ARCIDIECÉZA KIRKUK A SULIMANYIA, IRAKKirkuk je mesto na severovýchode Iraku, 236 kilometrov vzdialené od Bagdadu a 83 kilometrov južne od Erbilu. V Kirkuku sídli Chaldejská katolícka arcidiecéza Kirkuku a Suleimanyie, ktorá sa v súčasnosti stará približne o 250 rodín z Ninivejských plání (Quaraquos, Bartella) a Mosulu.

Mnoho mladých kresťanov - univerzitných študentov po úteku z oblastí obsadených teroristami z Islamského štátu (konkrétne študenti Mosulskej univerzity v Mosule) stratilo možnosť doštudovať svoju univerzitu. Útočisko študenti našli v Kurdistane, kde však nemôžu študovať na kurdských univerzitách, pretože neovládajú kurdský jazyk, iba arabský. Nemožnosť pokračovať v štúdiu má na študentov devastačné následky, hľadajú spôsoby emigrácie do zahraničia. Prítomnosť kresťanov v Iraku je už teraz kriticky nízka, stratou mladej kresťanskej inteligencie reálne hrozí zánik kresťanstva v Iraku.Vďaka tlaku arcibiskupa Yusifa Thomasa Mikrisa, bolo 63 irackých presídlených študentov prijatých na Tikrítsku univerzitu. Tá momentálne sídli v exile v Kirkúku, keďže v Tikríte stále prebiehajú boje medzi irackými vládnymi jednotkami a Islamským štátom. Bývalým študentom Univerzity v Mosule vybojoval arcibiskup Yusif Thomas výnimočný individuálny štúdijný plán. Dievčatá a chlapci, ktorí sú v rôznych ročníkoch štúdia v odboroch anglický jazyk, medicína, farmácia, inžinierstvo, filozofia a psychológia. Študujú v angličtine a arabčine.

Keďže rodiny študentov ostali bez príjmov, takže všetky životné náklady a výdavky na štúdium hradí arcidiecéza, ktorá však každý mesiac s veľkými ťažkosťami hľadá prostriedky na stravu, vodu, ubytovanie, hygienické potreby, plyn, dopravu a internet, aby študenti mohli pokračovať v štúdiu. Mesačné náklady spolu tvoria 7800 USD.

Študenti sa po dokončení štúdií chcú vrátiť do svojich domovov v Qaraqoshi a okolitých kresťanských dedinkách na Ninivejských planinách. Chcú zostať a pracovať v Iraku, neplánujú emigrovať do zahraničia. Arcidiecéza verí, že nájde prostriedky na dokončenie ich štúdia.

NÁZOV PROJEKTU

Podpora presídlených kresťanských študentov študujúcich v posledných ročníkoch na Univerzite Tikrit v Kirkuku

PARTNER PROJEKTU

Arcidiecéza Kirkuk a Sulimanyia

CIEĽOVÁ SKUPINA

63 kresťanských študentov, z toho 32 dievčat a 31 chlapcov

TRVANIE PROJEKTU

September 2015 – Február 2016

CIEĽ PROJEKTU

  • podpora presídlených kresťanských študentov pri dokončení svojho univerzitného štúdia
  • zotrvanie mladej kresťanskej inteligencie v kresťanských komunitách v irackom Kurdistane
  • lepšie uplatnenie na trhu práce
  • zabezpečenie kontinuity Chaldejskej katolíckej inteligencie

NÁKLADY NA PROJEKT

43 100,- EUR