Daruj detstvo, daruješ nádej

Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že do vykonávania detskej práce je stále zapojených až 168 miliónov detí. India je krajinou, kde medzi hlavné zdroje obživy patrí poľnohospodárstvo. Z celosvetového hľadiska sa až 60% detskej práce, ktorú vykonávajú chlapci a dievčatá vo veku 5-17 rokov, týka poľnohospodárskych činností. Veľkým negatívom, ktoré detskú prácu sprevádza práve v oblasti poľnohospodárstva je to, že do práce sú v tomto odvetí zapájané deti už od útleho detstva. Často sú to deti vo veku päť až sedem rokov. Musia tvrdo pracovať, aby prežili, a aby prežila aj ich rodina. K prostriedkom, ktoré pomáhajú eliminovať detskú prácu, patrí vzdelávanie. V Indii má štúdium a získanie vysvedčenia, či diplomu vysokú hodnotu. V tejto krajine máme aktuálne do projektu Adopcia na diaľku® zapojených viac ako 1 140 chudobných detí, ktoré dostali vďaka vám šancu chodiť do školy. Škola im okrem vzdelávania umožňuje rozvíjať i svoje talenty, a deti môžu tak zažiť aspoň pár chvíľ normálneho detstva. Pokračovať v čítaní

 

Život v Indii je pre chudobných bojom o prežitie

Život v Indii je pre mnoho ľudí každodennou námahou a bojom o prežitie. Chudobné deti pracujú od útleho detstva, aby ich rodina prežila. Tvrdú prácu vykonávajú aj dievčatá, žiaľ často celý život. Mnoho detí ostáva opustených na ulici, pretože sa o ne príbuzní nevedia, alebo nedokážu postarať. Zapoj sa do projektu Adopcia na diaľku®, cez ktorý pomáhame núdznym deťom v Indii už 21 rokov. Mesačná výška pravidelného daru pre jedno indické dieťa je 15 Eur. Formou pomoci a angažovanosti pre núdznych je aj zdieľanie našich článkov a textov na sociálnych sieťach. Daruj pol minúty a zdieľaním tejto fotografie na facebooku posunieš informácie aj svojim priateľom a známym. Za tvoju pomoc v akejkoľvek forme ďakujeme.

 

Melwin má sedem rokov, narodil sa v Indii a od útleho veku pomáha s rôznymi prácami

Medzi indické deti, ktoré sú zaradené v projekt Adopcia na diaľku® patrí aj sedemročný chlapec Melwin. Je z chudobnej rodiny, ktorá má dve deti a obaja rodičia majú zdravotné ťažkosti. Otec Yesudas vykonáva prácu dozorcu na farskom cintoríne. Má problémy s obličkami. Matka sa volá Anthoniamma a ťažko sa jej chodí. Problémy schôdzou sú následkom uhryznutia hadom. Obaja rodičia sú odkázaní na liečbu.  Bývajú v domčeku, ktorý im poskytla farnosť, kým otec vykonáva prácu strážnika na cintoríne. Zárobok je nízky a rodičia nemajú šancu zabezpečiť obživu celej rodine aj štúdium svojim deťom. Kvôli veľkej chudobe je Melwin zapojený do projektu adopcie a môže sa vzdelávať. Melwin sa veľmi dobre učí, má priateľskú povahu, je aktívny a disciplinovaný. Pokračovať v čítaní

 

Staň sa svetlom nádeje pre indické deti

India je krajinou, kde nič nie je samozrejmosť. Ani ľudská dôstojnosť, ani vzdelanie, ani detstvo. Aj keď ako ľudská spoločnosť robíme veľké kroky vpred v oblasti rôznych technológií, v medicíne, či v skúmaní vesmíru, predsa každodenný kúsok chleba nemá žiaľ ani v dnešnej dobe každé dieťa. India je štátom, kde tento kritický stav patrí k najvypuklejším. Chudoba indických detí naberá enormné rozmery často už od narodenia. Ak sa dieťa narodí do rodiny, ktorá je extrémne chudobná, dieťa trpí podvýživou a biedu zažíva od prvých dní už ako novorodenec. Veľa indických detí ostáva opustených na ulici, lebo im rodičia nevedia zabezpečiť obživu ani prístrešie. Indické deti, ktoré rodičia napriek veľkej chudobe neopustia, musia väčšinou od ranného veku vykonávať poľnohospodárske činnosti, či  práce v rôznych dielňach alebo v domácnostiach bohatších rodín, aby prežili. Pokračovať v čítaní

 

Spoznaj Anushu

Jedným z indických detí zaradených do adopcie je dievčatko Anusha. Anusha je veľmi bystrá, má dobrú pamäť a je zhovorčivá. Rada sa rozpráva, a ako nám napísala koordinátorka sestra Mária Goretti, SRA, jej otázky „prečo“ a „ako“ nemajú konca. Zaujíma ju všetko, čo sa okolo nej deje. Rada sa hrá s ostatnými deťmi, ako aj so svojou sestrou a bratom. Anusha je veľmi živé dieťa, rada spieva a tancuje. Jej rodina je chudobná. Otec pracuje na poli a venuje sa poľnohospodárskym aktivitám, aby uživil svoju rodinu. Ich život je ťažký, pretože na prácu a obhospodarovanie pozemku využívajú iba jednoduché, pôvodné postupy. Vďaka pomoci slovenských darcov dostala Anusha šancu navštevovať školu. Môže sa tak vzdelávať, a tiež rozvíjať svoje talenty. Pomoc zo Slovenska jej mení život k lepšiemu a dáva jej nádej na primerané detstvo aj budúcnosť. Ďakujeme.