Uganda – Komu pomáhame?

Centrum pre siroty a chudobné deti postihnuté HIV a AIDS – Adjumani
1. Centrum pre siroty a chudobné deti postihnuté HIV a AIDS - Adjumani »

1. Centrum pre siroty a chudobné deti postihnuté HIV a AIDS – Adjumani

Centrum sa nachádza v dedine Unna na severe Ugandy, 50 km od hranice Južného Sudánu, v distrikte Adjumani, ktorý spadá do diecézy Arua.

Myšlienka založenia centra na severe Ugandy blízko hraníc Južného Sudánu vzišla z dlhoročnej spolupráce Margity Kačániovej a Katherine Riria v Južnom Sudáne, ktoré si uvedomovali potrebu pomôcť chudobným deťom a sirotám pochádzajúcim z rodín zmietaných dlhoročnou vojnou a neskôr sústavnými nepokojmi vyvolanými rebelmi pod vedením Josepha Konyho. Vojaci ugandskej armády bojujúci proti rebelom za sebou zanechávali tisíce znásilnených žien, čo malo za následok vysoké rozšírenie vírusu HIV medzi postihnutými rodinami.

Túto myšlienku pomoci rozhodol podporiť generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity a výsledkom bol projekt výstavby centra pre siroty a chudobne deti postihnuté HIV.
Margita Kačániová a Katherine Riria odcestovali do Ugandy v apríli 2011. Usadili sa v prenajatej tukule (tradičný hlinený dom so slamenou strechou) bez svetla a vody.
Základný kameň centra bol položený v auguste 2011, po získaní potrebných povolení, vlastníckeho listu k pozemku veľkosti 5 ha a súhlasu biskupa diecézy Arua.
Začatie stavby sprevádzalo množstvo problémov, ako nedostatok vody, obrovské horúčavy a skutočnosť, že pozemok sa nachádzal v buši na konci dediny Unna 3 km od mesta Adjumani. Prvé práce predstavovalo teda klčovanie hustého tŕňového porastu krompáčmi, sekerami a motykami za pomoci 20 miestnych väzňov. Po náročnom úsilí bola zahájená stavba malého obytného domu pre koordinátorku projektu a jej spolupracovníčku, kuchyne a domu pre 20 detí (dievčat).
Neskôr pribudli malé kancelárske priestory, jaskynka Panny Márie a dom pre dobrovoľníkov pozostávajúci z troch izieb. V budúcnosti sa počíta so stavbou domu pre chlapcov, vývarovne, malej ambulancie a základnej školy (P1 – P7).