FARNOSŤ SV. JOZEFA, SULIMANYIA, IRAKChaldejskú katolícku farnosť a kostol Sv. Jozefa spravuje v Sulimanyii otec Ayman Aziz Hirmiz. Farnosť v Sulimanyii je do veľkej miery tvorená práve utečencami. Z každej vlny, ktorá sa za posledné desaťročia Irakom prevalila, zostalo v Sulimanyii niekoľko desiatok rodín. Pod farnosť spadá momentálne 250 rezidentských rodín (približne 1500 ľudí), ktorí sa tu usadili po nepokojoch v roku 2003 a 350 rodín kresťanov presídlených v roku 2014 (približne 2500 ľudí), ktoré pochádzajú z Ninivejských planín poväčšine z miest Qaraqosh, Bartella a Mosul.

Väčšina rodín kresťanských utečencov žije v Sulimanyii v rôznych halách, školách a niekoľko desiatok z nich aj priamo v kostole. Otec Ayman sa postupne snaží rodiny presúvať do rodinných domov, ktorých prenájom čiastočne hradí Cirkev. Cirkev im prvý rok až dva pomôže s nájmom, s výdavkami na lieky alebo so školným pre deti, až kým sa im nepodarí postaviť celkom na vlastné nohy. Potom sa stávajú plnohodnotnými členmi miestnej komunity.

SKCH v spolupráci s KBS, Arcibiskupstvom Kirkuk a Sulimanyia a Farnosťou sv. Jozefa realizuje v Sulimanyii projekt výstavby pastoračného centra, jaslí a škôlky, ktoré budú slúžiť na stretávanie miestnej komunity, prácu s mládežou a pastoráciu. Takéto priestory slabo rozvinutej farnosti veľmi chýbajú, najmä po náraste kresťanskej komunity. Podľa slov Otca Aymana: "Našou úlohou je pracovať na budúcnosti Cirkvi a tou budúcnosťou sú deti. Ak sa nebudeme venovať im, Cirkev v Iraku prestane existovať." Vízia arcidiecézy je investovať práve do ľudí, ktorí sa plánujú v Kurdistane dlhodobo usadiť. Cieľom pomoci je umožniť vysídleným kresťanom zostať v irackej domovine a umožniť im dôstojný život. Najväčšia výzva spočíva vo formovaní novej generácie, ktorú si cirkev v Iraku nemôže dovoliť stratiť. Táto je nevyhnutná pre zachovanie kresťanstva v Iraku.

NÁZOV PROJEKTU

Výstavba pastoračného centra, jaslí a škôlky pre rodiny irackých kresťanských presídlencov a kresťanských rezidentov v Sulimanyii v Iraku

PARTNER PROJEKTU

Farnosť sv. Jozefa, Sulimanyia (Arcidiecéza Kirkuk a Sulimanyia)

CIEĽOVÁ SKUPINA

2500 kresťanských utečencov (cca 350 rodín) a 1500 rezidentov

TRVANIE PROJEKTU

September 2015 - September 2016

AKTIVITY PROJEKTU

  • Pastoračné centrum bude slúžiť ako miesto stretnutia a zjednotenia, kde sa budú realizovať aktivity pre komunitu kresťanov
  • Zabezpečenie pastoračnej a formačnej činnosti pre komunitu kresťanských presídlencov
  • Zabezpečenie výučby katechizmu a kresťanského vzdelávania pre kresťanskú komunitu ktoré sa im v štátnych školách nedostáva
  • Animátorské stretnutia pre mládež, biblické skupinky a duchovné cvičenia pre dospelých
  • Zabezpečenie prípravy na prijatie sviatostí
  • Zabezpečenie predškolskej výchovy pre 120 detí (jasle a škôlka)

NÁKLADY NA PROJEKT

Celkové náklady 248 500,- EUR
KBS v spolupráci s SKCH podporí projekt sumou 84 200,- EUR