Haiti – Komu pomáhame?

VAŠA POMOC SMERUJE DEŤOM NAVŠTEVUJÚCIM TIETO ŠKOLY:

1. Škola sv.Františka Saleského, Riviere Froide »

1. Škola sv.Františka Saleského, Rivière Froide

Škola sv.Františka Saleského sa nachádza asi 15 km južne od hlavného mesta v meste Carrefour v časti Rivière Froide. Celá oblasť sa rozprestiera v odľahlejších, vyššie položených miestach a miestni obyvatelia sa tu stretávajú s viacerými problémami. Okrem nedostatku práce tam je aj ťažký terén a neúrodná pôda. Viaceré rodiny sa snažia nájsť obživu pestovaním rôznych plodín na svojich pozemkoch, úroda však býva často veľmi slabá.

Samotná škola bola zriadená na veľkom kopci v horách. Zriaďovateľom školy je miestna Kongregácia malých sestier sv.Terézie (Petites soeurs de st.Therese), ktoré vedú viaceré školy po celej krajine a venujú sa hlavne sociálne slabším vrstvám. V Rivière Froide majú okrem školy aj zdravotné stredisko a centrum pre postihnuté deti.

Ich školy navštevuje väčšina detí z tejto oblasti. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých, ktorí nemajú dostatok peňazí na zaplatenie školného. Po zemetrasení z 12. januára 2010 ostali zo školy len ruiny a v troskách zahynulo 150 žiakov, 3 profesori a 3 profesori ostali handicapovaní. V súčasnosti sa deti učia v dočasne postavených triedach a plánuje sa výstavba novej školy.

Škola sv.Františka Saleského sa skladá z materskej, základnej a strednej školy. Základnú školu od 1. do 9.ročníka navštevuje takmer 800 žiakov. 4 ročníky strednej školy navštevuje 250 žiakov.

2. Škola sv.Terézie, Cazeau, Port-au-Prince »

2. Škola sv.Terézie, Cazeau, Port-au-Prince

Oblasť Cazeau je jedným z predmestí v severnej časti Port-au-Prince. Ľudia, ktorí žijú v tejto časti  nemajú doma pitnú vodu, zamestnanie, majú problémy s bývaním…

Žijú veľmi ťažko, pretože nemajú pravidelné príjmy, z ktorých by si mohli zabezpečiť základné potreby. Ich malý príjem spočíva v predaji niekoľkých sáčkov cukríkov, sáčkov vody, alebo nejakých smažených jedál. Prípadne si zarábajú domácimi prácami v bohatších rodinách. Deti často prichádzajú do školy nenajedené.  Dôvodom je, že rodičia nemajú prácu, ktorá by im umožnila ušetriť trochu peňazí a tak by mohli uspokojiť svoje potreby.

Škola sv.Terézie bola zriadená Kongregáciou malých sestier sv.Terézie. Zrútila sa pri zemetrasení 12.januára 2010. Sestry trosky odpratali a pre deti, aby mohli chodiť ďalej do školy postavili 3 stany. V januári začala SKCH stavbu novej škôlky so 4 triedami, ktorú úspešne dokončila v apríli roku 2011. Deti tak majú šancu pokračovať vo vyučovaní v nových priestoroch. V budúcnosti sestry plánujú školu rozšíriť o prvý stupeň základnej školy.  Školu navštevuje viac ako 200 detí.

 

POZOR!

Chceme upozorniť darcov, že v niektorých oblastiach Haiti sa nachádza mnoho detí, ktoré nemohli chodiť do školy každý rok alebo začali školu až v neskoršom veku. Často sa preto stáva, že napríklad 15 ročné dieťa navštevuje len tretí alebo štvrtý ročník základnej školy. Preto v rámci projektu Adopcia na diaľku® sú podporované aj staršie deti. Ak má darca záujem podporovať len mladšie dieťa, musí to vyznačiť v prihláške do projektu. Ďakujeme za pochopenie.

 

KONGREGÁCIA MALÝCH SESTIER SV.TERÉZIE OD JEŽIŠA

Kongregácia malých sestier (PSST) bola založená v meste Marbial 14.decembra 1948 otcom Farnese Louis-Charlesom, v spolupráci s tromi mladými dievčatami. Jedna z nich, matka Camélie Lohier, vytrvala až do konca a stala sa spoluzakladateľkou kongregácie.

V roku 1955 prvý haitský biskup, Mons. Remy Augustin, poradil zakladateľovi preložiť provinciálny dom do Riviere Froide, neďaleko Port-au-Prince, kde sa nachádza dodnes.

Kongregácia sleduje dva hlavné ciele:

  • evanjelizáciu
  • sociálny rozvoj obyvateľov vidieka, najmä roľníkov

Ich misijným poslaním je poskytovanie klasického a poľnohospodárskeho vzdelávania, odborných kurzov, zaúčanie do vedenia domácnosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chudobným deťom, chorým a starým osobám, organizovanie družstiev alebo iných foriem spolupráce v spoločnosti.

V súčasnosti má kongregácia 42 misijných komunít, rozdelených do 11 diecéz. Má tiež jednu misiu v Cartagene v Kolumbii. Tieto komunity spravujú 37 škôl, 2 nemocnice, 14 kliník, 1 azylový dom pre starých ľudí, 1 domov pre handicapované a opustené deti a 1 internát.