blízko pri človeku

Aktuality z Haiti

SKCH vybudovala vodovod pre sirotinec v Riviere Froide na Haiti

 

V sirotinci pre deti s telesným postihnutím, ktorý Slovenská katolícka charita otvorila v apríli 2012 majú konečne tečúcu vodu. Rezervoár na dažďovú vodu vybudovala Charita vďaka finančnému príspevku od Caritas Slovinsko a slovinského ministerstva zahraničných vecí.

            „Sirotinec je vzdialený asi 20 kilometrov od hlavného mesta Port-au-Prince a nachádza sa v hornatej oblasti Riviere Froide. Stal sa domovom pre takmer 40 detí, ktoré majú rôzne druhy telesného alebo mentálneho postihnutia. Charita pôvodne plánovala privádzať vodu z rieky, ktorá je vzdialená od budovy sirotinca niekoľko kilometrov. Takáto stavba by však bola veľmi nákladná a skromné financie na to nestačili,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

            Po skúšobných vrtoch sa Charita vzdala myšlienky na vybudovanie studne, keďže sirotinec je vybudovaný na kopci a studňu by museli robotníci vŕtať veľmi hlboko a s neistým výsledkom. Nakoniec sa vedúca misie SKCH Eva Zelinová, ktorá strávila na Haiti dva roky,  rozhodla vybudovať rezervoár, ktorý zachytáva dažďovú vodu, najmä počas bohatých zrážkových období a tá potom slúži ako zdroj vody na dlhé obdobie. „Voda je do budovy sirotinca privádzaná elektrickým čerpadlom, ktoré je poháňané naftovým agregátom, pretože na Haiti má elektrinu málokto. Rehoľné sestry z komunity sv. Terezky sa novému zdroju vody veľmi potešili, lebo doteraz ju museli nosiť ručne z rieky vzdialenej niekoľko kilometrov,“ uviedol Radovan Gumulák. Náklady na celý projekt predstavujú 9 544 eur.

 

 

Pomoc Haiti zo Slovenska pokračuje: otvorili sirotinec a detské centrum Alta Visita

Po dvoch rokoch od ničivého zemetrasenia na Haiti charita neprestáva pomáhať pri obnove zničenej krajiny. Nedávne otvorenie sirotinca a centra Alta Visita predovšetkým pre deti s telesným postihnutím z oblasti Riviere Froide to potvrdzuje. Pre desiatky haitských chlapcov a dievčat sa životné podmienky oproti minulosti výrazne zmenia.

čítaj viac...

 

Deti na haiti sa tešia novej škôlke

POZRITE SI VIDEO Z VYSTÚPENIA DETÍ PRI SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY:

 

Slovenská katolícka charita úspešne ukončila 3-mesačnú výstavbu štyroch tried materskej školy v Cazeau, ktorú spravuje miestna kongregácia malých sestier sv. Terezky. Slávnostná inaugurácia sa konala v pondelok 2.mája za prítomnosti vedúcej misie SKCH na Haiti Evy Zelinovej, riaditeľky a učiteľov školy, predstaviteliek rádu, zástupcov Caritas Internationalis, ako aj samotných žiakov, ktorí si v tento deň po prvýkrát vyskúšali nové priestory školy.

Zemetrasenie 12.januára 2010 spôsobilo na Haiti obrovské škody. Škola sv. Terézie bola takisto zasiahnutá, čoho následkom sa zrútila. SKCH preto už na konci minulého roka naplánovala výstavbu štyroch nových tried pre 250 žiakov materskej školy.

V týchto dňoch je už stavba zrealizovaná. Stalo sa tak aj vďaka všetkým darcom, ktorí prispeli na verejnú zbierku vyhlásenú Konferenciou biskupov Slovenska a Slovenskou katolíckou charitou okamžite po zemetrasení na Haiti. Po vyše roku strávených v provizórnych podmienkach, kedy vyučovanie prebiehalo v stanoch na dvore, sa tak žiaci konečne môžu učiť opäť v dôstojnejších podmienkach.

