Haiti

Republika Haiti leží na ostrove Haiti, ktorý je druhým najväčším ostrovom súostrovia Veľké Antily v Karibskom mori. Nachádza sa 77 km juhovýchodne od Kuby. Haitská republika zaberá približne tretinu ostrova na západnej časti, zvyšok patrí Dominikánskej republike. Je to krajina horských masívov, pobrežných nížin a riečnych údolí.

V súčasnosti je Haiti najchudobnejšou americkou krajinou. Väčšina obyvateľov žije v extrémnej chudobe, sú negramotní a tí, ktorí dosiahli vzdelanie, väčšinou emigrujú do USA. Obrovská chudoba núti deti pracovať a to často bezplatne. Veľká časť zamestnaných Haiťanov pracuje v poľnohospodárstve. Najvýznamnejším vývozným artiklom je mango a káva.

Haiti je tropická krajina s priemernou teplotou pri mori 25 – 30°C a 15 – 20°C v horách. Striedajú sa tu obdobia dažďa (november – marec na severe krajiny, máj – október na juhu) a sucha (december – marec/júl).

HISTÓRIA:

Historici kladú prvé stopy osídlenia ostrova približne do roku 2000 pr. Kr. Pôvodnými obyvateľmi súostrovia Veľké Antily boli Indiáni kmeňa Taino, tvoriaci odnož juhoamerických Arawakov. V roku 1492 pristál na Haiti španielsky moreplavec Columbus a začali sa písať dejiny súčasného Haiti. Od 16.st. bolo centrom záujmu Španielov, ťažiacich zlato. V 17.st. prišli osadníci z Franúczska, čím začali dlhoročné nepokoje, ktoré vyústili do vojny a neskoršieho rozdelenia územia na dve časti. V roku 1804, po úspešnej vzbure otrokov pod vedením Jeana-Jacquesa Dessalinesa (po ktorom má názov súčasná hymna), vzniklo Haiti ako prvá černošská republika. Nevydržala však dlho, Dessalines sa vyhlásil za diktátora a po krátkom panovaní bol zavraždený.  Začalo sa obdobie občianskych vojen a striedania prezidentov a diktátorov. Súčasní prezidenti sú volení demokraticky, krajina je však stále nestabilná a rieši množstvo problémov.

NÁBOŽENSTVO:

Najrozšírenejším náboženstvom na Haiti je kresťanstvo, ku ktorému sa hlási cca 95% obyvateľov, z čoho väčšina k rímsko-katolíkom. V krajine je stále časťou obyvateľstva praktizované aj woodoo, ako synkretická forma tradícií a prvkov rôznych náboženstiev.