blízko pri človeku

Akreditovaný kurz - pedikúra

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

*

Predmet zákazky: Realizácia akreditovaných  kurzov pedikúra.

 

Názov projektu: Bakhita,

Číslo projektu: SK 2010 EIF P1 P3 /1 IP, financovaného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v € (suma musí byť s DPH ako aj bez DPH)

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je realizácia akreditovaných kurzov pedikúra. Začiatok realizácie  kurzov je naplánovaný na 10. marca 2012, ukončenie realizácie by malo byť začiatkom apríla toho istého roku. Zúčastní sa ich približne 10 ľudí, cudzincov, predpokladaná cena za jeden kurz je cca 350 €. V cenovej ponuke musí byť uvedená suma na osobu a kurz. Realizácia kurzu bude prebiehať na základe Vám zaslanej objednávky v Bratislave alebo jej blízkom okolí. Po skončení realizovania kurzov je potrebné predložiť prezenčnú listinu, kópie certifikátov od absolventov.

Do cenovej ponuky je potrebné uviesť aj informáciu o tom, či je z Vašej strany možné zabezpečiť tlmočníka a v akom jazyku. 

 

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 6.3.2012 na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, alebo e-mailom na utecenci@charita.sk.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...