Čísla účtov pre jednotlivé krajiny

Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177