KLÁŠTOR PANNY MÁRIE, SULIMANYIA, IRAKOtec Jens Petzold z komunity Al-Khalil pôsobí v súčasnosti ako predstavený Kláštora Panny Márie v Sulimanyi. Stará sa o 45 rodín kresťanských presídlencov z Ninivejských planín, spolu 180 ľudí. 64 z nich (14 rodín) žije priamo v kláštore a 6 rodín v kostole, ktorý je súčasťou kláštora. Ostatné rodiny žijú v prenajatých domoch v blízkom okolí kláštora. Otec Jens so svojimi utečencami zdieľa všetko dobré a zlé, je im pastierom, vodcom, tešiteľom a ochrancom.Najväčší problém, ktorému v súčasnosti kláštor čelí je slabý generátor. Hoci je v Sulimanyi vybudovaná verejná elektrická sieť, táto vypadáva na najmenej 8 hodín denne. Preto je generátor veľmi potrebný. Kláštor má v súčasnosti generátor s výkonom 40 kW, ktorý ale svojim výkonom nepostačuje na vykrytie potreby kláštora v čase zvýšenej spotreby. Preto je potrebné zakúpiť 100 kW generátor. Zapojenie dvoch generátorov s rôznym výkonom zabezpečí efektívne využitie paliva potrebného na chod generátorov.POSKYTNUTÁ POMOC

Zakúpenie generátora na zabezpečenie elektrickej energie

PARTNER PROJEKTU

Kláštor Panny Márie, Sulimanyia

TRVANIE PROJEKTU

August 2015

NÁKLADY NA PROJEKT

20 245,- EUR