O PROJEKTE

Pomoc deťom patrí medzi významné formy pomoci, na ktorých sa Slovenská katolícka charita podieľa. Spoločne s Vami poskytujeme pomoc a prinášame vzdelanie deťom z viacerých rozvojových a chudobných krajín. Irak je však krajina, v ktorej okrem chudoby, nedostatku základných potrieb a vzdelania, deti zažili aj hrôzy vojny. Tento projekt vznikol ako spôsob ako môžeme týmto deťom zlepšiť ich ťažkú situáciu a dať im nádej na lepšiu budúcnosť. Z vyzbieraných prostriedkov bude ponúknutá konkrétna pomoc, v podobe poskytnutia potravín, oblečenia a zdravotnej starostlivosti. Nasledovné riadky približujú situáciu v Iraku, minulosť týchto detí a spôsob akým sa k nim Slovenská katolícka charita dostala.

Jezídske mesto Šingár leží uprostred okresu s rovnakým názvom v provincii Nivine v severnom Iraku. Pôvodne bolo domovom pre vyše 80 000 ľudí. Väčšinu obyvateľov tvorili Jezídi, hovoriaci jazykom kurmándží. Jezídi sú etnicko-náboženská komunita, ktorú tvoria najme Kurdi zo severného Iraku. Okrem nich v meste žili aj Kresťania a Moslimovia. V roku 2014 začali ľudia toto mesto hromadne opúšťať z dôvodu začínajúcej hrozby islamského štátu. Tá vyvrcholila 3.8.2014 keď bojovníci islamského štátu zaútočili na mesto, v ktorom vtedy žilo už len 25 000 ľudí. O život prišlo 2000 obyvateľov mesta a ďalších 5700 upadlo do zajatia. Tisíce ľudí z mesta utiekli a ukryli sa v nehostinnom prostredí neďalekých hôr. Spolu s mestom Šingár si islamský štát podmanil veľkú časť Nivine.

O štyri mesiace neskôr, 20. decembra 2014 sa vojaci Irackého Kurdistanu zvaní Pešmergovia pokúsili oslobodiť mesto Šingár zo zajatia. Pokus získať mesto späť sa žiaľ nepodaril a Pešmergovia sa museli stiahnuť. Podarilo sa im to takmer až o rok neskôr, keď 13. novembra 2015 vytlačili bojovníkov islamského štátu z mesta. Vojnový front, ktorý má v súčasnosti dĺžku 70 kilometrov sa tým posunul až 5 kilometrov za mesto.

Mnohí obyvatelia mesta utiekli pred vojnou do Sýrie. Tisíce ľudí sa ukrylo v nehostinnom prostredí neďalekých hôr, kde vznikol prvý utečenecký tábor v oblasti. Ľudia v ňom žijú už dva roky v stanoch bez elektrickej energie s minimom pitnej vody a potravín. Majú tu zlú zdravotnú starostlivosť a deti po opustení mesta prestali chodiť do školy. Druhý tábor vznikol pri dedine Sherfadin, bol vybudovaný pre pôvodných obyvateľov Šingálu vracajúcich sa zo Sýrie. Momentálne v ňom žije približne 150 rodín.

Prvýkrát Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytla pomoc tejto oblasti v apríli 2017, keď v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) umožnila vybudovanie dvoch studní v blízkosti Sherfadinu. Prístup k pitnej vode, ktorá je v tejto nehostinnej krajine tak kľúčová získalo 4500 ľudí. Studne sa navyše podarilo vybudovať len za 35 dní. 22. apríla 2017 navštívil oblasť aj pomocný biskup Jozef Haľko spolu s manažérom pre humanitnú pomoc a rozvoj z SKCH Hugom Glossom. Počas štyroch dní navštívili až 7 miest a podporili viacero humanitárnych projektov, ktoré prebiehajú v tejto oblasti.

Ďalšia možnosť slovenskej pomoci prichádza teraz. Vďaka spolupráci s organizáciou, ktorá pomáha v oboch utečeneckých táboroch a dobrovoľníčke Šárke Petrovej môžeme pomôcť päťdesiatim deťom s ťažkými osudmi. 25 detí žije v tábore v horách a 25 v tábore Sherfadin. Všetky deti sú siroty alebo polosiroty a majú 3 - 17 rokov. Ich rodičia sú buď mŕtvi alebo sú v zajatí islamského štátu a bližšie informácie o nich už roky nie sú. Deti pochádzajú z mesta Šingál a na vlastnej koži zažili všetko utrpenie, ktoré toto mesto postihlo. Mnohé z nich boli svedkami smrti svojich vlastných rodičov a súrodencov. Nasledovné roky strávili buď v zajatí alebo na úteku. Tieto udalosti na niektorých z nich zanechali trvalé psychické následky, niektoré z detí prestali rozprávať alebo majú časté záchvaty plaču. Aj preto je potrebné poskytnúť im lepšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá by im pomohla zbaviť sa týchto ťažkostí. Keďže deti sa od roku 2014 nevzdelávajú, jednou z našich priorít je aj umožniť im chodiť do školy.

Snahu pomáhať v Iraku môžete podporiť aj Vy a to zaslaním jedno rázového alebo pravidelného daru na účet IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 s variabilným symbolom VS: 4300. Vyzbierané peniaze budú použité na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, základných životných potrieb a nákup oblečenia, topánok a potravín. Každá pomoc, malá či veľká sa počíta. Dajme deťom šancu na krajšie detstvo. Ďakujeme.