blízko pri človeku

Aktuality

Pápež František: Obchodovanie s ľuďmi je hanbou civilizovanej spoločnosti

Svätý Otec prijal na audiencii členov Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorí sa v týchto dňoch schádzajú vo Vatikáne pri príležitosti jej 20. plenárneho zasadnutia. Hlavnou témou je „Pastoračná starostlivosť Cirkvi v kontexte nútenej migrácie“ a zhoduje sa s dokumentom s názvom „Prijímať Krista v utečencoch a v násilne vysídlených ľuďoch“, ktorý publikovalo dikastérium. Dokument poukazuje na milióny utečencov, vysídlených osôb a ľudí bez štátnej príslušnosti, ako aj obchodovanie s ľuďmi, ktoré sa týka čoraz väčšieho počtu detí.

 „Opakujem, že obchodovanie s ľuďmi je hanebnou činnosťou, hanbou našej spoločnosti, ktorá si hovorí civilizovaná! Vykorisťovatelia a klienti na všetkých úrovniach by si mali vážne spytovať svedomie sami pred sebou a pred Bohom! Cirkev dnes obnovuje svoj dôrazný apel, aby boli dôstojnosť a centrálne postavenie človeka vždy chránené rešpektovaním základných práv, ako to zdôrazňuje sociálna náuka; práv, ktoré žiada, aby boli skutočne na miestach, kde nie sú priznané miliónom mužom a ženám na každom kontinente. V tom svete, v ktorom sa tak veľa hovorí o právach, a v ktorom býva ľudská dôstojnosť toľkokrát pošliapaná! V tom svete, v ktorom sa tak často hovorí o právach, no zdá sa, že jediný spôsob, ako ich dosiahnuť, predstavujú peniaze. Drahí bratia a sestry, žijeme vo svete, v ktorom vládnu peniaze. Žijeme vo svete, v kultúre, ktorej vládne fetišizmus peňazí.“

Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasu. Celý text nájdete tu.

 

SKCH na medzinárodnej konferencii

V dňoch 26. a 27. marca 2013 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia realizovaná Ministerstvom vnútra SR na tému „Výmena skúseností a najlepšej praxe pri harmonizovanom zbere údajov v obchodovaní s ľuďmi“, ktorej sme sa tiež zúčastnili.Cieľom bola výmena skúseností a informácií pri harmonizovanom zbere údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi. Keďže sa jedná o medzinárodný zločin, na jeho riešenie je nevyhnutná adekvátna medzinárodná spolupráca. Na stretnutí teda participovali zainteresovaní zástupcovia štátov Európskej únie, tretích krajín, zástupcovia Európskej komisie, medzinárodných organizácií ako napríklad EUROPOL, UNODC a tiež zástupcovia rôznych mimovládnych organizácií.

Bližšie informácie o tejto udalosti ako aj  o fenoméne obchodu s ľuďmi podal v Téme dňa televízie TA3 pán Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR tu.

 

Stručný prehľad situácie obchodovania s ľuďmi na Slovensku v roku 2012

V minulom roku evidovali na Slovensku 40 obetí obchodovania s ľuďmi. Medzi obeťami boli aj tri dievčatá, jedna 15-ročná a dve 17-ročné, ktoré sexuálne vykorisťovali. Viac informácií nájdete tu. 


Sviatok sv. Bakhity

Ôsmy február je deň, kedy si pripomíname sv. Bakhitu – ženu, ktorá bola ešte ako dieťa v rodnom Sudáne unesená a predaná  za otroka. Prežila veľmi kruté zaobchádzanie, v dôsledku ktorého zabudla nielen odkiaľ presne pochádza, ale aj svoje vlastné meno. Mala viacero „majiteľov“, zakúsila rôzne praktiky týrania a ponižovania. Nakoniec sa dostala do rodiny, v ktorej nebola len otrokom, ale dostalo sa jej konečne ľudského zaobchádzania. V mladej dospelosti prijala sviatosti, potom vstúpila do rehole, kde bola až do svojej smrti známa pre svoju veľkú lásku a pokoru. Zomrela na následky ochorení spôsobených krutým zaobchádzaním v čase svojho detstva a mladosti.

