Na našej webovej stránke aktuálne pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.


Alexander navštevuje prvú triedu a učí sa veľmi rád

Napriek tomu, že Kazachstan je našej krajine geograficky vzdialený, pre našich darcov už neostáva neznámou krajinou. Cez príbehy kazašských detí, ktoré sú v núdzi, alebo sú z chudobných rodín, sa stáva táto krajina blízkou aj všetkým nám. V Kazachstane sme projekt Adopcia na diaľku® začali realizovať v roku 2013. Spolupráca je možná vďaka veľkej obetavosti a osobnému nasadeniu koordinátorky Oxany N. Syseovej, ktorá je pracovníčkou Caritas Kazachstan. Medzi kazašské deti, pre ktoré hľadáme aktuálne adoptívneho rodiča na diaľku, patrí i Alexander. Koordinátorka Oxana nám z Kazachstanu o chlapcovi napísala: „Alexander má sedem rokov. Je z chudobnej rodiny. Narodil sa v Kerbulakskej oblasti. Navštevuje aktuálne prvú B triedu. Alexander je veľmi usilovný. Rád rysuje. Má dobrú povahu a v triede je k ostatným láskavý. Učenie mu ide ľahko.“  Oxana sa venuje priamej terénnej sociálnej práci, navštevuje chudobné rodiny, a tak príbehy jednotlivých detí pozná veľmi dobre. Angažuje sa i pre zdravotne hendikepované osoby a pre ľudí bez domova. Väčšinu svojich aktivít vykonáva dobrovoľnícky. Pre projekt Adopcia na diaľku® zabezpečuje i administratívne náležitostí. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní

 

Napriek ťažkým životným okolnostiam Shaila vyštudovala informačné technológie

Medzi indické dievčatá, ktoré boli zaradené v našom projekte Adopcia na diaľku®, patrí Shaila. Shaila sa narodila vo veľmi chudobnej indickej rodine. Napriek ťažkým životným okolnostiam mohla vyštudovať informačné technológie, a to vďaka pravidelnej pomoci adoptívneho rodiča zo Slovenska. Prinášame vám jej príbeh: „Shaila sa narodila v meste Kumbla, ktoré sa nachádza na juhu Indie. Jej otec Benjamń nemal stabilnú prácu, vykonával príležitostné práce podľa možností, ktoré v ich meste boli. Matka Carmine bola ženou v domácnosti. Rodina mala príjem okolo 15 eur mesačne. Keďže mali tri deti, pre rodičov bolo veľmi finančne náročné, aby všetky tri deti chodili do školy. Preto bola Shaila zapojená do projektu Adopcia na diaľku®. Mala tak na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, ktorý jej štúdium pravidelne podporoval. Darca jej prispieval každý mesiac  15 eur, z tejto sumy boli zaplatené školské pomôcky, učebnice, zošity, písacie potreby, uniforma ale aj rôzne vzdelávacie kurzy. Tie boli zamerané napríklad na edukačné techniky a rozvoj zručností. Shaila brala školu veľmi zodpovedne a dosahovala vynikajúce výsledky. Pokračovať v čítaní

 

Z Ugandy nám píšu, prečo byť šťastný

Naše dobrovoľníčky Miriam a Juliana, srdečne pozdravujú na Slovensko a píšu svoje zážitky z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV na severe Ugandy: „V pondelok, 9. októbra, bol „Uganda Independence Day“, teda deň nezávislosti. V tento deň sa celá Uganda dala do pohybu: ľudia spievali, tancovali, tvorili sprievody, jasali a oslavovali. Deň predtým sme v Centre nacvičovali pochodovanie, a tak išli staršie deti spolu s dobrovoľníkmi v rámci slávnosti ako súčasť sprievodu, kde na štadióne školou vybrané deti, medzi nimi i naše, pochodovali a tancovali tradičné tance. Bol to veľmi príjemný zážitok, pre nás i pre deti. Začali sme rozdeľovať materiál pre školy, ktorý sa začal kupovať ešte počas pôsobenia bývalých dobrovoľníčok. Každá škola dostane určitý počet školských pomôcok pre skvalitnenie výučby i prostredia v škole. Školy tak dostanú napríklad nožnice, lopty, papiere, mapy, perá, kriedy, geometrické pomôcky na tabuľu, mydlá, počítadlá či atlasy.  Pokračovať v čítaní

 

Ukrajinskí chlapci pomáhajú aj so zberom zemiakov

Zemiaky sú v ukrajinskej kuchyni každodennou súčasťou. Aj v detskom domove v dedinke Bortnyky patria k hlavným plodinám, ktoré pestujú. Detský domov „Živá perla“ si zabezpečuje sám pestovanie zeleniny, plodín, či niektorých obilnín kvôli obžive. Napríklad pšenicu využívajú na výmenu za chlieb a pekárenské výrobky v miestnej pekárni. V detskom domove aktuálne žije 34 chlapcov a keďže sú domovom rodinného typu, obživu pre seba sa snažia pracovníci domova zabezpečovať i poľnohospodárskymi aktivitami. „Okrem zeleniny a obilnín, pestujú aj ovocie, chovajú včely, prasiatka, sliepky, či králiky. Takýmto spôsobom znižujú finančné výdavky súvisiace s prevádzkou domova,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v dedinke Bortnyky v minulosti navštívila. Do prác sa zapájajú aj chlapci, ktorí v domove žijú. Pomáhajú s aktivitami, ktoré sú primerané ich veku. Učia sa takto aj zodpovednosti, spolupráci v kolektíve, a tiež pracovným návykom. Pokračovať v čítaní