NAŠA POMOC

V súčasnosti je na Blízkom východe takmer 20 miliónov utečencov. Ide o najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny. Kresťanstvo v Iraku je pod silným tlakom rastúcej moci islamských radikálov. Veľkú časť utečencov tvoria kresťania z Iraku a Sýrie. Na úteku je takmer celá kresťanská populácia týchto krajín.

Konferencia biskupov Slovenska („KBS“) vyhlásila marcovú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Biskupi Slovenska sa rozhodli z vyzbieraných peňazí podporiť niekoľko projektov v Iraku, Jordánsku a Libanone. Projekty v Jordánsku a Libanone zastrešuje Caritas Internationalis, zatiaľ čo v Kurdistane sú partnermi miestne chaldejské katolícke diecézy a farnosti v mestách Erbil, Kirkuk a Sulimanyia. Všetky navrhované projekty sú zamerané na zlepšenie situácie kresťanských vysídlencov a zachovanie kresťanstva v Iraku. Cieľom je podporiť kresťanské komunity, aby mohli prežiť toto zložité obdobie a neopúšťali svoju domovinu.

Slovenská katolícka charita (“SKCH”) sa v spolupráci s KBS zapája do pomoci vysídleným kresťanom a utečencom na Blízkom východe. Začiatkom júla 2015 pracovníci SKCH zisťovali aktuálne potreby vysídlených kresťanov priamo v Kurdistane. Cieľom cesty bolo pripraviť projekty, ktoré KBS v spolupráci s SKCH podporia.

FARNOSŤ SV. JOZEFA, SULIMANYIA, IRAK
KLÁŠTOR PANNY MÁRIE, SULIMANYIA, IRAK
ARCIDIECÉZA KIRKUK A SULIMANYIA, IRAK
FARNOSŤ MAR ELLIA, ERBIL, IRAK
LIBANON A JORDÁNSKO (2 projekty)
TÁBOR DBAYEH, LIBANON