POMOC DEŤOM V RWANDE


Z vyzbieraných finančných prostriedkov Pôstnej krabičky pre Afriku pomáhame aj v ďalšej krajine subsaharskej Afriky, ktorou je Rwanda. V spolupráci s rehoľnými sestrami pallotínkami dlhodobo zlepšujeme životné podmienky chudobných rodín v meste Kibeho. História pútnického mesta Kibeho siaha do 80. rokov 20. storočia, kedy sa tu zjavovala Panna Mária a prosila ľudí, aby sa modlili a obrátili, a tak zabránili hroznej vojne, ktorá má postihnúť krajinu. Samotné zjavenia boli uznané aj Cirkvou. Napäté vzťahy medzi kmeňmi Hutu a Tutsi vyústili v roku 1994 v genocídu, počas ktorej bolo zavraždených približne 800 -tisíc ľudí. Krvavé popravy nevinných ľudí zanechali krajinu v zložitej situácii, zmierenie celého národa prebieha ešte aj v dnešných dňoch. Prostredníctvom finančných darov zo Slovenska mohlo v minulosti množstvo rodín v samotnom meste a jeho okolí opraviť svoj príbytok, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť, či zlepšiť výživu vďaka distribúcii stromčekov, semien a hospodárskych zvierat.

Vďaka iniciatíve slovenských dobrovoľníčok a podpore miestnej rehole pallotínov sa v máji 2016 podarilo v Kibeho vybudovať Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Denné centrum navštevuje 43 detí vo veku od troch do šiestich rokov, pričom niektoré dochádzajú doň aj dve hodiny pešo. Takmer polovica z nich sú Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, v Rwande žijú často vylúčení na okraji spoločnosti. Hlavnou úlohu centra je poskytnúť deťom predškolskú prípravu. Rodičia sa častokrát nedokážu o deti dobre postarať a niektoré trpia podvýživou i rôznymi chorobami z nedostatočnej hygieny a zlej stravy. Centrum je otvorené štyri hodiny pred poludním, rovnako ako ostatné škôlky. Deti sú rozdelené do dvoch tried, v rámci ktorých sa im venujú dve miestne animátorky. V jazyku kinyarwanda deti učia základom písania a počítania, rozoznať farby či tvary alebo ich oboznamujú s prvými anglickými slovíčkami. Po výučbe deti dostávajú výživnú kašu a pravidelne aj banány či chlieb.

Súčasná budova centra je jednoduchá hlinená stavba, ktorá poskytne útočište pre deti len dočasne. Preto SKCH plánuje v spolupráci s miestnou rehoľou pallotínov vybudovať novú budovu, ktorá poskytne zázemie, vzdelávanie a stravu pre dvojnásobný počet detí.
Projekt podporili:
Generálny partner: Partner: Mediálni partneri:
Grafobal KRPA Slovakia SITA Mesačník Cesta Cesta+ Noviny Slovo+ Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska Kresťanská literatúra, hudba a video
Zoznam.sk TV LUX Katolícke noviny Rádio Lumen Vyveska.sk Konzervatívny denník Postoj
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
www.charita.sk
info@charita.sk
tel.: +421-2-5443 1506,
+421-2-5443 2503