Caritas Vietnam pomáha najchudobnejším z chudobných

Vo Vietname sú oblasti, kde obyvatelia žijú v obrovskej chudobe. Patrí k nim napríklad oblasť Kontum, ktorá je považovaná za jednu z najchudobnejších. Žije tu okolo 40 etnických skupín. Každé etnikum má svoj vlastný jazyk, no len niekoľko má vlastné písmo. Ľudia sú extrémne chudobní a nevzdelaní. Väčšina z nich neovláda úradnú vietnamčinu. Najchudobnejším z chudobných sa snaží pomáhať Caritas Vietnam. Charitní pracovníci navštevujú aj tieto oblasti a hľadajú možnosti pomoci. Jednou z aktivít katolíckej cirkvi bola kampaň proti negramotnosti detí i dospelých. Pokračovať v čítaní

 

Mama Tam Nhu Lam cestuje do práce štyri a pol hodiny, aby uživila rodinu

V Adopcii na diaľku® je zapojené aj vietnamské  dievča Tam Nhu Lam. Pochádza z jednoduchej rodiny, ktorá žije v oblasti My Tho. Ich každodenný život je tvrdý. Otec mal ťažkú nehodu a je  v zlom stave. S manželkou majú iba jednu dcéru. Všetci bývajú v chatrči z provizórneho materiálu. Sú veľmi chudobní, nemajú ani políčko na pestovanie plodín. Je pre nich veľmi ťažké uživiť sa. Živobytie zabezpečuje celej rodine mama, ktorá chodieva pracovať do mesta. Šije tam topánky. Do práce ide z vidieka dve hodiny k najbližšej ceste na autobusovú zastávku a odtiaľ pokračuje dve a pol hodiny autobusom do mesta. Pokračovať v čítaní

 

Náš prezident Mons. Štefan Sečka celebroval sv. omšu pri príležitosti 90. výročia SKCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti. Okrem bilancovania a plánovania nových aktivít je toto krásne jubileum pre nás aj časom, keď chceme vyjadriť vďačnosť všetkým našim podporovateľom, dobrodincom, spolupracovníkom i  dobrovoľníkom. Pri príležitosti 90. výročia SKCH celebroval prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka svätú omšu 24. januára v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku. Spoločne s veriacimi z tejto farnosti slávil Eucharistiu a v modlitbách ďakovali aj prosili o nové milosti a Božiu pomoc do našej spoločnej práce pre ľudí v núdzi doma a v zahraničí. Otec biskup v príhovore spomenul aj náš projekt Adopcia na diaľku®, ktorý dlhodobo pomáha núdznym  deťom. Projekt začínal v Indii a Bosne a Hercegovine a realizujeme ho od roku 1996. Otec biskup sám podporuje cez Adopciu na diaľku® chudobné deti a siroty. Priamy prenos svätej omše prinieslo vo svojom vysielaní naživo Rádio Lumen. Záznam svätej omše i povzbudivé slová Mons. Štefana Sečku si môžete vypočuť aj vy v priloženej nahrávke. Pokračovať v čítaní

 

Milý pozdrav a priania nám prišli aj z indického Honavaru

V Indii spolupracujeme s Misijnou kongregáciou Kráľovnej apoštolov (SRA), ktorá pomáha chudobným deťom a sirotám. Od roku 1996 sme v kontakte s rehoľnou sestrou Máriou Goretti, SRA. Z Indie nám od nich prišiel pekný pozdrav a milé priania do nového roka 2017: „Vážený pán Peter Knapík a všetci členovia tímu, ďakujeme za vašu lásku, priazeň a podporu pre našu misijnú prácu. Sme vám veľmi vďační a myslíme na vás v našich modlitbách. Nech Pán daruje vám aj vašim blízkym lásku, radosť a pokoj cez tieto sviatky aj počas celého nového roka.“

 

Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

0_UgandaKončí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na diaľku®? Napriek mnohým komplikáciám, problémom a starostiam bol pre nás, pracovníkov projektu, naplnený vďačnosťou. Uvedomujeme si, že naša každodenná práca je len čiastkou vkladu do veľkého diela, ktoré môžeme realizovať spolu s vami a vďaka vám, adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom. Bez vášho vkladu – vašej konkrétnej pomoci a záujmu o núdzne deti, by bolo sotva možné projekt vykonávať, nakoľko jeho činnosť závisí od vašich darov. Sme preto úprimne vďační každému z vás, či podporujete pravidelne konkrétne dieťa/ študenta, alebo prispievate svojimi darmi príležitostne na pomoc centrám, školám, či detským domovom, s ktorými spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Denno-denne zažívame, že vaša pomoc a angažovanosť mení život núdznych detí k lepšiemu. Rok 2016 bol rokom, keď sme mohli do projektu zapojiť stovky ďalších nových detí. Pokračovať v čítaní