Sestra Polonne Lops, ktorá je riaditeľkou školy, v slávnostnom príhovore vyjadrila veľkú radosť z prijatia kľúčov od štyroch tried, ktoré budú slúžiť škole sv. Terézie. Citujúc jedného autora vyhlásila: „Otvoriť jednu školu, znamená zatvoriť jednu väznicu. Koľko detí, ktoré by boli v dospelosti veľkým prínosom pre spoločnosť, nemá to šťastie študovať. Naši malí žiaci majú šťastie, že  stretli štedré srdcia, ktoré postavili miesto, kde sa môžu skryť pred teplom zo slnka a rôznym nepriaznivým počasím. Za ich usilovnosť a štedrosť im patrí veľká vďaka.“

SKCH usilovne pokračuje v pomoci deťom na Haiti aj cez projekt Adopcia na diaľku®, vďaka ktorému sa už 65 detí teší podpore od svojich nových adoptívnych rodičov. I ďalšie deti z najnúdznejších rodín čakajú na šancu získať vzdelanie, pretože i na základe toho si môžu v budúcnosti zaistiť lepší život.  Jednoducho na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro.  

Rezervoár na vodu už slúži svojmu účelu

Škola sv. Františka Saleského sa nachádza vysoko na kopci v obci Riviere Froide asi 15 km od Port-au-Prince a patrí medzi najlepšie školy v okolí. Svoju zásluhu na tom má kongregácia malých sestier sv. Terezky, ktoré ju spravujú. Sestry tu majú okrem iného aj provinciálny dom, zdravotné stredisko a dom pre postihnuté deti. Škola sa skladá z materskej, základnej a strednej školy. Navštevuje ju 1200 žiakov.

Počas ničivého zemetrasenia z 12.januára 2010 bola škola kompletne zrútená a v jej ruinách zahynulo veľké množstvo žiakov a učiteľov, ktorí tam mali poobedňajšie vyučovanie. Všetko, čo patrilo škole, toalety, jedáleň, rezervoár bolo zničené, alebo poškodené natoľko, že sa už nedalo používať. Celý areál treba kompletne vybudovať.

Slovenská katolícka charita (SKCH) odpovedala na žiadosť sestier a finančne podporila stavbu nového rezervoára na vodu. Deti takto majú k dispozícii čistú pitnú vodu denne, čo znižuje riziko, že by sa mohli nakaziť cholerou, ako keby si museli zabezpečovať vodu samé.

SKCH by chcela školu dlhodobo podporovať, preto začala spolupracovať so sestrami na projekte Adopcia na diaľku®, v ktorom chce vybraným deťom vďaka slovenským darcom dlhodobo poskytovať pomocnú ruku v ich štúdiách. Takýmto spôsobom bude môcť odpovedať aj na viaceré potreby školy do budúcna a pomôcť tak k znovuvybudovaniu ideálnych podmienok pre žiakov školy.

 

Aby aj deti na Haiti mohli chodiť do školy - SKCH napomáha k ich kvalitnému vzdelávaniu

Negramotnosť a analfabetizmus na Haiti sa dotýka približne polovice populácie (51% žien a 55% mužov sú gramotní). Štátne školy, ktoré sú neplatené, alebo len za malý poplatok navštevuje len asi 10% školskej populácie. Počet “école nationale“, ako ich na Haiti nazývajú, je totiž veľmi obmedzený a viac detí nedokážu prijať. Preto je zvyšok populácie (90%) odkázaný na platené súkromné školy, ktoré si však každý nemôže dovoliť. Mnohé rodiny riešia každý rok otázku vzdelania svojich detí a nie vždy nachádzajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých školských výdavkov. Situácia po zemetrasení sa samozrejme ešte zhoršila, lebo veľa rodín stratilo svoje domovy, alebo utrpelo veľké materiálne škody a finančne sú vyčerpaní.

