolupráci s vami zaradiť do projektu. Vďaka pomoci slovenských darcov deti môžu navštevovať materskú škôlku, a následne základnú školu. Výučba prebieha v triedach, kde sú väčšinou jednoduché drevené stoličky, stoly a tabuľa. Vďaka pravidelnej podpore adoptívneho rodiča má každé dieťa zaradené v projekte školskú uniformu, školské pomôcky a počas vyučovania teplé jedlo a pitnú vodu. Adoptívnych rodičov pre deti z Haiti hľadáme naďalej. Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci, za zapojenie do projektu a za vaše modlitby a propagáciu projektu.

 

Prajeme vám peknú sviatočnú nedeľu, dnes zvlášť naším adoptívnym mamám

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia. Láska, dobro, obetavosť, starostlivosť matiek ovplyvňujú celý náš život. Sme dnes zvlášť vďační vám všetkým naším adoptívnym mamám na diaľku, ktoré ste do nášho projektu adopcie zapojené a ktoré takýmto spôsobom pomáhate tisícom detí v siedmich krajinách, kde aktuálne pôsobíme. Hoci ste týmto deťom nedarovali fyzický život, svojím záujmom, empatiou a konkrétnou angažovanosťou a podporou prinášate nový život chudobným deťom, ktoré by inak ostali opustené a osamotené vo svojej biede a ťažkých životných okolnostiach. Vďaka vám zažívajú, že niekde vo svete je konkrétna osoba, ktorá mu pomáha a ktorej záleží, aby jeho život bol lepší. Jedným z takýchto detí, ktoré majú na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, je aj ukrajinské dievčatko Vaľa, ktoré je na fotografii. Pokračovať v čítaní

 

30 haitských deti hľadá adoptívneho rodiča. Staň sa ním

V uplynulých mesiacoch nás požiadala naša partnerská organizácia  Kongregácia malých sestier svätej Terézie o možnosť zaradiť do projektu ďalšie nové deti z Haiti. Táto miestna kongregácia prevádzkuje na Haiti viaceré školy pre deti z chudobných rodín. Sestry z kongregácie poznajú ťažké pomery haitských rodín veľmi dobre, nakoľko sa dlhodobo venujú najchudobnejším a najzaostalejším skupinám obyvateľstva. Jednou z ich škôl je škola Svätej Terézie v Cazeu. Aktuálne zaraďujeme z tejto školy a z oblasti Cazeau do nášho projektu ďalších 30 deti a hľadáme pre ne adoptívnych rodičov na diaľku. Zapojiť sa môžeš aj ty. Stačí vyplniť prihlášku na: http://www.charita.sk/adopcia/?page_id=289 , uložiť ako pdf formát a zaslať na našu e-mailovú adresu, ktorá je uvedená nižšie. Každý darca dostáva po zapojení sa do projektu dotazník s informáciami o dieťati a vie z akej rodiny dieťa je, ktorú triedu navštevuje, či aké má záľuby apod. Takisto dostáva fotografiu dieťaťa. Pokračovať v čítaní

 

Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní

 

„Kristus vstal z mŕtvych!“ Krásny pozdrav z Caritas Kazachstan

Krásny veľkonočný pozdrav nám zaslali aj naši spolupracovníci z Caritas Kazachstan. Ikona Kristovho vzkriesenia ukrýva hlbokú symboliku. Zmŕtvychvstalý Ježiš je v bielom odeve, ktorý symbolizuje Jeho slávu. Z podsvetia dvíha Adama a Evu, ktorých vykúpil. Na ikone sú aj starozákonní králi Dávid a Šalamún a tiež ďalší spravodliví. Nechýba ani Ján Krstiteľ, Predchodca a prorok, ktorý ohlasoval Ježišov príchod. Na pozdrave z Kazachstanu je i citát od Melitona Sardijského: „On  je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva k slobode, z tmy do svetla, zo smrti k životu, od tyranstva k večnému kráľovstvu. A preto zvolám pred Ním: Aleluja!“ Pozdrav pokračuje želaním riaditeľa Caritas Kazachstan, Januša Mareka Potoka: „Nech Kristovo vzkriesenie naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Požehnanú Paschu!“