Ukrajina

Ukrajina je štát vo východnej Európe. Je druhou najväčšou krajinou Európy (603 700 km2). Má 52 miliónov obyvateľov. Hraničí so siedmimi štátmi: so Slovenskom (94 km), Maďarskom (103 km), Rumunskom (531 km), Moldavskom (939 km), Ruskou federáciou (2245 km), Bieloruskom (891 km) a Poľskom (428 km). Celková dĺžka ukrajinských hraníc predstavuje 4558 km.

Ukrajina má veľmi úrodné pôdy (černozem), rovinatý povrch, na západe sa nachádza pohorie Karpaty a pahorkatiny, na severe prevládajú močiare. Rozľahlé stepi sa premenili na polia a pasienky. Je prímorským štátom s prístupom k Čiernemu a Azovskému moru.

Rastlinná výroba – pšenica, raž, jačmeň, kukurica, ryža, zemiaky, cukrová repa, zelenina, ovocie, vinič, konope, ľan, tabak. Dôležitou plodinou južnej Ukrajiny je slnečnica. Ukrajina bola známa ako obilnica bývalého Sovietskeho zväzu.

Najdôležitejšou priemyselnou oblasťou Ukrajiny je Donbas s bohatými zásobami uhlia, železnej rudy, mangánu a iných nerastov. Ťažký priemysel, napríklad železiarne a oceliarne, strojárstvo a chemický priemysel v tejto oblasti stále prevládajú, hoci pribúdajú aj továrne vyrábajúce autá, lietadlá, televízory a počítače.

ukrajina_mapa1

HISTÓRIA:

Predpokladá sa, že poľnohospodárstvo na území Ukrajiny vzniklo niekedy na prelome 5. – 4. storočia pred Kr. v oblasti riek Južný Bug a Dnester. V polovici 9. storočia sa z oblasti Podnepria v hospodárskom, kultúrnom a politickom zmysle stala tichá zátoka. O približne 150 rokov neskôr sa však toto územie stalo srdcom Kyjevskej Rusi – silného politického zjednotenia, ktoré sa rýchlo obrátilo v jedno z najrozvinutejších a ekonomicky prekvitajúcich spoločenstiev vtedajšej Európy.

Koncom 16. storočia sa stredobodom udalostí znova stal východ Ukrajiny a oblasť Dnepru, kde sa opätovne rozprúdil dávny boj medzi miestnymi usadlíkmi a kočovnými kmeňmi, ktorí sa snažili presadiť islam. Následný útlak obyvateľstva bol príčinou mnohých útekov a príchodu kozákov, ktorí sa usadzovali v hraničných oblastiach Ukrajiny.

Počas takmer 150 rokov (od konca 18. storočia do začiatku 20. storočia) sa Ukrajinci ocitli pod vládou dvoch impérií – Ruského impéria a Rakúsko-Uhorska.

Dňa 22. júna 1941 nacistické Nemecko nečakane napadlo Sovietsky zväz. V septembri roku 1941 Nemci zvíťazili v rade bojov proti Červenej armáde, ktorých výsledkom bolo zajatie veľkého množstva vojakov sovietskej armády v Kyjeve. Za štyri mesiace od vpádu Nemecka do Sovietskeho zväzu Nemci okupovali takmer celú Ukrajinu.
Sovietsky zväz vojnu vyhral a Ukrajina bola desiatky rokov jeho súčasťou.

V septembri a októbri roku 1990 sa zdvihla rozsiahla vlna demonštrácii za samostatnosť Ukrajiny. Po pokuse o vojenský prevrat v Sovietskom zväze Ukrajina vyhlásila 24. augusta 1991 svoju samostatnosť.

NÁBOŽENSTVO:

Z hľadiska náboženstva, takmer 30%-né zastúpenie majú pravoslávni veriaci. Niektorí z nich podliehajú pod moskovského patriarchu Alexeja II, ďalší pod Kyjevského patriarchu Filareta. Na druhom mieste s viac ako 8 % populácie sú katolíci a niečo vyše 3% je protestantov. Malé zastúpenie má židovská obec. 57 % obyvateľov sa nehlási k žiadnemu náboženstvu.