NAŠA POMOC

TÁBOR DBAYEH, LIBANON

V utečeneckom tábore Dbayeh žije viac ako 11-tisíc utečencov a je medzi nimi aj 310 detí palestínskych utečencov, ktorí nemajú prístup k základnému predškolskému a školskému vzdelaniu. Škola, ktorú mohli v minulosti deti v tábore navštevovať, bola po jej zničení bombardovaním zatvorená a momentálne ju nie je možné zrekonštruovať (finančné podmienky, statika školy, miestna legislatíva)

Preto sa rodičia rozhodli posielať svoje deti do štátnych alebo často aj do súkromných škôl - štátne školy totiž majú kvóty na prijímanie palestínskych detí. V minulosti deti cestovali na vyučovanie miestnou hromadnou dopravou, avšak opakovane sa objavili prípady ich napadnutie alebo zneužívania.

Z tohto dôvodu sa rodičia detí rozhodli rozvážať deti do okolitých škôl prostredníctvom svojich alebo prenajatých dopravných prostriedkov, čo vychádza priemerne 40€/dieťa/mesiac. Často sa však stáva, že rodina nemá finančné prostriedky na pokrytie cestovného a dieťa následne ostáva doma bez možnosti pokračovať v školskej dochádzke. Okrem toho každá škola vyžaduje kúpu školskej uniformy, topánok, kníh a ďalších pomôcok. Keďže rodičia detí sú často negramotní, hrozí, že dieťa, ktoré nenavštevuje školské zariadenie, stratí perspektívu lepšej budúcnosti.

Preto sme spolu so sestrami zo ženskej rehoľnej kongregácie Little Sisters of Nazareth (Malé sestry z Nazaretu) vybrali 20 detí z najviac zraniteľných rodín a dať im príležitosť pravidelne navštevovať základnú školu vďaka čomu budú mať deti lepšiu štartovaciu pozíciu do ďalšieho života a zároveň budú prínosom aj pre svoje rodiny.

NÁZOV PROJEKTU

Podpora detí palestínskych utečencov v utečeneckom tábore Dbayeh

PARTNER PROJEKTU

ženská rehoľná kongregácia Little Sisters of Nazareth (Malé sestry z Nazaretu)

CIEĽOVÁ SKUPINA

20 detí z najchudobnejších rodín v tábora (deti boli vybrané v spolupráci so rehoľnými setrami)

TRVANIE PROJEKTU

1.11.2015 – 30.11.2016

SEKTOR POMOCI

Vzdelávanie a sociálne poradenstvo

AKTIVITY PROJEKTU

  • Zabezpečenie transportu do a zo školy
  • Zabezpečenie školských pomôcok a zaplatenie časti školného
  • Zabezpečenie šatstva, obuvi
  • Rodičom a deťom sa bude poskytovať psychosociálna podpora a poradenstvo

NÁKLADY NA PROJEKT

Celkové náklady na realizáciu projektu: 9 764,00 €