O KAMPANI

Ďakujeme, že ste sa k nám rozhodli pridať a spolu s nami pomôcť chudobným rodinám a deťom v subsaharskej Afrike.


Pôstna krabička

Milí priatelia a podporovatelia našich projektov v Afrike, mám veľkú radosť, že naša každoročná zbierka Pôstna krabička pre Afriku, ktorú pripravujeme v čase pôstu pred Veľkou nocou, sa stretáva s takou obľubou. Každý rok sa nám ozývajú nové farnosti, ale aj jednotlivci, ktorí majú záujem zapojiť sa do tejto konkrétnej a adresnej pomoci chudobným ľuďom na africkom kontinente. Len vďaka vašej obetavosti, modlitbám a darom pomáhame v Ugande už viac ako 250 deťom. V tomto roku bude z aktuálneho výnosu Pôstnej krabičky podporená výstavba murovanej budovy, ktorá by deti lepšie chránila pred nepriaznivým počasím v období dažďov. Zároveň bude aj naďalej podporené fungovanie Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Deťom, ktoré vieme podporiť v ich domácom prostredí, pomáhame vďaka projektu Adopcia na diaľku®. Keďže ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc je v Afrike veľmi veľa, nadviazali sme spoluprácu so sestrami Pallotínkami, ktoré v Rwande robia zaslúžilú prácu a pomáhajú tisíckam ľudí. Sestry preto chceme aj naďalej podporovať, a pomôcť im rozšíriť ich aktivity. Naša pomoc bude smerovať do mesta Kibeho, ktoré je známe zjaveniami a úctou k Sedembolestnej Panne Márii, čo považujeme za viac než len symbolické. Medzi nové krajiny subsaharskej Afriky, ktoré chceme v rámci Pôstnej krabičky podporiť patria Južný Sudán a Keňa. V Južnom Sudáne sa jedná o podporu projektov zameraných na zlepšenie vzdelávania v diecéze Yei. Pomoc bude smerovať do cirkevných škôl a škôlok, ktorým chýba základné vybavenie. V rámci pomoci v Keni chceme podporiť projekt realizovaný v spolupráci so švajčiarskou charitou, ktorého cieľom je zlepšenie hygienických podmienok na školách. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí podporili našu pomoc v Ugande, Rwande, Južnom Sudáne a Keni akýmkoľvek spôsobom.

Radovan Gumulák
generálny sekretár SKCH

Tvárou piateho ročníka kampane Pôstna krabička pre Afriku
je 5-ročné dievča Patience

Patience spolu s rodičmi a súrodencami utiekla pred piatimi rokmi z ich dediny Mugali v Južnom Sudáne kvôli občianskej vojne, počas ktorej bol zničený ich dom. Jej rodina začala bývať so svojimi príbuznými v meste Adjumani v susednej Ugande. Po ťažkej chorobe im však zomrel otec a následne Patience a jej súrodencov opustila aj ich mama.

Deti si tak zobrali do starostlivosti jej teta Angelina s bratom. Spolu sa starajú až o 16 detí. Brat si privyrába opravou elektroniky a Patiencinej tete sa občas podarí zarobiť peniaze nosením vody na stavbách.

Napriek ťažkej ekonomickej situácii doma, Patience minulý rok úspešne ukončila navštevovanie materskej školy a v tomto roku, vďaka pomoci Slovenskej katolíckej charity, bude môcť začať študovať na základnej škole Adjumani Center. Patience je napriek svojej ťažkej situácii veľmi snaživé dievča o čom svedčí aj pochvala na jej poslednom vysvedčení: veľmi usilovné dievča (very hardworking girl).
Ako sa použili vyzbierané peniaze

V roku 2015 sa počas Pôstnej krabičky pre Afriku vyzbieralo takmer 140 tisíc eur, z ktorých SKCH financovala projekt v Rwande a Ugande. Vaše minuloročné dary sme využili nasledovne:
Projekt podporili:
Generálny partner: Partner: Mediálni partneri:
Grafobal KRPA Slovakia Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA SITA Cesta+ Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska
Zoznam.sk TV LUX Katolícke noviny Rádio Lumen Vyveska.sk Mesačník Cesta
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
www.charita.sk
info@charita.sk
tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
fax: +421-2-5443 3097
© 2017 SKCH