POMOC DEŤOM V UGANDE


Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa nachádza na severe Ugandy pri meste Adjumani. Od svojho vzniku poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť chudobným deťom, ktoré stratili jedného alebo obidvoch rodičov kvôli chorobe AIDS. Aktuálne žije v centre viac ako 40 detí. Vďaka slovenským darcom majú deti z centra zabezpečenú strechu nad hlavou a pravidelnú stravu, môžu chodiť do školy a žiť v pokojnom a bezpečnom prostredí. Najdôležitejšie je, že deťom je poskytovaná zdravotná starostlivosť, psychologické poradenstvo a lieky, ktoré im pomáhajú viesť normálny život. Centrum okrem toho prevádzkuje aj materskú školu, ktorú navštevuje takmer 70 detí z okolia. Deti sa učia čítať, počítať, kreslia si a učia sa anglicky. Okrem aktívneho trávenia voľného času je deťom v škôlke poskytnuté aj jedlo. V rámci činnosti centra plánujeme v tomto roku spustiť fungovanie odborných učební, v ktorých budú môcť deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Veríme, že v budúcnosti aj vďaka nim získajú ľahšie uplatnenie ako šikovní stolári, murári, či krajčírky. Tento projekt je financovaný výlučne z príspevkov slovenských darcov, ktorí podporili zbierku Pôstna krabička pre Afriku. Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® finančne podporuje v tejto časti Ugandy aj vzdelávanie ďalších viac ako 420 detí na 17 základných a stredných školách.

Projekt podporili:
Generálny partner: Partner: Mediálni partneri:
Grafobal KRPA Slovakia SITA Mesačník Cesta Cesta+ Noviny Slovo+ Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska Kresťanská literatúra, hudba a video
Zoznam.sk TV LUX Katolícke noviny Rádio Lumen Vyveska.sk Konzervatívny denník Postoj
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
www.charita.sk
info@charita.sk
tel.: +421-2-5443 1506,
+421-2-5443 2503