blízko pri človeku

Akreditované vzdelávanie

Slovenská katolícka charita (SKCH) ponúka akreditované vzdelávanie, ktoré je primárne určené zamestnancom zariadení pre seniorov, ADOS, terénnej opatrovateľskej služby, ale aj rodinným príslušníkom, ktorí sa v domácom prostredí starajú o ťažko chorých a umierajúcich, prípadne o príbuzných trpiacich demenciou. 

SKCH ponúka nasledovné akreditované kurzy:

  1. Demencia a aktivizácie seniorov so zameraním na opatrovateľstvo (2-dňový kurz)
  2. Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej starostlivosti (2-dňový kurz)
  3. Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života (2-dňový kurz)
  4. Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti (1-dňový kurz)

 

Termíny kurzov nájdete tu.

 

Miesto konania: 

Bratislava: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15  Bratislava

Dolný Smokovec: Charitný domov, Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry

Kurzy sa konajú v čase od 9.00 - 17.00.  

V prípade zmeny miesta konania alebo termínu budeme záujemcov včas informovať.

 

Účastnícky poplatok:

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej starostlivosti: 64,00 € / deň kurzu.

Ostatné vzdelávacie programy: 44,00 € / deň kurzu.

Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu si hradí účastník sám. 

 

Podmienky záväznej prihlášky

 

Prihláška:

Prihláška na kurz 

 Záväznú písomnú prihlášku môžete zaslať formou pošty alebo mailu na adresu:

Slovenská katolícka charita
Mgr. Monika Pribelová
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

email: kurzy@charita.sk

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...