Nádherný pozdrav z Biriek: Východní kresťania prežívajú radosť Svetlého týždňa

Nádherný veľkonočný pozdrav s posolstvom nádeje nám zaslali z detského domova v Birkách, z Ukrajiny. Východní kresťania – gréckokatolíci (aj pravoslávni) nazývajú týždeň od Veľkej noci Svetlým týždňom. Liturgické slávenia tohto obdobia sú plné radosti a oslavy zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Slová z veľkonočného kánona, ktoré sú i na tejto pohľadnici, môžu priniesť radosť každému: „Dnes je všetko plné svetla, nebo, zem i hlbočiny, nech celý svet oslavuje zmŕtvychvstalého Krista, v ktorom je naša sila.“ Pre ukrajinských veriacich je typickým veľkonočným pozdravom v chráme aj pri osobných stretnutiach v rodine, či s priateľmi zvolanie: „Christós voskrése – Kristus vstal z mŕtvych!“, na čo sa odpovedá: „Voístinu voskrése – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Toto zvestovanie základnej pravdy našej viery nechýba ani na tejto pohľadnici. Text pokračuje prianím: Pokračovať v čítaní

 

„Kristus vstal z mŕtvych!“ Krásny pozdrav z Caritas Kazachstan

Krásny veľkonočný pozdrav nám zaslali aj naši spolupracovníci z Caritas Kazachstan. Ikona Kristovho vzkriesenia ukrýva hlbokú symboliku. Zmŕtvychvstalý Ježiš je v bielom odeve, ktorý symbolizuje Jeho slávu. Z podsvetia dvíha Adama a Evu, ktorých vykúpil. Na ikone sú aj starozákonní králi Dávid a Šalamún a tiež ďalší spravodliví. Nechýba ani Ján Krstiteľ, Predchodca a prorok, ktorý ohlasoval Ježišov príchod. Na pozdrave z Kazachstanu je i citát od Melitona Sardijského: „On  je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva k slobode, z tmy do svetla, zo smrti k životu, od tyranstva k večnému kráľovstvu. A preto zvolám pred Ním: Aleluja!“ Pozdrav pokračuje želaním riaditeľa Caritas Kazachstan, Januša Mareka Potoka: „Nech Kristovo vzkriesenie naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Požehnanú Paschu!“

 

Veľkonočný pozdrav z Albánska prináša všetkým nám radostné „Aleluja!“

Milý pozdrav a veľkonočné priania nám prišli aj z komunity saleziánskych sestier, s ktorými spolupracujeme v osade Tále-Bregdet v Albánsku. Za realizáciu projektu Adopcia na diaľku® je v Albánsku zodpovedná Slovenka, sestra Magda Cerovská, FMA. Veríme, že pohľadnica a povzbudzujúce slová potešia i vás. „Pán zvíťazil nad smrťou a naša nádej je v Ňom. On je náš Záchranca. Aleluja! Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.“

 

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc

Prajeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus obdaruje svojou milosťou a pokojom. Nech On, ktorý o sebe povedal: „Ja som vzkriesenie a život,“ prežiari vaše dni svetlom a nádejou. Zároveň ďakujeme všetkým vám – adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom a dobrodincom, že svojou angažovanosťou a podporou prinášate nádej tým najnúdznejším a najzraniteľnejším v chudobných a rozvojových krajinách sveta. Nech je dobro, ktoré konáte mnohonásobne odmenené.

 

Caritas Vietnam pomáha najchudobnejším z chudobných

Vo Vietname sú oblasti, kde obyvatelia žijú v obrovskej chudobe. Patrí k nim napríklad oblasť Kontum, ktorá je považovaná za jednu z najchudobnejších. Žije tu okolo 40 etnických skupín. Každé etnikum má svoj vlastný jazyk, no len niekoľko má vlastné písmo. Ľudia sú extrémne chudobní a nevzdelaní. Väčšina z nich neovláda úradnú vietnamčinu. Najchudobnejším z chudobných sa snaží pomáhať Caritas Vietnam. Charitní pracovníci navštevujú aj tieto oblasti a hľadajú možnosti pomoci. Jednou z aktivít katolíckej cirkvi bola kampaň proti negramotnosti detí i dospelých. Pokračovať v čítaní