blízko pri človeku

Contact

Kapitulská 18
SK-814 15 Bratislava

IČO: 00179132
Legal form: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
Fax: +421-2-5443 3097
sekretariat@charita.sk
 
Bank acct. number: 0176875345 / 0900
Bank acct. name: Slovenská katolícka charita

Specific accts. for Adopcia na diaľku® (Adoption from Afar):

India - 502332363/7500

Albania - 4002454960/7500

Haiti - 0635111206/0900

Vietnam - 0635111177/0900

 

President

Mons. ThDr. Štefan Sečka

secka@kbs.sk

Secretary General

Mgr. Radovan Gumulák

generalny.sekretar@charita.sk

Secretariat

Bc. Martina Borčíková

sekretariat@charita.sk

Communication and PR

Mgr. Ivana Pástorová

info@charita.sk

 

 

 

Legal contact

JUDr. Anna Danišová

pravne@charita.sk

Financial department

 

ekonomicke@charita.sk

Učtáreň

 

uctaren@charita.sk

Hospodárska správa

Mgr. Ivan Olša

hospodarskasprava@charita.sk

 

 

 

Adopcia na diaľku®

Mária Takáčová(India, Albania)

Mgr. Peter Knapík(Haiti, Vietnam)

adopcianadialku@charita.sk

adopcianadialku.haiti@charita.sk

adopcianadialku.vietnam@charita.sk

Projects

Environmental justice

 

Ing. Marián Kolenčík

Mgr. Júlia Aguado

Mgr. Jozef Kákoš

 

kolencik@charita.sk

aguado@charita.sk

kakos@charita.sk

 

Stop human trafficking

 

Help for migrants

 

Development of social services and education

Katarína Danišová

Mgr. Andrea Bezáková

/sr. Bohdana,CJ/

PhDr. Martin Fialek

 

PhDr. Ján Danko

projekty@charita.sk

stoptrafficking@charita.sk

 

utecenci@charita.sk

 

seniori@charita.sk

 


DONATE NOW >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diocesan charities

 

Poll

Do you plan on volunteering over the summer holidays?
 

FacebookMladaCharita

Youtube

 

 

Caritas Slovakia thanks 

Caritas Slovakia thanks

Caritas Slovakia thanks

Caritas Slovakia thanks

Partners

Media Partners

Caritas Slovakia thanks...