Kazachstan – Komu pomáhame?

kazachstan_mapa3

1. Caritas Kazachstan »

1. Caritas Kazachstan

Caritas Kazachstan je súčasťou Caritas Internationalis, ktorá je jednou z najväčších humanitárnych organizácií na svete zriadených Katolíckou cirkvou.

Charitatívna práca v Kazachstane začala vďaka iniciatíve misionárov z Poľska a Nemecka, ktorí sem prišli po páde Sovietskeho zväzu pracovať do novo formujúceho sa štátu – Kazachstanu. Po celej krajine otvorili vývarovne pre chudobných a deti, zriadili malé výdajne a medicínske centrá.

Kvôli realite chudoby a utrpenia, ktorá je v Kazachstane, sa charita snaží uspokojiť tri základné potreby ľudí. Jedná sa o zdravotnú starostlivosť, výživu a zamestnanosť. Každá činnosť, ktorú charita koná, má za cieľ nielen pomáhať hmotne, ale sa aj stretávať sa s ľuďmi a byť im blízko. Nejde len o samotnú materiálnu pomoc, ale predovšetkým, aby boli naplnení nádejou a mali dôvod k životu.

Vďaka skúsenostiam, ktoré Caritas Kazachstan získala počas 15 rokov práce s chudobnými v rôznych mestách a regiónoch Kazachstanu, uvedomila si potrebu práce s deťmi. Preto v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou rozbehla projekt Adopcie na diaľku. Jedným z dôvodov oslovenia slovenských darcov je aj to, že na čele Caritas Kazachstan od roku 2011 stojí slovenský kňaz vdp. Vladimír Nemec.

Projekt Adopcia na diaľku začala Caritas Kazachstan uskutočňovať v meste Karaganda. Do budúcnosti však počíta s jeho rozšírením do ďalších miest Kazachstanu.