FARNOSŤ MAR ELLIA, ERBIL, IRAKErbil je hlavné mesto Irackej autonómnej oblasti Kurdistan. Erbilskú arcidiecézu vedie arcibiskup Bashar Matti Warda. Kresťania v Erbile žijú prevažne v kresťanskej štvrti Ankawa, ktorá má približne 50 000 stálych obyvateľov. Kresťanov v tejto štvrti postupne pribúda vďaka utečeneckým vlnám z roku 2003, 2008 a 2014. Takmer všetkých 35 000 kresťanov, ktorí prišli do Erbilu v roku 2014 pochádza z mesta Karakoš, označovaného za hlavné mesto kresťanov v Iraku.

V súčasnosti sa v Erbile nachádza 4733 presídlených kresťanských rodín, prevažne Asýrskych katolíkov. Ide približne o 23 600 ľudí. Žijú stále v provizórnych podmienkach v unimobunkách, školách, športovom centre. Ďalší kresťania bývajú vo veľkých halách, prenajatých domoch a apartmánoch, ktoré zdieľajú s viacerými rodinami (často štyri až päť rodín) a ktorých nájomné uhrádza Chaldejská arcidiecéza za pomoci kresťanských charitatívnych organizácií z celého sveta.

O farnosť a utečenecký tábor Mar Ellia sa stará otec Douglas Bazi, pôvodom z Bagdadu. Sám prežil mučenie počas toho, ako ho 9 dní držali v zajatí islamskí extrémisti. Pre zlepšenie života svojej komunity utečencov vynakladá nesmierne úsilie, ktoré už začalo prinášať výsledky. Ako prvé vybudoval v tábore detské ihrisko, nasledovala knižnica, kúpa hudobných nástrojov, škôlka, kurzy pre deti, bazéniky pre deti a podobne.

Každodenný život kresťanov v tábore je napriek tomu bezútešný. Ľudí drží iba silná viera. Veľmi by sa chceli vrátiť do svojich domovov, no nie je to možné. Prišli o celý svoj doterajší život. Mnohí v posledných rokoch investovali všetky svoje peniaze do stavby nových domov, ktoré museli proti svojej vôli opustiť. Stratili svoje zamestnanie, svojich blízkych, ktorí sa rozhodli odísť nadobro do zahraničia pretože už nevidia žiadnu budúcnosť vo vojnou zmietanom Iraku a stratili všetku nádej na zmenu. Títo ľudia už rok žijú v provizórnych podmienkach v kempoch a halách. Celá situácia na nich zanechala negatívne následky vo forme psychickej traumy, hlbokého smútku, letargie a depresie. Strata zamestnania, vlastného domu a majetku, osobných vecí a totálna strata súkromia, negatívne ovplyvnila najmä mužov, ktorí nedokážu ďalej živiť svoju rodinu. Nemožnosť uplatniť sa vo svojom odbore, potreba učiť sa nový kurdský jazyk, bez ktorého sú v oblasti stratení. Ženy boli zvyknuté starať sa o domácnosť a vykonávať práce okolo domu. Ráno zvykli piecť domáci chlieb. Teraz varia na dvojplatničke vonku pred unimobunkou jednotvárnu stravu, ktorú si dokážu zabezpečiť zo skromných prídelov. Mladí ľudia museli prerušiť svoje štúdium a momentálne v ňom nemôžu pokračovať. V Kurdistane je vyučovacím jazykom angličtina a kurdština. Kresťania rozprávajú asýrsky a arabsky. Dievčatá v kempoch žijú väzenie vo väzení a preto sa snažia z tejto situácie hľadať nejaké východisko. Mnohé sú zraniteľné a vystavené veľkému nebezpečenstvu obchodovania s ľuďmi.

Cieľom pomoci SKCH je zabezpečenie účinnej pomoci vo forme psychologického poradenstva a dlhodobej starostlivosti a zakúpenie nevyhnutného zariadenia do Centra pre poskytovanie psychologickej pomoci a poradenstva. Centrum má za cieľ poskytnúť ľuďom priestor, kde budú vypočutí a kde nájdu profesionálnu pomoc pri ďalšom smerovaní ich života.

NÁZOV PROJEKTU

Centrum pre poskytovanie psychologickej pomoci a poradenstva v kresťanskej štvrti Ankawa v Erbile

PARTNER PROJEKTU

Arcidiecéza Erbil

CIEĽOVÁ SKUPINA

4733 kresťanských rodín
50 000 rezidentov kresťanskej štvrti Ankawa

TRVANIE PROJEKTU

September – December 2015

AKTIVITY PROJEKTU

  • Zabezpečenie psychologického poradenstva a podpory pre rodiny presídlených kresťanov
  • Traumatoterapia pre ľudí najviac postihnutých útekom a opustením vlastných domovov a celého ich doterajšieho života
  • Liečba závislostí, ktorým ľudia prepadli v dôsledku letargie a narastajúceho zúfalstva (alkoholizmus, shisha)
  • Zabezpečenie pastoračnej a duchovnej starostlivosti
  • Detské centrum s ihriskom poskytne deťom neformálne vzdelávanie pod dohľadom pracovníka
  • Preškolenie pracovníkov, dobrovoľníkov a rehoľníkov
  • Knižnica s odbornou a kresťanskou literatúrou

NÁKLADY NA PROJEKT

47 100,- EUR