Albánsko – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcov a O projekte.

Odkedy sa v Albánsku uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku®?
Od roku 2005.

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Albánsko?
Od 15. januára 2016 je možné aktuálne podporovať len všeobecné  potreby miestnych rodín v osade Tale – Bregdet – materiálna podpora pre rodiny s malými deťmi – výživa, plienky, oblečenie; školské pomôcky, školské tašky pre žiakov základnej školy v obci Tale, cestovné pre študentov stredných a vysokých škôl, letný tábor, zdravotné prehliadky resp. liečebné náklady, pomoc pri výnimočných situáciách rodín, platy učiteliek materskej školy v saleziánskom centre Laura Vicuna a pod.

V platnosti ostávajú adopcie konkrétnych detí v období od začiatku projektu v Albánsku v roku 2005 do 15. januára 2016,  odvtedy nové deti ani darcov pre konkrétne deti už do projektu neprijímame.

Aký je minimálny príspevok na podporu centra v Albánsku? 
Výška a frekvencia platieb je v tomto prípade všeobecného darcovstva ľubovoľná.

Aké číslo účtu má Adopcia na diaľku® Albánsko?
Albánsko  SK55 7500 0000 0040 0245 4960

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by som chcel/a zaslať do Albánska?
Pokiaľ ide o zásielky do Albánska, zatiaľ  nie sú možné, pretože v osade ani širokom okolí nie je poštový úrad. Z komunity troch sestier v Bregdete má splnomocnenie na preberanie zásielok na pošte v Tirane, vzdialenej asi 90 km, len sestra Magda. Sestry nemajú kapacitu dochádzať pravidelne na poštu do Tirany, ani hradiť nemalé poplatky za úložné na jedinej pošte, ktorá funguje pre celé mesto a nemá dostatok miesta na odkladanie zásielok.

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Darcovia pre všeobecné potreby centra v Albánsku dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o činnosti a aktivitách centra 2x do roka.

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku®?
kontaktná osoba: Mária Takáčová
poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497
mobil: 0915 724 458
email:
adopcianadialku.albansko@charita.sk (Mária Takáčová – koordinátorka projektu pre  Albánsko)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)