Formulár

Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formuláru sa záväzne prihlasujete do projektu Adopcia na diaľku. Na základe prihlášky vás budeme kontaktovať a následne vám bude pridelené dieťa, ktoré budete podporovať. Osobné údaje z formuláru budú slúžiť výhradne na  zaradenie do projektu a komunikáciu medzi darcom a SKCH.

Po vyplnení formuláru a kliknutí na tlačidlo “Vytvoriť a uložiť PDF dokument“ sa vám prihláška stiahne do počítača. Následne ju pošlite ako prílohu mailom alebo vytlačenú poštou.

Prihláška bude záväzná až odoslaním poštou na adresu SKCH alebo mailom.

* Všetky údaje sú povinné