blízko pri človeku

Charita je blízko pri človeku aj v Indii


Kategorie: Adopcia na diaľku and Zahraničie Dátum: 14/12/2017

 

S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú za zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal: „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac na okraji spoločnosti. Usilujeme sa pre najzraniteľnejších členov chudobných komunít, aby mohli žiť dôstojne. Pomáhame vytvárať podmienky, ktoré umožňujú ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Medzi takéto formy pomoci patrí i podpora vzdelávania chudobných detí. Spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a hľadáme dobrodincov, vďaka ktorým môžeme najchudobnejším indickým deťom uhradiť poplatky za štúdium. Medzi takéto organizácie patrí aj Slovenská katolícka charita. Za projekt Adopcia na diaľku® u nás zodpovedá sestra Veera Monis, ktorá vynakladá enormné úsilie pre zlepšenie života našich chudobných detí. Vďaka jej angažovanosti, a najmä vďaka pravidelnej podpore slovenských darcov, sme pre týchto 109 chlapcov a dievčat  mohli aj v aktuálnom roku zakúpiť školské uniformy, oblečenie aj školské pomôcky. Okrem toho sme pre každé dieťa pripravili aj malý vianočný darček. Chceme vyjadriť našu nesmiernu vďaku za vašu pomoc pre tieto deti, za podporu ich vzdelávania, ako aj za možnosť ich celkového rozvoja. Vďaka vám núdzne deti dostali pomocnú ruku, majú  zabezpečenú starostlivosť a môžu chodiť do školy.“ Chudoba indických detí je veľká a našu pomoc pre ne v tejto krajine rozširujeme. 

Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a daruj detstvo, vzdelanie, a tak i budúcnosť konkrétnemu dievčaťu, či chlapcovi z Indie. Tvojich 15 eur mesačne môže priniesť nádej tam, kde núdzni bez pomoci druhého človeka nemajú šancu zmeniť svoj život. Chudoba indických detí sa nás dotýka. 

Slovenská katolícka charita je blízko pri človeku aj v Indii. Cez Adopciu na diaľku® podávame pomocnú ruku v tejto krajine najzraniteľnejším. Prihlás sa do projektu aj ty a podaj pomocnú ruku indickým deťom spolu s nami. Prihlásiť sa môžeš priamo TU. Za akúkoľvek formu podpory pre indické deti ďakujeme. Pomôcť môžeš aj zdieľaním textov na facebooku, modlitbami za naše poslanie, či propagáciou nášho projektu medzi svojimi priateľmi alebo vo svojom spoločenstve. Ďakujeme! 

S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú za zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal: „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac na okraji spoločnosti. Usilujeme sa pre najzraniteľnejších členov chudobných komunít, aby mohli žiť dôstojne. Pomáhame vytvárať podmienky, ktoré umožňujú ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Medzi takéto formy pomoci patrí i podpora vzdelávania chudobných detí. Spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a hľadáme dobrodincov, vďaka ktorým môžeme najchudobnejším indickým deťom uhradiť poplatky za štúdium. Medzi takéto organizácie patrí aj Slovenská katolícka charita. Za projekt Adopcia na diaľku® u nás zodpovedá sestra Veera Monis, ktorá vynakladá enormné úsilie pre zlepšenie života našich chudobných detí. Vďaka jej angažovanosti, a najmä vďaka pravidelnej podpore slovenských darcov, sme pre týchto 109 chlapcov a dievčat  mohli aj v aktuálnom roku zakúpiť školské uniformy, oblečenie aj školské pomôcky. Okrem toho sme pre každé dieťa pripravili aj malý vianočný darček. Chceme vyjadriť našu nesmiernu vďaku za vašu pomoc pre tieto deti, za podporu ich vzdelávania, ako aj za možnosť ich celkového rozvoja. Vďaka vám núdzne deti dostali pomocnú ruku, majú  zabezpečenú starostlivosť a môžu chodiť do školy.“ Chudoba indických detí je veľká a našu pomoc pre ne v tejto krajine rozširujeme.

 

Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a daruj detstvo, vzdelanie, a tak i budúcnosť konkrétnemu dievčaťu, či chlapcovi z Indie. Tvojich 15 eur mesačne môže priniesť nádej tam, kde núdzni bez pomoci druhého človeka nemajú šancu zmeniť svoj život. Chudoba indických detí sa nás dotýka.

 

Slovenská katolícka charita je blízko pri človeku aj v Indii. Cez Adopciu na diaľku® podávame pomocnú ruku v tejto krajine najzraniteľnejším. Prihlás sa do projektu aj ty a podaj pomocnú ruku indickým deťom spolu s nami. Prihlásiť sa môžeš priamo TU. Za akúkoľvek formu podpory pre indické deti ďakujeme. Pomôcť môžeš aj zdieľaním textov na facebooku, modlitbami za naše poslanie, či propagáciou nášho projektu medzi svojimi priateľmi alebo vo svojom spoločenstve. Ďakujeme! 

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?Kategorie

 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...