Vietnam – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcov a O projekte.

Odkedy sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® vo Vietname?
Projekt sa uskutočňuje vo Vietname od januára 2011.

Aké číslo účtu má Adopcia na diaľku® Vietnam?
Vietnam – IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Vietnam?
Momentálne je možné prispievať na konkrétne dieťa/deti s frekvenciou a výškou platby:

20€/mesačne
60€/štvrťročne
120€/polročne
240€/ročne

Tí darcovia, ktorí sa nechcú viazať na adopciu konkrétneho dieťaťa, môžu svojimi príspevkami podporiť všeobecné potreby centra vo Vietname. Na tieto účely je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná podľa rozhodnutia a možností jednotlivých darcov.

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by sme chceli zaslať konkrétnemu dieťaťu?
Pošta podporovaným deťom do Vietnamu  sa zatiaľ zasiela raz ročne cez SKCH. Vždy po obdržaní výročnej správy od detí (list, fotografia, školská správa) je možné napísať podporovanému dieťaťu list v angličtine a SKCH zabezpečí jeho doručenie. Podrobnosti sú priebežne oznamované darcom v projekte.

Do Vietnamu  je možné zasielať malé darčeky ako pohľadnice, obrázky, nálepky, fotografie…Tieto darčeky sa budú zasielať v listoch pre podporované deti cez SKCH. Balíky ani oblečenie či iné predmety sa posielať nedajú.

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok dostávajú poštou výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch v projekte.

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka.

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku®?
kontaktná osoba: Miroslava Knapíková
poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497
mobil: 0910 842 669
e-mail:
adopcianadialku.vietnam@charita.sk (Miroslava Knapíková – koordinátorka projektu pre Vietnam)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)

Prezentácia konca školského roku 2013 / 2014 – Vietnam ( pptx | 4,65MB )

Prezentácia návštevy podporovaných detí – Vietnam Január 2014 ( ppsx | 4,39MB )

Školský systém vo Vietname ( pdf | 336kB )