Uganda

Uganda sa nachádza vo východnej Afrike, hraničí s Keňou na východe, s Demokratickou republikou Kongo na západe, s Rwandou na juhozápade a s Tanzániou na juhu. Uganda má rozlohu 236 040 km² a žije tu 30 miliónov ľudí (2007).

 

GEOGRAFIA

Napriek tomu že je Uganda vnútrozemský štát, tak má prístup k niekoľkým veľkým vodným plochám, ako je Viktóriino jazero, Albertovo jazero, jazero Kyoga a Edwardovo jazero. Uganda sa rozkladá na plošine s priemernou nadmorskou výškou okolo 900 m. Prevažuje tu tropické podnebie, ktoré sa však v rôznych častiach krajiny trocha odlišuje. Súčasťou Ugandy sú aj niektoré pobrežné ostrovy vo Viktóriinom jazere. Najdôležitejšie mestá sa nachádzajú na juhu pri Viktóriinom jazere. Tu sa nachádza Kampala aj blízke mesto Entebbe.

Uganda sa člení na 70 distriktov, formálne zoskupených do 4 oblastí: Centrálna, Severná, Východná a Západná. Distrikty sú väčšinou pomenované podľa svojho správneho centra.

OBYVATEĽSTVO

Uganda je vlasťou mnoho rôznych etnických skupín, z ktorých žiadna nemá väčšinu. Najpočetnejšie sú kmene Ganda a Karamodžong. Hovorí sa tu približne 40 rôznymi jazykmi. Po osamostatnení Ugandy sa stala angličtina úradným jazykom. Jazykom s najvyšším počtom hovoriacich je luganda, ktorým sa hovorí v Bugande. Druhým úradným jazykom Ugandy je swahilčina, ktorá sa veľa využíva predovšetkým v obchode.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Uganda