Malé projekty

Deti zo siedmich krajín sveta, zapojené v projekte Adopcia na diaľku® majú vďaka darcom možnosť vzdelávať sa a tým pádom aj šancu na lepšiu budúcnosť. Všetky deti z projektu navštevujú alebo žijú v centrách, školách alebo detských domovoch, ktoré im poskytujú okrem vzdelania aj strechu nad hlavou, oporu a mnohé aktivity, ktoré zvyšujú úroveň ich života.

Cieľom Malých projektov je podporiť práve tieto detské centrá, školy a detské domovy aby mohli vytvárať lepšie podmienky pre deti. Koordinátori z centier, ktorí majú najlepší prehľad o situácii a o tom, čo deťom najviac chýba, sami navrhujú malé projekty, aby sme pomáhali tam, kde je to najviac potrebné.

Prostriedky na realizáciu malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorázovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške na tomto odkaze. Ďakujeme.

Nasledujúce články sú venované už zrealizovaným malým projektom: