S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Pravidelná zbierka školských pomôcok uľahčuje začiatok školského roka mnohým rodinám v núdzi, deťom v krízových centrách či charitných domovoch.

Detské charitné
domy

Rešpektujúc osobnosť každého dieťaťa, poskytujú zamestnanci pocit istoty pre deti, ktoré nemôžu byť v rodinách so svojimi rodičmi.

Adopcia na diaľku®

Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť.

Pomoc deťom v Iraku

Vyzbierané peniaze budú použité na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, základných životných potrieb a nákup oblečenia, topánok a potravín v v tábore Sherfadin pre deti, ktoré sa následkom vojny stali polosiroty alebo siroty.

 

Pomáhať spolu s nami môžete zapojením sa do našich projektov
alebo zaslaním ľubovoľného daru:Podporiť nás môžete aj zaslaním Vášho daru na číslo účtu:

IBAN: SK37 0900 0000 0001 7687 5345
VS: 2244

Pozrite si aj video a podporte deti na Slovensku a v zahraničí