Biskupi  Anglicka a Walesu vyhlásili sviatok sv. Bakhity (8.2.), ktorá si skúsenosťou predaja svojej osoby a týrania sama prešla, za deň modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi, ako aj tých, ktorí na tomto poli pracujú a bojujú proti novodobému otroctvu.

Sv. Bakhita: Sudánčanka, otrokyňa a svätica

 

Víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania

Dávame do pozornosti Víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania - už teraz od 11. do 13. 1. 2013!

Jedná sa o ekumenickú iniciatívu rôznych kongregácií a cirkevných organizácií pôsobiacich na území USA, ktoré sa aj takouto formou snažia upriamiť pozornosť na tých, ktorým boli odňaté základné práva a slobody, ktorí sú len tovarom a zdrojom zisku, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, k svojim rodinám.


Keďže obchod s ľuďmi stále prekvitá najmä na medzinárodnej úrovni, môžeme sa k danej iniciatíve pridať  a aj takouto formou podporiť tých, ktorí sú často ďaleko za hranicami svojej krajiny vystavení neľudskému zaobchádzaniu, často bez nádeje na záchranu. Slovensko je stále prevažne za zdrojovú krajinu – a teda množstvo Slovákov bolo a je zneužívaných najmä v bohatších krajinách na rôzne účely. USA nevynímajúc!

Americký prezident Barack Obama vyhlásil január za Národný mesiac prevencie proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi. 11. január je v Spojených štátoch amerických Dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi od roku 2007. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie občanov a vnímavosť na nespočetné množstvo obetí obchodu s ľuďmi – trpiacich v USA i na celom svete. Veľkým problémom je najmä zneužívanie neplnoletých dievčat na prostitúciu, pričom v USA ich vek často nedosahuje ani 14 rokov.

 

Prednáška o prevencii proti obchodovaniu s ľuďmi v Košiciach

Dňa 24.9. 2012 vo večerných hodinách sa v stredoškolskom Študentskom domove Antona Garbana  na Werferovej 10 v Košiciach uskutočnila preventívna prednáška projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi. Bola obohatená o sprostredkované skúsenosti bývalých či súčasných študentiek s prácou za hranicami Slovenska, ktoré zdieľali so svojimi vychovávateľmi – aj na hranici skúsenosti  s obchodovaním...

 

Zosieťovávanie s USA


Dňa 13. septembra 2012 sa uskutočnil v Bratislave míting SKCH so sestrami Mary Savoie a Margaret Nacke z Kansas v USA, ktoré aktívne pracujú v networku rehoľných sestier USA na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, s názvom Bakhita. Sestry sa aktívne podieľajú zvlášť na prevencii a osvete tohto problému v USA. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie projektov na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, výmena kontaktov a zosieťovanie pre efektívnejšiu spoluprácu v boji s týmto fenoménom.

 

Preventívne prednášky pre žiakov v Jarovniciach

V súlade s pripomienkami poslednej hodnotiacej správy vydávanej každý rok vládou USA sa dňa 2.5.2012 uskutočnili pod vedením sr. Bohdany z SKCH preventívne prednášky o obchodovaní s ľuďmi na základnej škole v Jarovniciach, kde je daná problematika veľmi aktuálna a reálna, keďže väčšinu poslucháčov tvorili práve  žiaci z miestnej rómskej komunity.

 

 

Obete obchodovania s ľuďmi už končia aj na Slovensku

BRATISLAVA. Slovensko už v obchodovaní s ľuďmi nie je len krajinou pôvodu obetí či tranzitnou krajinou, ale pre obete tohto trestného činu je dnes aj cieľom.

