Hľadáme adoptívnych rodičov pre indické deti. Zapoj sa

Našu pomoc pre indické dievčatá a chlapcov postupne rozširujeme. Chudobou sú v Indii zasiahnuté milióny ľudí. Mnoho indických detí stále trpí podvýživou a ostáva osamotených v extrémne ťažkých podmienkach. Sme preto vďační všetkým vám, ktorí sa angažujete a zapájate do pomoci. Medzi indické žiačky, ktorým pomohli adoptívni rodičia, patrí aj Raksandha. Zo sociálneho centra pre mladých, s ktorým spolupracujeme vo Vamanjoor, nám o nej pracovníci napísali: „Raksandha pochádzala z neúplnej rodiny. Otec rodinu opustil a mama sa starala o dieťa sama. Nemali ani vlastný príbytok, žili v malom domčeku so starými rodičmi. Sociálna a ekonomická situácia celej rodiny bola veľmi ťažká. Stará mama bola čiastočne ochrnutá a jej zdravotný stav nebol dobrý. Mama Amitha pracovala v malom obchodíku, aby zarobila aspoň minimálne financie pre obživu seba, svojej dcéry i starých rodičov. Jej mesačný príjem bol okolo desať eur. To však nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov domácnosti, na lieky, a na zabezpečenie štúdia pre dcéru. Z tohto dôvodu sme Raksandhu zaradili do projektu Adopcia na diaľku® spolu s ďalšími deťmi z chudobných rodín. Pokračovať v čítaní

 

Pridaj sa k nám. Podpor konkrétne indické dieťa

Aj takto vyzerá práca našich indických spolupracovníkov. Deťom a mladým sa venujú i v týchto letných mesiacoch. Pripravujú pre nich pestré tvorivé aktivity. Či už je to kreslenie, vystrihovačky, maľovanie s mladšími deťmi, alebo aj nácvik divadelných a tanečných vystúpení so staršími študentkami a študentami. Chlapci sa radi angažujú v rôznych športoch.  Okrem takejto činnosti, naše koordinátorky a koordinátori zapájajú do adopcie ďalších nových chlapcov a dievčatá. Každému, kto je v projekte nový, vyplnia dotazník, ktorý nám pošlú na Slovensko. My dotazník preložíme a s fotografiou doručíme adoptívnemu rodičovi. Každý darca tak vie, koho konkrétne podporuje. Pridaj sa k nám aj ty. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku. Tvojich 15 eur mesačne zmení život konkrétnemu človeku.

 

Veľká časť populácie ostáva v Indii na okraji spoločnosti

India je krajinou s rôznorodou populáciou. Obyvateľstvo odráža komplex rozmanitých kultúr, ľudí, komunít, zvykov, náboženstiev a jazykov. Jednou z tvári Indie sú historické a kultúrne pamiatky, ktoré do krajiny lákajú každý rok milióny turistov. Napriek tomu, že sa ekonomická situácia krajiny posledné roky zlepšuje, stále je veľká časť populácie, ktorá ostáva na okraji spoločnosti. V jednom z reportov nám naša koordinátorka sr. Mária Goretti, SRA, napísala: „Mnohé skupiny sú v Indii z rôznych dôvodov diskriminované. Patria k ním napríklad ženy, či niektoré etnické menšiny. Pre úradníkov a politikov je jednoduchšie predstierať, že takýto problém neexistuje. Veľká časť obyvateľstva trpí chudobou. Mnohé rodiny nemajú primerané prístrešky, toalety, ani kúsok políčka, aby si mohli zabezpečiť obživu.“ Pokračovať v čítaní

 

Manažér projektu P. Knapík sa stretol s našimi kolegami z Charity v Olomouci

Vo štvrtok 20. júla 2017 v rámci pracovnej cesty navštívili zamestnanci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Arcidiecézní Charitu Olomouc (ACHO). Stretnutia sa zúčastnil aj náš kolega Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku® a Ján Michalský, manažér oddelenia komunikácie a PR Slovenskej katolíckej charity, ktorí diskutovali zo zamestnancami ACHO o nových možnostiach vzájomnej spolupráce v rámci projektu Adopcia na diaľku®. Diskutované témy sa týkali aj oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci vo svete. V sídle Arcidiecézní Charity Olomouc v historickom centre mesta Olomouc privítali našich pracovníkov Martin Zamazal, vedúci humanitárneho oddelenia ACHO a koordinátorka projektov na Haiti Klára Lőffelmannová.

Pokračovať v čítaní

 

Felcy svoju šancu vzdelávať sa využila. V škole mala rada čítanie a jazyk kannada

Jedným z podporovaných detí, ktoré boli do nášho projektu zaradené, je indické dievča Felcy. Felcy bola do projektu Adopcia na diaľku® zapojená osem rokov. V čase zaradenia do adopcie mala desať rokov a navštevovala piatu triedu. Jej rodičia a ich tri deti žili vo veľkej chudobe a ich sociálna a ekonomická situácia bola veľmi náročná. Mama pracovala v domácnosti a otec ako tesár. Vďaka pravidelnej podpore zo Slovenska mohla napriek tomu, že rodina bola v núdzi, dokončiť základné vzdelanie a tiež sa zúčastňovať aj ďalších vzdelávacích programov. Účasť v projekte ukončila vo veku 18 rokov. Nešla pracovať, pretože jej sestra Frida ochorela a tak sa o ňu ostala doma starať. Veríme však, že vďaka certifikátom o vzdelaní a zručnostiam, ktoré nadobudla, sa v budúcnosti zamestná. V poďakovaní za podporu Felcy nám pracovníci z centra v Honavare, s ktorými spolupracujeme, napísali: „Ďakujeme adoptívnym rodičom za pomoc a angažovanosť pre Felcy. Vďaka Vám mohla Felcy študovať a rozvíjať sa aj napriek tomu, že jej rodina žila vo veľkej biede. Felcy dostala príležitosť zúčastňovať sa študijných programov, ako aj programov zameraných na celkový rozvoj detí. Mohla chodiť do školy a učiť sa spolu so svojimi rovesníkmi. Vďaka podpore cez Adopciu na diaľku® zažila letné tábory a navštevovala detský klub. Pokračovať v čítaní