blízko pri človeku

Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca

NA HAITI ODLETEL GENERÁLNY SEKRETÁR SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY

Dátum: 01/03/2010
V nedelu odletel na Haiti generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa v hlavnom meste postihnutom zemetrasením pripojí k humanitárnej misii Caritas Internationalis. Pocas svojho takmer dvojtýždnového pobytu sa Radovan Gumulák plánuje stretnút s predsedom konferencie biskupov Haiti ako aj s misionármi – Saleziánmi Don Bosca a reholnými sestrami zo Spolocnosti dcér krestanskej lásky, ktorí pôsobia v hlavnom meste Port-au-Prince. Cielom návštevy je zhodnotit aktuálne potreby druhej fázy humanitárnej pomoci a v spolupráci s misionármi a partnermi siete Caritas prediskutovat možnosti podpory projektov zameraných na obnovu znicených obydlí a infraštruktúry.

[Celý članok]

„DMS HAITI“ JE AKTÍVNA DO KONCA FEBRUÁRA

Dátum: 24/02/2010
Pocas februára je možné zasielat darcovské DMS správy v sieti všetkých mobilných operátorov na podporu zemetrasením postihnutého Haiti. Zaslaním SMS správy v tvare „DMS HAITI“ na císlo 877 prispejú darcovia sumou 1 €. Možnost podporit Haiti prostredníctvom darcovských správ uplynie v nedelu.

[Celý članok]

PLÁNY OBNOVY KRAJINY SÚ ZÁVISLE OD ÚČASTI HAIŤANOV

Dátum: 03/05/2010
Caritas Internationalis upozorňuje, že dlhodobá obnova by mala byť založená na miestnych zdrojoch a surovinách a na účasti haitského obyvateľstva. Civilná spoločnosť sa musí postaviť na nohy.

[Celý članok]

KONCOM TÝŽDNA BUDE UKONCENÁ DALŠIA CAST DISTRIBÚCIE NA HAITI

Dátum: 16/02/2010
Piatok 12.februára uplynul mesiac od zemetrasenia na Haiti. Na tento den vyhlásila haitská vláda Den štátneho smútku. Zamestnanci štátnych a medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v krajine nešli do práce, cinnost tažkých mechanizmov ako aj práce v skladoch boli prerušené.

[Celý članok]

Upratovanie neporiadku zamestnáva Haitanov

Dátum: 11/02/2010
Uprostred budovy znicenej masívnym zemetrasením drží Marie-France Forbin lopatu, aby nabrala sutinu, ktorá sa prevažuje na obdalec stojaci kamión. Marie je matka štyroch detí je jednou z viac ako 12.000 Haitanov, ktorí boli povolaní odpratávat trosky. Toto nariadenie je súcastou systému OSN, ktorého cielom je poskytnút nezamestnaným docasnú prácu.

[Celý članok]

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?Kategorie

 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...