 

Charita sa zúčastnila Festivalu radosti s prednáškou o obchodovaní s ľuďmi

V rámci Festivalu radosti (16. - 20. august 2012) v Pavlovciach nad Uhom predstavila charita problematiku obchodovania s ľuďmi.

Jeden z workshopov:

Obchodovanie s ľuďmi - novodobé otroctvo - sr. Bohdana Bezáková, CJ: Obchodovanie s ľuďmi - podobne ako nezákonné obchodovanie so zbraňami a drogami - patrí dnes k najvýnosnejším zločineckým odvetviam na svete. Viac o tomto fenoméne a ako sa pred nim chrániť.

Čítaj viac...

 

„OTVORTE SVOJE OČI!“

CCME  a partneri uverejnili spoty týkajúce sa obchodovania s ľuďmi

Desiatky tisíc ľudí sa podľa odhadov členských krajín Európskej únie  ročne ocitajú v pozícii obchodovaných pre nútenú prácu v Európe, pričom sa jedná hlavne o oblasť stavebníctva, poľnohospodárstva či prácu v domácnostiach. Jedná sa teda o realitu, ktorá je bližšie, ako si často dokážeme predstaviť. Na základe toho uverejnila CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe ) a jej partnerské organizácie v štyroch európskych krajinách 15. marca 2012 sériu krátkych spotov kampane „Open your eyes!“ vyzývajúcich občanov Európskej únie, aby otvorili svoje oči a pomohli identifikovať obchodované osoby vo svojom okolí. Spoty sú súčasťou projektu MIRROR a sú dostupné v anglickom, talianskom, španielskom a rumunskom jazyku.

http://www.youtube.com/watch?v=0N1N-X10Rpk&feature=endscreen&NR=1 - nábor a preprava

 

http://www.youtube.com/watch?v=M0lFp3yIkSQ&feature=relmfu - preprava a prechovávanie

 

http://www.youtube.com/watch?v=q2Ug_kxPQ3E&feature=relmfu - zneužívanie v stavebníctve

 

http://www.youtube.com/watch?v=7s1rCSxhyYY&feature=relmfu - zneužívanie v textilnom priemysle

 

http://www.youtube.com/watch?v=RR3-epDmsks&feature=endscreen&NR=1 - zneužívanie v kateringu

 

http://www.youtube.com/watch?v=4ks6_fToTo0&feature=relmfu - zneužívanie na domáce práce

 


Slovenská katolícka charita odporúča na pozretie nasledujúce videá  - KLIKNI TU

Počas olympiády bude dôležité - nedať šancu obchodníkom s ľuďmi

foto: Michal Fulier

SKCH dáva do pozornosti slovenskej verejnosti britskú kampaň „Stop the traffik“ – určenú návštevníkom a návštevníčkam olympiády ako formu prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Organizácia spojených národov (UN.GIFT) a STOP THE TRAFFIK vytvorili v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi počas Olympiády okrem iných aktivít spoločný projekt nazvaný „GIFT box“ (darčeková škatuľa), ktorý bude trvať počas Olympijských hier 2012 s cieľom nenásilným spôsobom inšpirovať britských aj zahraničných návštevníkov k aktívnemu postoju v boji proti tomuto javu. Čítajte viac...

foto: www.stopthetraffik.org

 

Prevencia pred obchodovaním s ľuďmi na školách

V mesiaci jún uskutočnila SKCH prevenciu pred obchodovaním s ľuďmi na Základnej škole, Vrútocká a Základnej škole, Vazovova v Bratislave pre žiakov  9. ročníka, na Gymnáziu v Prešove a na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Všetkých účastníkov bolo spolu:  129.

foto: archív SKCH

 

Tréningy pre terénnych pracovníkov

 V priebehu mája a júna 2012 sa charitní pracovníci zúčastnili tréningu Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v Košiciach, Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát“ v rekreačnom zariadení Ministerstva vnútra Smrekovec na Donovaloch.

