Ugandský chlapec Opini sa vďaka pomoci zo Slovenska opäť usmieva. Ďakujeme

V Ugande pomáhame od roku 2013. Naša pomoc smeruje v tejto krajine najnúdznejším. Vďaka adoptívnym rodičom je aktuálne cez náš projekt podporovaných 500 detí. Deti, ktoré sú do projektu Adopcia na diaľku® zaradené, sú väčšinou extrémne chudobné, alebo majú ťažké životné okolnosti. Mnohé sú siroty alebo polosiroty, o ktoré sa nemá, kto primerane postarať. Jedným z nich je ugandský chlapec Opini, ktorý stratil oboch rodičov. Potom, ako sa stal úplnou sirotou, starala sa o neho teta, avšak starostlivosť nebola dostatočná. Jeho strýko sa rozhodol preto požiadať o pomoc naše  centrum v Unne (pri Adjumani). Chlapca sme do centra prijali a začal navštevovať aj našu škôlku spolu s ďalšími deťmi. V začiatkoch bol Opini chorý, utiahnutý a bojazlivý. V súčasnosti je zdravý a šťastný. Navštevuje už prvý ročník základnej školy. Ďakujeme za vašu pravidelnú pomoc deťom, ako je Opini. Vaša podpora pre ne znamená šancu nielen prežiť, ale aj žiť dôstojne, mať pravidelnú stravu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Adoptívnych rodičov na diaľku hľadáme pre ugandské deti naďalej. Zapojiť sa dá cez našu stránku, alebo vyžiadaním prihlášky e-mailom: adopcianadialku.uganda@charita.sk. Za akúkoľvek pomoc pre núdzne deti, či už vo forme finančného daru alebo propagácie projektu, vám úprimne ďakujeme. Naše texty môžete zdieľať na facebooku.

 

Prajeme vám peknú sviatočnú nedeľu, dnes zvlášť naším adoptívnym mamám

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia. Láska, dobro, obetavosť, starostlivosť matiek ovplyvňujú celý náš život. Sme dnes zvlášť vďační vám všetkým naším adoptívnym mamám na diaľku, ktoré ste do nášho projektu adopcie zapojené a ktoré takýmto spôsobom pomáhate tisícom detí v siedmich krajinách, kde aktuálne pôsobíme. Hoci ste týmto deťom nedarovali fyzický život, svojím záujmom, empatiou a konkrétnou angažovanosťou a podporou prinášate nový život chudobným deťom, ktoré by inak ostali opustené a osamotené vo svojej biede a ťažkých životných okolnostiach. Vďaka vám zažívajú, že niekde vo svete je konkrétna osoba, ktorá mu pomáha a ktorej záleží, aby jeho život bol lepší. Jedným z takýchto detí, ktoré majú na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, je aj ukrajinské dievčatko Vaľa, ktoré je na fotografii. Pokračovať v čítaní

 

Vďaka vašej podpore navštevuje Patricia škôlku a má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Ďakujeme

Patricia je ugandské dievčatko, ktoré má ťažký  životný údel už od útleho detstva. Jej matka je HIV pozitívna a kvôli svojmu zdravotnému stavu sa o dieťa nedokázala dostatočne postarať. Patriciu sme preto začiatkom roka prijali do nášho Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Bola vzrastom malá a v zlom zdravotnom stave. Mala vysokú hladinu vírusu HIV v krvi. V centre dostáva vďaka vašej podpore zdravotnú starostlivosť a navštevuje miestnu škôlku, kde sa môže rozvíjať a učiť základným sociálnym zručnostiam. Patricii sa vďaka pravidelnej strave a liekom zdravotný stav zlepšil. V centre sa jej od prvej chvíle páčilo a aj na fotografii je vidieť, že je spokojná. Ďakujeme za vašu pravidelnú pomoc, ktorá umožňuje deťom v núdzi v Ugande, žiť dôstojne.

 

Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní

 

„Kristus vstal z mŕtvych!“ Krásny pozdrav z Caritas Kazachstan

Krásny veľkonočný pozdrav nám zaslali aj naši spolupracovníci z Caritas Kazachstan. Ikona Kristovho vzkriesenia ukrýva hlbokú symboliku. Zmŕtvychvstalý Ježiš je v bielom odeve, ktorý symbolizuje Jeho slávu. Z podsvetia dvíha Adama a Evu, ktorých vykúpil. Na ikone sú aj starozákonní králi Dávid a Šalamún a tiež ďalší spravodliví. Nechýba ani Ján Krstiteľ, Predchodca a prorok, ktorý ohlasoval Ježišov príchod. Na pozdrave z Kazachstanu je i citát od Melitona Sardijského: „On  je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva k slobode, z tmy do svetla, zo smrti k životu, od tyranstva k večnému kráľovstvu. A preto zvolám pred Ním: Aleluja!“ Pozdrav pokračuje želaním riaditeľa Caritas Kazachstan, Januša Mareka Potoka: „Nech Kristovo vzkriesenie naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Požehnanú Paschu!“