Bez vody nie je život

V uplynulých septembrových dňoch sa uskutočnilo zaujímavé a podnetné podujatie s názvom „Bez vody nie je život“. Podujatie zastrešovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO). Do podujatia sa zapojila aj Slovenská katolícka charita, ktorá je členom PMVRO.  Aktivity súvisiace s rovnomennou kampaňou boli realizované v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Symbolom kampane sa stala veľká nafukovacia žltá bandaska pripomínajúca bandasku, akú nosia dlhé kilometre milióny žien a dievčat v subsaharskej Afrike. Podľa OSN prejdú dospelí, či deti v Afrike dennodenne niekoľko kilometrov, aby zadovážili zopár litrov vody na prežitie, alebo na pranie. Vodu pre domácnosti zabezpečujú najmä ženy a dievčatá. Prichádzajú tak často o zdravie, nemôžu sa zúčastňovať výučby v škole , či iných aktivít, vďaka ktorým by sa vzdelávali alebo rozvíjali. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti

Medzi základné ciele nášho projektu patrí vzdelávanie najchudobnejších a sociálne vylúčených detí. Už 21 rokov pomáhame deťom, ktoré často nemajú prístup k získaniu ani základného vzdelania. „Projekt Adopcia na diaľku® spustila Slovenská katolícka charita v roku 1996. Odvtedy sme pomohli s podporou vzdelávania viac ako 5 700 deťom. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 3 000 detí a študentov. Medzi naše priority patrí snaha všemožne podporiť u nich  pravidelnú a systematickú účasť na vyučovaní a eliminovať negramotnosť,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Napriek mnohých snahám na medzinárodnej či národnej úrovni, je aj v súčasnosti situácia v otázke gramotnosti detí i dospelých stále alarmujúca. Podľa údajov OSN žije po celom svete viac ako 770 miliónov negramotných ľudí. Desiatky miliónov detí a mladých nechodievajú pravidelne do školy. „Kritická situácia je napríklad Indii Vietname, to sú dve krajiny zo siedmich, kde aktuálne pôsobíme. Chudoba mnohých indických rodín je taká veľká, že trojčlenná rodina musí vyžiť z desiatich eur celý mesiac. Nemajú finančné prostriedky ani na primeranú stravu, a tak úhrada školských poplatkov a návšteva školy nie je pre deti z týchto rodín reálna,“ hovorí P. Knapík. Pokračovať v čítaní

 

Dobrovoľníčka Juliana: Pre Afriku som sa rozhodla už keď som bola malé dieťa

„Byť dobrovoľníkom pre mňa znamená dať svoj čas, sily a dary od Boha niekomu, komu tým môžem aspoň sčasti pomôcť,“ hovorí Juliana Holosová, ktorá odišla na pol roka pomáhať do detského centra v africkej Ugande. „Pochádzam z Handlovej, z pomerne veľkej rodiny, mám 6 súrodencov,“ začína s úsmevom Juliana. Je vidieť, že sa na cestu na iný kontinent teší, no v očiach sa jej zračí aj očakávanie: v centre pre deti postihnuté vírusom HIV bude pôsobiť až do januára 2018. Bude sa venovať i deťom, ktoré dostávajú pomoc cez projekt Adopcia na diaľku® . Juliana študovala liečebnú pedagogiku, neskôr pracovala v OZ Svetielko nádeje, pod ktorým pôsobila na oddelení detskej onkológie a hematológie ako i v detskom mobilnom hospici. „Aby som mohla ísť na misie, aktuálne ma uvoľnili na pol roka,“ vysvetľuje Juliana. Pokračovať v čítaní

 

Spojili sme sa v modlitbe s vďakou i prosbou za všetkých

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme včera slávili svätú omšu spoločne s kolegami a klientmi Bratislavskej arcidiecéznej charity. Diecézne a arcidiecézne charity vykonávajú svoju činnosť najmä na území svojej arci/diecézy. Slovenská katolícka charita zastrešuje väčšinou celoslovenské projekty, a takisto pomoc núdznym za hranicami našej krajiny. Tento sviatočný deň bol pre nás milou príležitosťou stretnúť sa. Aj modlitba spája a obnovuje sily pre službu blížnym. Ďakujeme aj všetkým vám za modlitby a obety, ktorými nás nenápadne sprevádzate pri našej práci. Vieme, že naše finančné i ľudské zdroje majú svoje limity, ale dennodenne zažívame, že Božie požehnanie presahuje naše možnosti, kapacity, či únavu. Nech Boh mnohonásobne odmení dobro, ktoré konáte. Aj vy, adresní, či anonymní dobrodinci, ste v našich modlitbách. Pokračovať v čítaní

 

Baraka bol veľmi nešťastný, dnes sa usmieva

Cez Adopciu na diaľku ® pomáhame intenzívne i v Ugande. Príbehy ugandských detí nie sú jednoduché. Dobrou správou však je, že životné príbehy detí môže meniť k lepšiemu aj pomoc zo Slovenska. Teda pomoc vás, adoptívnych rodičov. Medzi ugandské deti, ktorým pomáhate spolu s nami, patrí aj chlapec Baraka. Baraka žije v centre, ktoré vybudovala Slovenská katolícka charita. Keď do nášho centra prišiel, bol veľmi nešťastný. Nezáležalo mu na živote. Baraka bol veľmi chorý a myslel si, že čoskoro zomrie. Bol presvedčený, že nikomu na ňom nezáleží. Pri príchode nemal ani žiadne veci, iba dva kusy oblečenia. Pobyt v centre zmenil jeho život i jeho príbeh. Baraka pravidelne užíva lieky, má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, primeranú výživu a jeho zdravotný stav sa zlepšil. Chodí do školy a hrá sa s priateľmi. Chlapec, ktorý už neveril nikomu a ničomu, je dnes vďaka vašej pomoci šťastný. Mnohé ugandské deti sú podvyživené a choré. Ak im nepomôžu príbuzní, ostávajú vo svojej ťažkej situácii samé. Ďakujeme, že vám život a príbehy núdznych detí nie sú ľahostajné. S vašou podporou ugandské dievčatá a chlapci dostávajú novú šancu a nádej na zmenu ťažkých životných okolností, v ktorých žijú.