Lektori Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava a pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Košice oboznámili účastníkov s aktuálnymi údajmi týkajúcimi sa novodobého otroctva, zároveň ich naučili, ako postupovať pri identifikácii obete obchodovania s ľuďmi a ozrejmili postup Národného referenčného mechanizmu.

Získané osvedčenia k problematike ich oprávňujú vykonávať aj rozličné preventívne aktivity medzi obyvateľstvom i mládežou na školách a tiež vyhľadávať a identifikovať obete obchodovania s ľuďmi pri práci v teréne. 

foto: archív SKCH

Slovenská televízia uviedla dňa 22. 5. 2012 diskusnú reláciu o obchodovaní s ľuďmi.
Záznam z relácie si môžete pozrieť na:
http://www.stv.sk/online/archiv/vecer-na-temu?date=2012-05-22&id=49152

 

Prednáška pre žiakov a študentov v Bratislave

Dňa 28. 5. uskutočnila SKCH preventívnu prednášku "Obchodovanie s ľuďmi - novodobé otroctvo" pre žiakov 9. ročníka Základnej školy na Košickej ulici v Bratislave a tiež pre študentov 1. ročníka Gymnázia Juraja Hronoca v Bratislave. Počet účastníkov prednášok bolo 148.

foto: archív SKCH

 

Divadelná hra Vtáčatko

„ Nestačilo však ani poriadne roztiahnuť krídla a už muselo odísť tam, odkiaľ sa z ľudí ešte nikto nevrátil.“

Slovenská katolícka charita upozorňuje na divadelnú hru Vtáčatko - o dramatickom príbehu dievčaťa, ktorú uniesli obchodníci s ľuďmi. Hra je ôsmou premiérou Divadelného štúdia na Hlavnej, ktoré pôsobí pri Parku kultúry a oddychu v Prešove. Autorom a režisérom hry je Vlado Šmihula, autorom hudby je Bernard Herstek. Divadlo hru pripravilo v spolupráci s občianskym združením Magis.

Hra Vtáčatko je o našej súčasnosti, o našom svete,  o našom ľudskom údele. Ponúka hlboký a dojímavý príbeh, ktorému nechýba katarzia.

Hru Vtáčatko si môžu diváci pozrieť vo štvrtok 24. mája 2012 o 19.h. v Čiernom orli PKO v Prešove. V predpredaji stojí vstupenka 2 €, v deň predstavenia 2.50 €.

Viac informácií v dokumente.

Prečítajte si rozhovor so sr. Bohdanou o jej skúsenostiach s prácou na projekte STOP OBCHODOVANIU S ĽUĎMI. Čítaj viac...(Prešovský večerník, str. 6-7)

 

Viete, čo teraz robí vaše dieťa v uliciach?

Nová komunikačná kampaň Ministerstva vnútra SR upozorňuje na riziká súčasnosti - drogy, alkohol medzi mládežou, závislosť na sociálnych sieťach, ale tiež obchod s ľuďmi.
 
Dvadsaťdva billboardov s motívom chlapca s cukríkom na špagátiku umiestnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na frekventované priestranstvá vo všetkých krajských mestách.

V rámci kampane Viete, čo teraz robí vaše dieťa?,  malo by Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydať v dohľadnom čase aj drobnú publikáciu – akéhosi poradcu pre rodičov, v ktorej okrem dobrých rád využije aj najlepšie práce žiakov stredných škôl úžitkového výtvarníctva pochádzajúce z výstav.
  
  
     
Preventívna prednáška v Bratislave
   
Dňa 10. 5. 2012 uskutočnila SKCH preventívnu prednášku: Stop obchodovanie s ľuďmi pre študentov Strednej odbornej školy, Farského 9, Bratislava.
   
foto: archív SKCH
   

Pracovný míting RENATE

Pracovný míting RENATE  – európskej siete rehoľných sestier proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, sa uskutočnil v dňoch 19. – 22. 3. 2012 v Londýne – Chigwell. Na mítingu sa stretlo 15 sestier z východných i západných  európskych krajín /Anglicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Albánsko/, ktoré boli  delegované Konferenciami vyšších rehoľných predstavených, ako zástupkyne v tomto networku.