Slovenskú katolícku charitu oslovilo v tejto situácii viacero škôl s prosbou o pomoc. Žiaci si musia nakúpiť všetok školský materiál sami a pre viaceré rodiny je to veľký problém. Preto SKCH pred začiatkom nového školského roka kúpila učebné pomôcky a knihy pre 500 žiakov základných a materských škôl z rôznych štvrtí Port-au-Prince a Léoganu. S dobrovoľníkmi pripravili balíčky, ktoré potom distribuovali jednotlivým žiakom vo vybraných školách. Podarilo sa tak podporiť viaceré rodiny, ktoré by posielali svoje deti do školy bez základného školského vybavenia.

Vzdelanie je dôležité v každom štáte. A investovanie do podpory vzdelania na Haiti, ktoré sa borí s viacerými ťažkostami v školstve, s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov a s nedostatočným finančným pokrytím zo strany štátu, je jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť chudobnému obyvateľstvu a dať mu možnosť kvalitného vzdelávania.

Druhá časť programu pre obchodníčky

 V utorok 12.októbra sa začala druhá časť programu pre ženy-obchodníčky. Do druhej skupiny bolo vybraných 30 žien, takže celkovo sa do projektu zapojilo už 50 osôb. Program sa začal školením, ktorý bol rozdelený na dve časti. Hlavným bodom prvej časti bolo vysvetliť ženám, aké je potrebné mať obežné prostriedky, na základe ktorých sa dostanú k príjmom a zároveň, ako brzdiť ich výdavky. V druhej časti sa školiteľ venoval účtovníctvu, ako vypočítať náklady a predajnú cenu, ako pripraviť finančný denník a viesť účtovníctvo. Otec Weber Coppée, od misionárov z Montfortains, ktorý je zodpovedný za program, odovzdal ženám na konci stretnutia finančný príspevok 500 USD, ktorý im pomôže v praxi overiť čerstvo nadobudnuté teoretické poznatky.

Na záver otec Weber zhrňuje: „Môžeme povedať, že náš cieľ bol maximálne dosiahnutý. Účastníčky projektu sú veľmi spokojné, pretože hlavne teraz, na začiatku školského roka, sa tieto ženy, ktoré nemali žiadne prostriedky, dostali ku kapitálu, ktorý im pomôže dostať sa k ziskom a postarať sa o svoje rodiny. Je to príležitosť poďakovať SKCH, v mene všetkých osôb, ktoré boli priamo alebo nepriamo podporené v tomto programe. Nech sa tieto slová vďaky rozšíria na celú Cirkev na Slovensku a na celý slovenský národ.“

 


NOVÉ DOMY UŽ ČOSKORO

 Oddelenie národnej charity dostalo po zemetrasení 900 000 € ako dar od občanov, z ktorých už bola tretina použitá pri urgentnej pomoci. Teraz sa pripravujú rekonštrukčné práce v dedinách. V oblasti Gressier bude postavených 1 800 domov a 7 škôl s lepšou statikou.

 Aktuálne pôsobí na Haiti 17 národných charít. „Dohodli sme sa a rozdelili sme si úlohy podľa predbežne vypracovaných podmienok“, vysvetľuje Erny Gillen, ktorý sa zúčastnil viacerých koordinačných stretnutí počas jeho pobytu. „Charita sa zúčastňuje rekonštrukcií domov, škôl a malých zdravotníckych stredísk. Vďaka mimoriadnej katastrofe, ktorá postihla Haiti, bude Charita pomáhať tejto krajine päť až desať rokov“. Erny Gillen uskutočnil obhliadku terénu školy sv. Vincenta z Gressier, ktorá bola úplne zničená zemetrasením, napriek tomu ale výučba pokračuje v stanoch.

