Vietnam – Komu pomáhame?

Pomoc vo Vietname smeruje deťom v 7 diecézach. My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long Xuyên sa nachádzajú v delte rieky Mekongu. Kontum sa nachádza v západnej, vyššie položenej oblasti stredného Vietnamu. Hue sa nachádza v pobrežnej oblasti stredného Vietnamu. Diecéza Vinh sa nachádza v severnej časti stredného Vietnamu.
Jej východná strana  susedí s Východným morom a západná strana siaha až po horu Truong Son.

1. Arcidiecéza Hue »

1. Arcidiecéza Hue

Zahŕňa 6 diecéz. Vďaka hrádzi Thien Y, ktorá zabraňuje prieniku morskej vody, celý región má čerstvú vodu počas celého roka,a okolitá krajina vyzerá veľmi sviežo. Avšak život obyvateľov je veľmi ťažký. Domy v tejto oblasti musia byť veľmi stabilné, pretože sú tu časté cyklóny, povodne.

Časť populácie pracuje v oblasti poľnohospodárstva a časť žijúca v blízkosti pobrežia sa živí rybolovom. Túto pobrežnú časť stredného Vietnamu od Danang do Thua Thien-Hue a Quang Binh zasahuje suchý a horúci vietor zo stredného Laosu. Od júna do augusta a od septembra do konca novembra trpí mnohými cyklónmi a cyklónovým vetrom od východneho mora. Krajina je vyprahnutá a v období sucha sa nedá nič pestovať, počas obdobia dažďov (september až december) je úroda zlá alebo dobrá v závislosti od počasia. Obyvatelia žijúci na pobreží nemajú veľké rybárske lode, takže môžu rybárčiť iba v jeho blízkosti, kde je menej rýb a sú menšie. Mnoho ľudí sa odsťahovalo na juh alebo do provincií v Západnej vysočine Vietnamu hľadať prácu alebo nájsť úrodnejšiu zem.

Diecéza Vinh má rozlohu 30 783 km2, je asi 300 km dlhá, ale niektoré časti jej územia majú šírku len 30 až 35 km. Východná strana územia susedí s Východným morom a západná strana územia siaha až po horu Truong Son. Polia na tomto území sú veľmi malé, korytá riek sú plytké a úzke, ich sklon je príliš strmý a dĺžka riek je krátka. Počas monzúnov sú tu časté prírodné katastrofy (cyklóny, prívalové dažde, záplavy, zosuvy pôdy). Väčšina obyvateľov tejto oblasti sa živí rybolovom a poľnohospodárstvom, takže vo svojom každodennom živote musia čeliť mnohým problémom.

Množstvo študentov nemá dostatok potravín a oblečenia. Rovnako im chýbajú prostriedky na zaplatenie školného a školských pomôcok. Častokrát bývajú veľmi ďaleko od školy. Aj to je dôvod, prečo si to mnoho študentov nemôže dovoliť chodiť do školy a odchádzajú z nej.

2.Diecéza Kontum »

2. Diecéza Kontum

Táto diecéza je jednou z najchudobnejších spomedzi 26 diecéz vo Vietname. Väčšina obyvateľstva sa živí poľnohospodárstvom. Žije v nej asi 40 etnických skupín. Príslušníci týchto skupín sú veľmi zraniteľní, pretože sú mimoriadne chudobní a nevzdelaní. Až teraz, keď sa o nich začala starať a pomáhať im katolícka cirkev, zvýšila sa ich sociálna aj kultúrna úroveň, a to najmä vďaka kampani proti negramotnosti detí aj dospelých. Len niektoré etnické skupiny ako napr. J’rai, Bahnar majú vlastné písmo, väčšina etník ho nemá. Okrem toho má každé etnikum vlastný jazyk, takže je pre ľudí vo všetkých oblastiach veľmi ťažké vytvoriť si vzťahy s ľuďmi Kinh, ktorí hovoria originálnou/úradnou vietnamčinou. Je to veľká prekážka najmä pre vytvorenie obchodných vzťahov v poľnohospodárstve, ktoré je pre tieto etnické skupiny hlavným zdrojom obživy. V súčasnej dobe nie je dovolené praktizovať kočovný spôsob poľnohospodárstva, obyvatelia musia mať trvalé bydlisko a kultivovať pôdu, ktorú tam majú. Keďže nepoznajú moderné poľnohospodárske technológie a nevedia používať poľnohospodársku techniku, je pre nich ťažké uživiť sa.

3.Diecézy My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long Xuyên »

3. Diecézy My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long Xuyên

Delta rieky Mekong s počtom obyvateľov viac ako 17 miliónov zohráva dôležitú úlohu v ekonomike Vietnamu – produkuje viac ako 50% poľnohospodárskych produktov a 65% vodohospodárskych produktov celej krajiny. Paradoxne väčšina populácie žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký. Kultúrna úroveň je veľmi nízka.

Cena poľnohospodárskej a vodohospodárskej produkcie je príliš nízka. Priemerná mesačná mzda na jedného človeka je približne 342,000 VND, čo sa rovná 18 USD.

Ďalším dôvodom sú zemepisné podmienky oblasti, kde sa vedľa veľkých ramien Mekongu preplieta medzi sebou množstvo malých riečok, vytvárajúc pomyselnú pavúčiu sieť. Doprava i komunikácia je zabezpečená prevažne člnmi, pretože je nedostatok ciest.  Domy si postavili samostatne, na vlastnom pozemku, avšak ďaleko od nemocnice, školy a sociálnych inštitúcií.

DIECÉZY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU »


DIECÉZY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Diecéza Can Tho
Vznik: 20.septembra.1955
Rozloha: 23 583 km2
Adresa: 12 Nguyen Trai, Q. Ninh Kieu, TP. Can Tho
Tel: (84) 0713 822 380.

Diecéza Long Yuyên
Vznik: 24. decembra 1960
Rozloha: 10 256 km2
Adresa: 9 Nguyen Hue, P. My Long, Tp. Long Xuyen
Tel: (84) 0783 841 903

Diecéza My Tho
Vznik: 24. novembra 1960
Rozloha: 9 262 km2
Adresa: 32 Hung Vuong, P.7, Tp. My Tho
Tel: (84) 0733 873 299

Diecéza Vinh Long
Vznik: 1938
Rozloha: 6 771 79 km2,
Adresa: 103 Ba Thang Hai, P1, Tp.Vinh Long
Tel.: (84) 0703 824 016

Diecéza Kontum
Vznik: 1932
Rozloha: 25 110,21 km2
Adresa: Adresa biskupovho bydliska: 56, Tran Hung Dao st. W. Thang Loi, Kontum town, Kontum Province
Tel.:  (84.60)38.623.72

Arcidiecéza Hue
Vznik: 1960
Rozloha: 9 810, 8  km2,
Adresa: 69 Phan Dinh Phung st. – Hue City- Vietnam
Tel.:   (84.54) 3.831.967