Haiti – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcovO projekte.

Odkedy sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® na Haiti?
Projekt sa uskutočňuje na Haiti od roku 2011.

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Haiti?
Aktuálne poskytujeme možnosť adopcie konkrétneho dieťaťa, pri čom si môžete určiť kritérium pohlavia a veku (viac/menej ako 14 rokov). Výška príspevku je stanovená na 20€/mesačne, 60€/štvrťročne, 120€/polročne alebo 240€/ročne.

V prípade, že by ste radšej podporovali celé centrum respektíve haitskú školu, je výška a frekvencia príspevku ľubovoľná.

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by sme chceli zaslať konkrétnemu dieťaťu?
Pre Haiti je možná osobná korešpondencia s deťmi len cez Slovenskú katolícku charitu. Poštu do krajiny zasielame raz ročne. Výzva aj s časovým ohraničením na zasielanie listov pre adoptívne deti bude vždy uverejnená spolu s výročnou správou od detí, ktorú adoptívny rodič dostáva dvakrát do roka.

Na Haiti  je možné zasielať okrem listov v angličtine alebo francúzštine aj malé darčeky ako pohľadnice,fotografie,obrázky,nálepky…Tieto darčeky sa budú dať zasielať v listoch pre podporované deti cez SKCH. Balíky ani oblečenie či iné predmety posielať nie je možné.

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok  dostávajú poštou z Haiti výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch školy.

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka.

Aké číslo účtu má Adopcia na diaľku® Haiti?
Haiti – IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku® v Haiti?
kontaktná osoba: Tomáš Mikšík
poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497
mobil: 0910 842 669
e-mail:
adopcianadialku.haiti@charita.sk (Tomáš Mikšík – asistent projektu pre Haiti)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)

Chceme upozorniť darcov, že v niektorých oblastiach Haiti sa nachádza mnoho detí, ktoré nemohli chodiť do školy každý rok alebo začali školu až v neskoršom veku. Často sa preto stáva, že napríklad 15 ročné dieťa navštevuje len tretí alebo štvrtý ročník základnej školy. Preto v rámci projektu Adopcia na diaľku® sú podporované aj staršie deti. Ak má darca záujem podporovať len mladšie dieťa, musí to vyznačiť v prihláške do projektu.