Zober aj ty niekoho pod svoje krídla

Aj takto vyzerá život vietnamských detí. Na fotografii je vietnamské dievčatko Truc Phuong Tran Nguyen, ktoré je z chudobnej rodiny a je preto zaradené do nášho projektu Adopcia na diaľku®. Truc má dvoch bratov. Otec pracuje na ryžových poliach kvôli obžive rodiny. Jeho zárobok je však nízky. Mama sa stará o deti a chová hydinu, aby rodina prežila. Truc jej pri práci s kačicami pomáha. Okrem toho pomáha aj so starostlivosť o mladšieho brata. Truc má rada knihy, spev, hudbu a chcela by sa stať učiteľkou. Do Adopcie na diaľku® zapájame ďalšie vietnamské deti. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a zober pod svoje krídla starostlivosti a pomoci aj ty vietnamské dieťa. Tvoj záujem a pravidelná podpora zlepší život konkrétnemu dievčaťu alebo chlapcovi vo Vietname.

 

Svetový deň boja proti detskej práci: Pozornosť je upriamená na najzraniteľnejších

Medzi vážne celosvetové problémy, ktoré sa týkajú najmladších skupín obyvateľstva, patrí detská práca. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. „Napriek tomu, že sa na medzinárodnej úrovni posledné roky prijímajú rôzne opatrenia a programy, ktoré majú za cieľ detskú prácu eliminovať, odhaduje sa, že 168 miliónov detí je v rôznych oblastiach sveta nútených vykonávať detskú prácu,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®. V súvislosti s touto problematikou sa tohto roku pozornosť upiera najmä na oblasti, kde prebiehajú vojenské konflikty a taktiež na krajiny, ktoré sú zasiahnuté rôznymi katastrofami. Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zdôrazňuje, že vojny a prírodné katastrofy prinášajú zomieranie, poranenia, vyháňajú milióny ľudí z domov a pripravujú deti i dospelých o domovy. Najzraniteľnejšou skupinou, ktorá zažíva následne chudobu a hlad, sú deti. K detskej práci sú deti nútené aj v rozvojových a chudobných krajinách. Často sa jedná o nútenú prostitúciu, žobranie, či iné ilegálne aktivity. V mnohých krajinách deti vykonávajú rôzne rizikové a ťažké práce od útleho veku. Týka sa to napríklad i odvetví ako je poľnohospodárstvo, baní, kde sa ťaží zlato, ale aj továrni, či domácnosti. Pokračovať v čítaní

 

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detí

V mnohých krajinách sveta, vrátane Slovenska, je prvý jún dňom, ktorý patrí najmä deťom. Pozornosť rodičov, dospelých, škôl i rôznych inštitúcií sa na ne zameriava viac než v bežné dní. Motiváciou k ustanoveniu takéhoto dňa bola aj snaha upozorniť na problémy, ktoré sa týkajú detí na celom svete: chudoba, detská práca, vzdelávanie. „Táto problematika sa veľmi úzko dotýka aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Projekt sme spustili v roku 1996, ako odozvu na kritickú situáciu núdznych detí v Indii a v Bosne a Hercegovine. Adopciu na diaľku® realizujeme 21 rokov,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Slovenská katolícka charita pomáha cez tento projekt aktuálne v týchto siedmich krajinách: India (od roku 1996), Albánsko (od roku 2005), Haiti a Vietnam (od roku 2011), Uganda a Kazachstan (od roku 2013), Ukrajina (od roku 2014). Pravidelnú pomoc dostáva vďaka Slovenkám a Slovákom, ktorí sú do projektu zapojení ako adoptívni rodičia na diaľku, či ako príležitostní darcovia, momentálne viac ako 2 950 detí. Pokračovať v čítaní

 

Ocenenie za našu pomoc vo Vietname

Počas slávnostnej promócie 18. mája 2017 udelil prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce prezidentovi Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Mons. Štefanovi Sečkovi a generálnemu sekretárovi SKCH Radovanovi Gumulákovi za charitatívne projekty Slovenskej katolíckej charity vo Vietname. „V tejto ázijskej krajine realizujeme projekt Adopcia na diaľku® od roku 2011. V jeho začiatkoch v tejto krajine sme do adopcie zapojili 80 detí a študentov. Našu pomoc v oblasti podpory vzdelávania sme postupne rozširovali a aktuálne dostáva pomoc viac ako 233 vietnamských žiakov a študentov. Z finančných prostriedkov sú zabezpečené napríklad školské pomôcky, uniformy, doučovanie, vzdelávacie kurzy, či cestovné do školy. Ďakujeme Mons. Štefanovi Sečkovi a Radovanovi Gumulákovi za dlhodobú podporu projektu Adopcia na diaľku® a takisto všetkým našim darcom a priaznivcom,“ uviedol Peter Knapík, manažér projektu. Vo Vietname spolupracujeme s Caritas Vietnam. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám peknú sviatočnú nedeľu, dnes zvlášť naším adoptívnym mamám

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia. Láska, dobro, obetavosť, starostlivosť matiek ovplyvňujú celý náš život. Sme dnes zvlášť vďační vám všetkým naším adoptívnym mamám na diaľku, ktoré ste do nášho projektu adopcie zapojené a ktoré takýmto spôsobom pomáhate tisícom detí v siedmich krajinách, kde aktuálne pôsobíme. Hoci ste týmto deťom nedarovali fyzický život, svojím záujmom, empatiou a konkrétnou angažovanosťou a podporou prinášate nový život chudobným deťom, ktoré by inak ostali opustené a osamotené vo svojej biede a ťažkých životných okolnostiach. Vďaka vám zažívajú, že niekde vo svete je konkrétna osoba, ktorá mu pomáha a ktorej záleží, aby jeho život bol lepší. Jedným z takýchto detí, ktoré majú na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, je aj ukrajinské dievčatko Vaľa, ktoré je na fotografii. Pokračovať v čítaní