India

 

* India je druhá krajina sveta s najväčším počtom obyvateľov. Zaberá takmer celý indický subkontinent, dĺžka jej pobrežia je viac ako 7 500 km a rozlohou jej prislúcha siedme miesto na svete.

* Názov India je odvodený od staroperzskej verzie slova Sindhu, historického miestneho mena pre rieku Indus. Ústava Indie uznáva aj výraz Bharat. Tento názov je odvodený od sanskritského mena kráľa Hindov Bharata, ktorého príbeh sa spomína v epose Mahábhárata.

* V polovici 2. tisícročia niekoľko európskych krajín vrátane Portugalska, Holandska, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ktoré pôvodne chceli obchodovať s Indiou, využili situáciu v krajine, kedy zničené kráľovstvá bojovali proti sebe, a zriadili v krajine kolónie. Povstanie z roku 1857, miestne známe ako prvá vojna za indickú nezávislosť, proti Britskej východoindickej spoločnosti, zlyhalo. Po tom, ako bola vzbura potlačená, väčšina indického územia padla pod priamu správu Britského impéria. Na začiatku 20. storočia dlhotrvajúce nenásilné úsilie o nezávislosť, vedené Máhatmá Gándhím, nazývaným „otec národa“, vyvrcholilo 15. augusta 1947, kedy India získala úplnú nezávislosť od Británie a stala sa republikou 26. januára 1950.

* India je rozdelená na 28 štátov, ktoré sa ďalej delia na okresy, 6 zväzových teritórií a územie hlavného mesta Dillí. Jej súčasťou sú aj súostrovia Andamany a Nikobary v Bengálskom zálive a Lakadivy a ostrov Mimikoj v Arabskom mori.

* India je krajinou s obrovskou pracovnou silou. Poľnohospodárstvo predstavuje 60% obyvateľov, priemysel 17%, služby 23%. India je krajinou protikladov – v mestách žijú bohatí podnikatelia a zároveň extrémne chudobné rodiny, pričom takmer polovica zo všetkých detí trpí podvýživou.

* Najväčšími indickými aglomeráciami sú Mumbaj, Dillí, Kalkata a Chennai (pretým Madras).

* Z hľadiska vierovyznania 80% obyvateľov sa hlási k hinduizmu, 13,4% je moslimov. Ďalšie náboženské skupiny zahŕňajú kresťanov (2,3%), sikhov (1,84%), budhistov (0,76%), džainistov (0,40%), židov, zoroastristov, ahmadi-moslimov a bahaistov.

* India je domovom dvoch hlavných lingvistických skupín: indoárijskej (asi 74% populácie) a drávidskej (asi 24% populácie). Indická ústava uznáva 23 oficiálnych jazykov. Hindčinu a angličtinu používa vláda na úradné účely. Dva tradičné jazyky Indie sú sanskrit a tamilčina. Počet materinských jazykov v Indii dosahuje až 1652.

* India má rôzne festivaly, z ktorých sa mnohé oslavujú bez rozdielu medzi kastami a vierovyznaniami. Najznámejšie a najpopulárnejšie sú hinduistické festivaly Diwali, Holi a Dussehra a moslimské sviatky Eid.

* Prvé literárne zmienky z Indie mali väčšinou ústnu formu a až neskôr boli prevedené do písomnej podoby ako napr. Védy alebo eposy Mahábhárata a Rámajána. Bengálsky spisovateľ Rabindránáth Thákur sa stal nositeľom Nobelovej ceny za literatúru.

* India ročne produkuje najväčší počet filmov na svete. Filmová produkcia má svoju základňu v Mumbaji, ktorá je často označovaná ako „Bollywood“.

* Indické tradičné oblečenie je odlišné medzi jednotlivými regiónmi. Líši sa farbami i štýlmi, záleží to od podnebia a ďalších faktorov. Najrozšírenejší odev žien je sárí a pre mužov dhotí.

* Národný šport Indie je pozemný hokej a najpopulárnejší je kriket. Traduje sa, že šach, bedminton a carom vznikli v Indii.

* Na federálnej úrovni má India 3 štátne sviatky:

– Deň republiky 26. január

– Deň nezávislosti 15. august

– Gándhí Jayanti – výročie narodenia Máhatmá Gándhího – 2. október