PODPORTE

Pomoc deťom v Iraku môžete podporiť zaslaním ľubovoľného finančného daru na účet:

IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS: 4300

Nezabudnite na variabilný symbol aby sme platbu mohli priradiť tomuto projektu.

KOMU POMÁHAME?

Všetky dary a za ne nakúpené veci pomôžu priamo 50tim konkrétnym sirotám a polosirotám žijúcim v dvoch utečeneckých táboroch v severnom Iraku. Všetky deti boli v minulosti v zajatí islamského štátu a mnohým z nich boli zavraždení rodičia.

NA ČO BUDÚ PENIAZE POUŽITÉ?

Tieto deti žijú v podmienkach často bez základných potrieb v stanoch bez elektriny s nedostatkom jedla a vody. Preto budú financie použité na nákup potravín, oblečenia, obuvi, liekov a zaplatenie základnej zdravotnej starostlivosti.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC