Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti

Medzi základné ciele nášho projektu patrí vzdelávanie najchudobnejších a sociálne vylúčených detí. Už 21 rokov pomáhame deťom, ktoré často nemajú prístup k získaniu ani základného vzdelania. „Projekt Adopcia na diaľku® spustila Slovenská katolícka charita v roku 1996. Odvtedy sme pomohli s podporou vzdelávania viac ako 5 700 deťom. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 3 000 detí a študentov. Medzi naše priority patrí snaha všemožne podporiť u nich  pravidelnú a systematickú účasť na vyučovaní a eliminovať negramotnosť,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Napriek mnohých snahám na medzinárodnej či národnej úrovni, je aj v súčasnosti situácia v otázke gramotnosti detí i dospelých stále alarmujúca. Podľa údajov OSN žije po celom svete viac ako 770 miliónov negramotných ľudí. Desiatky miliónov detí a mladých nechodievajú pravidelne do školy. „Kritická situácia je napríklad Indii Vietname, to sú dve krajiny zo siedmich, kde aktuálne pôsobíme. Chudoba mnohých indických rodín je taká veľká, že trojčlenná rodina musí vyžiť z desiatich eur celý mesiac. Nemajú finančné prostriedky ani na primeranú stravu, a tak úhrada školských poplatkov a návšteva školy nie je pre deti z týchto rodín reálna,“ hovorí P. Knapík. Pokračovať v čítaní

 

Abhishek je usilovný a chodí do školy rád. Daruj vzdelania dieťaťu, ako je on

Vďaka adoptívnej mame chodí indický chlapec Abhishek do školy. Patrí medzi indické deti, ktoré dostali vďaka slovenským darcom zapojeným do projektu Adopcia na diaľku® , šancu vzdelávať sa. Abhishek má sedem rokov. Je z chudobnej rodiny a je podvyživený. Jeho otec Louis pracuje ako sezónny murár. Matka Mangala sa stará o domácnosť a starú mamu, ktorá je psychicky chorá. Sú veľmi chudobní, nemajú ani vlastný domček na bývanie. Žijú vo veľmi jednoduchom prístrešku, ktorý si prenajímajú. Pre otca je ťažké zabezpečiť pre rodinu príjem, ktorý by ich uživil a zabezpečil by im dôstojný život. Okrem Abhisheka majú aj jednu dcéru, ktorá je ešte bábätkom. Abishek má dýchacie problémy. Do školy chodí rád, je usilovný a učenie mu ide dobre. Má priateľskú povahu. Jeho detským snov je stať sa v dospelosti policajtom. Rodina nemá taký príjem, aby si mohli pokryť výdavky na živobytie, úhradu nájomného, lieky, a vzdelanie pre syna. Preto je podpora štúdia Abhisheka, ktorú má vďaka slovenskej darkyni, veľkou pomocou. Pre chlapca aj pre celú rodinu je to i nádej, že neostane negramotný a bude môcť žiť v dospelosti lepšie, ako žijú jeho rodičia. Pokračovať v čítaní

 

Spojili sme sa v modlitbe s vďakou i prosbou za všetkých

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme včera slávili svätú omšu spoločne s kolegami a klientmi Bratislavskej arcidiecéznej charity. Diecézne a arcidiecézne charity vykonávajú svoju činnosť najmä na území svojej arci/diecézy. Slovenská katolícka charita zastrešuje väčšinou celoslovenské projekty, a takisto pomoc núdznym za hranicami našej krajiny. Tento sviatočný deň bol pre nás milou príležitosťou stretnúť sa. Aj modlitba spája a obnovuje sily pre službu blížnym. Ďakujeme aj všetkým vám za modlitby a obety, ktorými nás nenápadne sprevádzate pri našej práci. Vieme, že naše finančné i ľudské zdroje majú svoje limity, ale dennodenne zažívame, že Božie požehnanie presahuje naše možnosti, kapacity, či únavu. Nech Boh mnohonásobne odmení dobro, ktoré konáte. Aj vy, adresní, či anonymní dobrodinci, ste v našich modlitbách. Pokračovať v čítaní

 

Hľadáme adoptívnych rodičov pre indické deti. Zapoj sa

Našu pomoc pre indické dievčatá a chlapcov postupne rozširujeme. Chudobou sú v Indii zasiahnuté milióny ľudí. Mnoho indických detí stále trpí podvýživou a ostáva osamotených v extrémne ťažkých podmienkach. Sme preto vďační všetkým vám, ktorí sa angažujete a zapájate do pomoci. Medzi indické žiačky, ktorým pomohli adoptívni rodičia, patrí aj Raksandha. Zo sociálneho centra pre mladých, s ktorým spolupracujeme vo Vamanjoor, nám o nej pracovníci napísali: „Raksandha pochádzala z neúplnej rodiny. Otec rodinu opustil a mama sa starala o dieťa sama. Nemali ani vlastný príbytok, žili v malom domčeku so starými rodičmi. Sociálna a ekonomická situácia celej rodiny bola veľmi ťažká. Stará mama bola čiastočne ochrnutá a jej zdravotný stav nebol dobrý. Mama Amitha pracovala v malom obchodíku, aby zarobila aspoň minimálne financie pre obživu seba, svojej dcéry i starých rodičov. Jej mesačný príjem bol okolo desať eur. To však nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov domácnosti, na lieky, a na zabezpečenie štúdia pre dcéru. Z tohto dôvodu sme Raksandhu zaradili do projektu Adopcia na diaľku® spolu s ďalšími deťmi z chudobných rodín. Pokračovať v čítaní

 

Pridaj sa k nám. Podpor konkrétne indické dieťa

Aj takto vyzerá práca našich indických spolupracovníkov. Deťom a mladým sa venujú i v týchto letných mesiacoch. Pripravujú pre nich pestré tvorivé aktivity. Či už je to kreslenie, vystrihovačky, maľovanie s mladšími deťmi, alebo aj nácvik divadelných a tanečných vystúpení so staršími študentkami a študentami. Chlapci sa radi angažujú v rôznych športoch.  Okrem takejto činnosti, naše koordinátorky a koordinátori zapájajú do adopcie ďalších nových chlapcov a dievčatá. Každému, kto je v projekte nový, vyplnia dotazník, ktorý nám pošlú na Slovensko. My dotazník preložíme a s fotografiou doručíme adoptívnemu rodičovi. Každý darca tak vie, koho konkrétne podporuje. Pridaj sa k nám aj ty. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku. Tvojich 15 eur mesačne zmení život konkrétnemu človeku.