Na mítingu sa špecifikovala identita siete:  RENATE je skupina rehoľníkov, ktorá si kladie za cieľ byť hlasom tých, ktorých hlas nie je počuť. RENATE má prorockú úlohu, byt svedkom evanjelia v boji za ľudské práva pre všetkých ľudí.

Úlohou do budúcnosti je zapojiť do tejto siete aj mužské rehoľné rády a kňazov. Na stretnutí si sestry rozdelili niektoré z úloh, ktoré boli odporúčané na konferencii v Tzebinia v roku 2011:

  • Spolupracovať s inými náboženstvami a organizáciami.
  • Zahrnúť do siete iné krajiny, ktoré ešte nie sú v sieti, zvlášť Rusko, Moldavsko, Ukrajinu, ktoré sú najväčším zdrojom obeti obchodovania s ľuďmi.
  • Pripraviť preventívnu kampaň pred obchodovaním s ľuďmi pred Olympijskými hrami 2012 v Londýne.

Viac informácií o RENATE: www.renate-europe.net.  

Foto z mítingu nájdete na www.kvpzr.sk

 

Vlado Šmihula - Vtáčatko
Slovenská katolícka charita upozorňuje na divadelnú premiéru sestier Congregatio Jesu - OZ Magis, v spolupráci s Divadelným štúdiom na Hlavnej pri PKO v Prešove, o dramatickom príbehu dievčaťa, ktorú uniesli obchodníci s ľuďmi. Premiéra sa konala 27. marca 2012 o 19,00 hod v Čiernom orli.
Viac informácii nájdete na plagáte a vo večerníku.

 

 

Sr. Bohdana rozpráva o projekte Stop obchodovaniu s ľuďmi

Obchod s bielym mäsom existuje. To je fakt, o ktorom všetci vieme, ale málokto o ňom hovorí. My sme sa rozprávali so sestrou Bohdanou, sociálnou pracovníčkou Slovenskej katolíckej charity. O obchode s ľuďmi  vie veľa a nebojí sa o tom hovoriť.  Pretože to má zmysel. Rovnako, ako pomáhať obetiam. Čítajte viac TU

Článok vyšiel v časopise Socioterapia - január 2012, autorka článku: Marianna Kadlečíková


Dňa 23. 2. 2012 sa realizovala prevencia a osveta o problematike obchodovania s ľuďmi v pastoračnom centre pre Rómov v Jarovniciach. Veľa obyvateľov rómskej národnosti odchádza za prácou do Anglicka, kde často naletia na obchodníkov s nútenou prácou. Bývajú im odobraté doklady, bývajú v neľudských a nedôstojných podmienkach, denne pracujú viac ako 12 hodín a za prácu nedostávajú mzdu, resp. mzda ide na účty obchodníkov s nútenou prácou.

foto: archív SKCH

 

Dňa 23. januára 2012 uskutočnila Slovenská katolícka charita prevenciu v Komunite Kráľovej pokoja – v Domove sociálnych služieb pre chlapcov z detských domovov. Na besede sa zúčastnilo 47 klientov. Keďže najviac ohrozenou a cieľovou skupinou a potencionálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi, zvlášť nútenej práce, sa stávajú práve odchovanci detských domovov, a bývalí študenti zo špeciálnych škôl internátnych, táto beseda bola pre nich veľmi aktuálna.

foto: archív SKCH

Dňa 20. januára 2012 uskutočnila Slovenská katolícka charita osvetu na Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave v rámci predmetu „Obete násilia“. Na prednáške spojenej s diskusiou sa zúčastnilo 76 študentov diaľkového štúdia. V rámci prednášky boli študentom premietnuté filmy s problematikou obchodovania s ľuďmi: „Mne sa to stať nemôže“ a nový dokumentárny film, v ktorom je poukázané zvlášť na problematiku nútenej práce.

foto: archív SKCH

 

Prehľad činností v roku 2011

 I.  Prevencia, osveta, vyhľadávanie obetí OSL s cieľom identifikácie:

a/ pre mládež v školách, na internátoch, v pastoračných centrách: 

Mestá:  Žiline, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Stará Ľubovňa, Svidník, Jakubov, Martin, Cabaj Čápor, Dolný Kubín, Skalica

Spolu počet študentov: 1 607

b/ riziková skupina -  ženy v sociálnej a hmotnej núdzi

Azylový dom pre matky s deťmi Rajec, Trnava, Kláštor pod Znievom, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš

Spolu počet účastníčok: 41

c/ detské a reedukačné domovy:

- Reedukačné  domov pre dievčatá Trstín, Spišský Hrhov, Zlaté Moravce

- Detský domov Ružomberok, Podolínec

Spolu počet účastníkov: 186

d/ osveta na festivaloch a koncertoch pre mládež:  

Festival LUMEN Trnava, Koncert „Ver ár ju from“, Bratislava,  „Noc kostolov“ Prešov 

e/ medializácia:

- Rádio LUMEN, Televízia LUX, časopis Charita

- 18. 10. – propagácia na webe SKCH a jednotlivých diecéznych charít a  na webe KVPŽR

- 18. 10. – zaslané letáky a plagáty s propagáciou tohto dňa do farností trnavskej arcidiecézy

f/ iné fóra: 

- Osveta na stretnutí konferencie vyšších ženských rehoľných predstavených: 58 

- Osveta na dekanátnom stretnutí kňazov Trnavskej arcidiecézy: 62 

- Tréning o OSL pre študentov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, odbor Náuka o rodine, s cieľom osvety a vyškolenia dobrovoľníkov pre pomoc OSL, počet účastníkov: 25

 

 II. vyhľadávanie zahraničných obetí v OSL:

Realizácia osvety s cieľom identifikácie v zariadení pre žiadateľov o azyl v Rohovciach, v Opatovskej Novej Vsi, v Humennom a v Útvaroch policajného zaistenia v Sečovciach a v Medveďove.                                                                                               

Spolu návštev:      29                                                                                              

 

III. Reintegrácie obetí OSL:

V starostlivosti sme mali 10 obetí obchodovania s ľuďmi, poskytli sme im:

 

-          chránené bývanie s utajenou adresou

-          sprostredkovanie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti

-          strava

-          oblečenie

-          sociálna pomoc

-          vybavenie chránenej dielne

-          psychologická a psychoterapeutická pomoc

-          osobná asistencia

-          sociálne poradenstvo

-          pomoc pri hľadaní práce a bývania

-          sprostredkovanie štúdia

-          pomoc a podpora pri výchove dieťaťa

-          vybavovanie pestúnskej starostlivosti pre dieťa klientky

-          zabezpečenie voľnočasových aktivít cez dobrovoľníkov

-          duchovná podpora

 

Relácia Doma je Doma na TV LUX venovaná problematike obchodovania s ľuďmi

Téma, o ktorej sa nehovorí, ale ktorá sa veľmi bolestne dotýka mnohých - obchodovanie s ľuďmi. Hostia: sr.Bohdana Bezáková, PhDr. Martin Fialek, Sr. Martyna Dudek. Moderuje Zuzana Chanasová.

Môžete si ju pozrieť TU


Bez informácií sa stávaš otrokom - nová kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi


Bez informácií sa stávaš otrokom - pod týmto mottom pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s podporou Európskej únie a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava celoslovenskú kampaň.

Má za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s novými formami obchodu s ľuďmi - nútenou prácou. Jej zámerom je zároveň zviditeľniť Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Počnúc 18. októbrom sa do povedomia občanov Slovenskej republiky dostane rozhlasová aj televízna verzia spotu. Čítajte viac na www.minv.sk

Od roku 2007 vníma pokroková Európa 18.október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Jeden z fenoménov dneška – novodobé otroctvo - zasiahlo za posledné roky do životov státisícov ľudí. Pri hľadaní vlastného uplatnenia na trhu práce narazili na bezohľadnosť obchodníkov. Ak ich úmysly včas neprekukli, dostali sa do pasce biznisu, ktorý má po drogách a zbraniach najrozvetvenejšie chápadlá.

Únik do bezpečia býva veľmi zložitý. Psychicky podlomené obete sa k nemu zvyčajne odhodlávajú celé mesiace. Obchodníci totiž systematicky a dômyselne podkopávajú psychiku žien i mužov, ktorých zneužívajú. Ničím nezvyčajným nie je ani bitka človeka, ktorý sa vzoprie - priamo pred zrakmi ostatných. Aby sme mohli predísť rizikám spojeným s novodobým otroctvom, musíme ich poznať.

Potrebné informácie môže človek, ktorý sa rozhodol vycestovať za prácou do zahraničia, získať prostredníctvom bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Pri pochybnostiach sa môžete obrátiť aj na pracovisko Kancelárie ministra vnútra SR - Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi so sídlom v Košiciach. Spomínané Informačné centrum už v posledných týždňoch vyhľadalo niekoľko príbuzných, ktorých blízki vycestovali za prácou do zahraničia a od tej chvíle stratili s nimi kontakt.

zdroj: www.minv.sk

 

Modlitba k Európskemu dňu boja proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami 18. 10.

Večný Bože, vieme, že máš zaľúbenie v úbohých a slabých. Ty hájiš práva tých, ktorí sú ponižovaní. Dnes sa náš pohľad obracia na tých, ktorých práva sú pošliapané, na tých, ktorí sú predávaní ako spotrebný tovar. Často sú to mladí ľudia a dokonca i deti a ich život nebýva ocenený ani na „tridsať strieborných“.

Ty si milosrdný a plný lásky, veríme, že na nich nikdy nezabúdaš. Ich životy sú vryté do Tvojich dlaní.

Uč nás dívať sa okolo seba, aby sme pochopili úlohou, ktorú máme vo svete, v ktorom všetko riadi trh, určujúci nielen cenu kávy, ale aj ľudí.

Daj nám odvahu postaviť sa proti nespravodlivosti a zneužívaniu. Daj, nech stojíme na strane tých, ktorí pre tento veľký svet nič neznamenajú a dokážeme nazvať bezprávie pravým menom!

Bože, prosíme Ťa, daruj potrebnú múdrosť a dostatok odhodlania všetkým, ktorí bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Obetiam daj vytrvalosť a dôveru v Teba.

Chceme sa tiež modliť za páchateľov tohto bezprávia, ktorí svojou zaslepenosťou a zatvrdlivosťou srdca šíra v našom svete zlo obchodovania s ľudskými bytosťami. Daj, aby pochopili, aké strašné utrpenia spôsobujú.

O to prosíme v mene Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Brata. Amen.

 

/Podľa textu modlitby vydanej organizáciu SRTV/

 

Slovensku sa darí v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

BRATISLAVA. zdroj: www.sme.sk: Slovensko si v posledných rokoch v boji proti obchodovaniu s ľuďmi výrazne polepšilo. Podľa výsledkov správy americkej vlády Slovensko v trojstupňovom rebríčku postúpilo z druhého miesta na "jednotku". Dnes to vyhlásil veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick. Pozitívne v tomto smere zhodnotil činnosť ministerstva vnútra.

čítaj viac...

 

Typy na niektoré filmy zamerané na tému Obchodovanie s ľuďmi:

 - 96 hodín viac...

- Obchod s bielym mäsom viac...

- Lilia 4 ever viac...

- Matriošky viac...

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...