„Je dôležité, aby sa život na Haiti vrátil do starých koľají. Hlavne, aby sa deti mohli vrátiť do škôl. Stavebné plány novej školy sú dokončené a stavebné práce práve začínajú. Načali sme dialóg s rodičmi, aby sme ich podnietili k spolupráci na školskom živote a na udržiavaní budúcej stavby. Charita bude rekonštruovať sedem skôl a 1800 domov v regióne Gressier, čo je znakom nádeje pre obyvateľov. V najblližších týždňoch už budú postavené základy domov, ktoré by mali byť rezistentné proti zemetraseniam. Toto je významný pokrok pre ľudí, ktorí doteraz žili len v jednoduchých chatrčiach. Obyvatelia budú taktiež zapojení do rekonštrukčných prác. V skupinkách po desiatich si budú vzájomne pomáhať a stavať blok domov. Toto je spôsob ako napomáhať k solidarite.“

Špeciálni architekti spolu s haitskými partnermi zostavili - rešpektujúc použiteľnosť lokálnych materiálov - plány konštrukcií, ktoré budú rezistentné zemetraseniam a uragánom. V júni prišla na Haiti, Annick Genson, jediná spolupracovníčka Luxemburskej Charity, ktorá bude podporovať túto fázu rekonštrukčných prác počas jedného roka.

 

Spomienka na katastrofu

V pondelok, 12. júla, uplynulo od ničivého zemetrasenia, ktoré postihlo Haiti šesť mesiacov. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch americkej charity, ktorá už na Haiti pôsobí takmer 50 rokov, uskutočnila spomienková svätá omša, na ktorú boli pozvané všetky charity, ktoré majú na Haiti svoju misiu a zapojili sa do pomocných prác na obnovu krajiny.

Omšu celebroval Mons. Pierre Dumas, prezident Caritas Haiti. V homílii otec Aris, zástupca riaditeľa miestnej charity, vyzdvihol aká potrebná je nádej pri obnove zničenej krajiny slovami: „Zemetrasenie zničilo domy, školy, infraštruktúru, ale nesmie zničiť nádej v lepšiu budúcnosť krajiny. Nie jednotlivo, ale spoločnými silami sa musíme zapojiť do aktivít pri budovaní lepšieho prostredia, lepšieho štátu.“ Biskup Dumas poďakoval všetkým organizáciám a všetkým darcom, ktorí či už finančne, organizačne, alebo inou formou podpory podali pomocnú ruku tým, ktorí to po zemetrasení najviac potrebovali.

 

Caritas slovensko dáva prácu 20 živiteľom rodín

16. jún 2010

Sestry z kongregácie Marie Reine Immaculé, s ktorými spolupracuje Caritas Slovensko, bývajú v štvrti Canapé-Vert na kopci vysoko nad Port au Prince. Vidno odtiaľ mesto ako na dlani až po prístav. Táto štvrť však bola zemetrasením veľmi poškodená, a to, že sa nachádza vo vysokej polohe, komplikuje prístup materiálu a strojov, a prísun pomoci do tejto časti mesta. Sestry tu okrem kláštora mali postavený noviciát a internát so školou pre dievčatá, kde ich učili domácim prácam, aby sa dokázali ľahšie zamestnať. Po zemetrasení zostali z internátu len ruiny, budovy noviciátu a kláštora sú poškodené a nedajú sa už používať. V ruinách zahynulo sedem dievčat. Sestry spia v stanoch a v ich záhrade sa utáborili stovky ľudí, ktorí prišli o svoje domovy.

Caritas Slovensko rozbehla program cash-for-work (peniaze za prácu), ktorým pomáha sestrám. V rámci tohto programu najala 20 pracovníkov z okolitých táborov, ktorí sú momentálne bez práce. „Za každý odpracovaný deň, kedy odstraňujú trosky spadnutého internátu, dostávajú od nás 5 dolárov.“, hovorí o programe koordinátorka Caritas Slovensko na Haiti.

