Vďaka vám mali krajšie Vianoce aj v Ugande

Chudoba mnohých rodín v Ugande je veľká. „V decembri sme vďaka vašej podpore mohli distribuovať materiálnu pomoc. Ďakujeme, že vďaka vašej angažovanosti a vaším finančným darom mohlo dostať 100 najchudobnejších rodín v Ugande zapojených do Adopcie na diaľku®  materiálnu pomoc. Vďaka vám mali krajšie Vianoce. Každá rodina dostala balík, ktorý obsahoval 20 kíl kukurice a štyri kilá fazule, aby mohli zlepšiť výživu pre svoje detí,“ vysvetľuje. P. Knapík, manažér projektu. . Na severe Ugandy sa väčšina obyvateľov živí poľnohospodárstvom. Zvyčajne obrábajú malú časť poľa v blízkosti svojho obydlia. Finančný príjem majú len vtedy, keď predajú na trhu prebytok úrody, alebo domáce zviera, ak nejaké vlastnia. Podnebie v tejto oblasti však nie je veľmi prajné. Obdobia dažďov sa striedajú s obdobiami sucha, ktoré majú často nepriaznivý vplyv na zasadené plodiny. Pokračovať v čítaní

 

Ďakujeme za vašu pomoc a želáme šťastný rok 2018

Dobro, ktoré ste preukázali deťom v núdzi v uplynulom roku, ostáva v príbehu každého jedného z nich. Zmenili ste život viac ako 3 035 deťom a mladým ľuďom v rôznych kútoch sveta. India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina sú krajinami, v ktorých núdzne deti zažili, že v jednej maličkej krajine Európy, a to na našom Slovensku, na ne niekto myslel. Svoj záujem o blížneho ste vy, adoptívni rodičia a dobrodinci, prejavili konkrétnou angažovanosťou a podaním pomocnej ruky. Váš dar zmenil život konkrétnemu dievčatku, či chlapcovi, alebo stredoškolskému, či vysokoškolskému študentovi. Váš dar mení život týmto deťom a študentom i naďalej. Dobro, ktoré vďaka vám zažili, či už v podobe možnosti vzdelávať sa, alebo v podobe teplého jedla, či pitnej vody, ostáva v ich príbehu i ako nádej a viera v dobro. Vďaka vašej podpore zažili a zažívajú to, že ich život niekoho zaujíma, že nie sú ponechaní extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu navždy. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce

Milí priatelia, adoptívni rodičia, dobrodinci, podporovatelia, prajeme vám požehnané a pokojné Vianoce. Nech sú naplnené láskou, radosťou a pokojom. Nech dieťa Ježiš odmení všetko dobro, ktoré preukazujete tým najmenším, najzraniteľnejším, najopustenejším. I vďaka vám má viac ako 3 035 detí v siedmich krajinách sveta krajšie detstvo, Vianoce i budúcnosť. Priania, ktoré v tomto čase prichádzajú na našu adresu zo všetkých kútov sveta, patria najmä vám. Veríme, že vás potešia. Na jednej z fotografií je i naša kolegyňa Monika. Okrem krásneho vianočného pozdravu dostala i nádhernú ozdobu do vlasov. Vyrobili jej ju ukrajinské deti, ktoré navštevujú charitné sociálne centrum v mestečku Kolomyja. Požehnané vianočné sviatky prajeme i naším spolupracovníkom, miestnym koordinátorom a kolegom, bez ktorých by sme naše poslanie a projekt Adopcia na diaľku® nemohli realizovať. Krásne Vianoce vám všetkým! Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní

 

Spoznaj ugandské dievčatko Anzoa

Anzoa sa narodila v Ugande. Jej otec zomrel a jej mama odišla do Južného Sudánu. Matka sa nikdy nevrátila a Anzoa ostala opustená. Začala sa o ňu starať jej teta. O matke už tri roky nepočuli a nevedia, či vôbec žije. Anzoa bola veľmi chorá. Všimla si ju rehoľná sestra, ktorá napísala do nášho centra v Unne list, s prosbou o pomoc tejto rodine. V centre pomáhame deťom, ktoré sú siroty, polosiroty alebo tým, o ktoré sa nemá kto primerane postarať. Pomoc je pre deti v núdzi realizovaná aj vďaka vám, slovenským darcom, zapojeným do Adopcie na diaľku®. Anzoa prišla do centra, keď mala päť rokov. Dnes je zdravá a darí sa jej dobre. Ďakujeme, že vďaka vám deti, ako toto dievčatko, neostávajú opustené vo svojich ťažkých životných okolnostiach. Vaša pravidelná pomoc a podpora mení detstvo i budúcnosť ugandským chlapcom a dievčatám. Môžu žiť dôstojnejšie, chodiť do školy, kde dostávajú stravu a v prípade potreby majú zabezpečené lieky. Sme vďační za akúkoľvek formu pomoci. Anzoe môžete dať like na našom facebooku, alebo jej príbeh môžete zdieľať s priateľmi. Aj takáto pomoc môže zmeniť konkrétny život v Ugande. Ďakujeme!

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní