Charita je blízko pri človeku aj v Indii

Medzi naše spolupracovníčky v Indii patrí aj sestra Veera Monis. Pôsobí v provincii Udupi a spolupracuje s diecéznou organizáciou pre sociálny rozvoj. S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú pre zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal: „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac na okraji spoločnosti. Angažujeme sa pre najzraniteľnejších členov chudobných komunít, aby mohli žiť dôstojne. Pomáhame vytvárať podmienky, ktoré umožňujú ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Medzi takéto formy pomoci patrí i podpora vzdelávania chudobných detí. Spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a hľadáme dobrodincov, vďaka ktorým môžeme najchudobnejším indickým deťom uhradiť poplatky za štúdium. Medzi takéto organizácie patrí aj Slovenská katolícka charita. Vďaka projektu Adopcia na diaľku® môže chodiť 109 indických detí do školy. 

Za projekt Adopcia na diaľku® u nás zodpovedá sestra Veera Monis, ktorá vynakladá enormné úsilie pre zlepšenie života našich chudobných detí. Vďaka jej angažovanosti, a najmä vďaka pravidelnej podpore slovenských darcov, sme pre týchto 109 chlapcov a dievčat  mohli aj tento rok zakúpiť školské uniformy, oblečenie aj školské pomôcky. Okrem toho sme pre každé dieťa pripravili aj malý vianočný darček. Chceme vyjadriť našu nesmiernu vďaku za vašu pomoc pre tieto deti, za podporu ich vzdelávania, ako ja za možnosť ich celkového rozvoja. Vďaka vám núdzne deti dostali pomocnú ruku, majú  zabezpečenú starostlivosť a môžu chodiť do školy.“

Chudoba indických detí je veľká a našu pomoc pre najnúdznejších v tejto krajine rozširujeme. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a daruj detstvo, vzdelanie a tak i budúcnosť konkrétnemu dievčaťu, či chlapcovi z Indie. Tvojich 15 eur mesačne môže priniesť nádej tam, kde núdzni bez pomoci druhého človeka nemajú šancu zmeniť svoj život. Chudoba indických detí sa nás dotýka. Slovenská katolícka charita je blízko pri človeku aj v Indii. Cez Adopciu na diaľku® podávame pomocnú ruku v tejto krajine najzraniteľnejším. Prihlás sa do projektu aj ty a podaj pomocnú ruku indickým deťom spolu s nami. Prihlásiť sa môžeš priamo TU. Za akúkoľvek formu podpory pre indické deti ďakujeme. Pomôcť môžeš aj zdieľaním textov na facebooku, modlitbami za naše poslanie, či propagáciou nášho projektu medzi svojimi priateľmi alebo vo svojom spoločenstve. Ďakujeme!  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *