Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?

v oznamoch v kostole
v médiách
na facebooku
na stránke www.charita.sk
cez bannery na internete
iné

Výsledky