Radovan Gumulák, generálny sekretár: „Okrem vytvorenia dočasných pracovných miest, tak pomáhame vyčistiť priestory, ktoré môžu sestry využívať zasa pri pomoci miestnemu obyvateľstvu. Program by mal trvať približne jeden mesiac a veríme, že pomôže miestnej komunite aspoň dočasným zárobkom v ich finančnej núdzi."


700 žiakov chodí opäť do školy vďaka slovenským dobrodincom

6. jún 2010

Slovenská katolícka charita dala postaviť dvanásť provizórnych tried v hlavnom meste Haiti Port-au-Prince pre 700 žiakov. Pôvodnú budovu školy Jána Pavla II. totiž zemetrasenie úplne zničilo. Vďaka podpore slovenských dobrodincov, ktorí prispeli do zbierky, tak vyučovanie už beží niekoľko týždňov v provizórnych triedach, ktoré tvorí konštrukcia z drevených hranolov s jednoduchou plechovou strechou. Škola prijíma žiakov od materskej školy až po 9. ročník. Deťom sa poskytuje jedno teplé jedlo denne. Vzdelávanie škola umožňuje aj dospelým, ktorí nevedia čítať a písať. Pre nich je určená jedna špeciálna trieda kurzu alfabetizácie. „Bolo potrebné vytvoriť podmienky, aby vyučovanie mohlo pokračovať. Provizórne triedy poskytnú ochranu pred dažďom, ktorý je v tomto období na Haiti veľmi častý. Triedy sa budú využívať dovtedy, kým nebude hotová murovaná stavba novej školy“, uviedol generálny sekretár Radovan Gumulák.

Prevádzku školy zvažuje SKCH podporovať do budúcna formou adopcie na diaľku. Provinciálna predstavená z rehole Vincentiek, ktoré školu prevádzkujú, vo svojom liste slovenským dobrodincom uviedla: „Ďakujeme vám za pomoc, vďaka ktorej cítime, že Haiti a my, nie sme sami voči všetkým týmto veciam. Počítajte s našou modlitbou a vďakou od tých, ktorým sa dostalo vašej solidarity“.

Na celý projekt minula charita desaťtisíc amerických dolárov. „Je to znakom, že v rozvojových krajinách sa dá aj za málo peňazí urobiť veľa dobra“, uviedol Radovan Gumulák. Charita mieni svojimi projektmi obnovy podporiť predovšetkým miestnu ekonomiku, pri stavbách a projektoch bude zamestnávať miestnych ľudí, ktorí si takto môžu získať zdroj obživy. „Materiál sa snažíme v čo najvyššej miere nakupovať na Hati, aby sme podporili miestnu ekonomiku. Voziť materiál z Európy budeme iba v nevyhnutných prípadoch. Chceme v maximálnej miere využívať miestne zdroje.“, dodáva Gumulák.

 

 

Misijná práca na Haiti odštartovaná
19. máj 2010

Eva Zelinová, koordinátorka projektu obnovy po zemetrasení na Haiti, odletela 17.5.2010 aj napriek nie úplne ideálnym poveternostným podmienkam do krajiny. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude mať Eva na starosti priamy styk s miestnymi partnermi, s ktorými vstúpi Slovenská katolícka charita do spolupráce (SKCH).

K svojim misijným plánom na Haiti hovorí: „Budem úzko spolupracovať s miestnym farárom z farnosti Márie Magdalény v Siberte, s ktorým plánujeme spustiť Adopciu na diaľku.“ Projekt Adopcia na diaľku realizovala SKCH doteraz 13 rokov v Indii a štyri roky v Albánsku a po niekoľkoročnom zvažovaní technických možností sa rozhodla rozšíriť ho postupne aj na Haiti, pretože podpora vzdelávania patrí medzi najdôležitejšie piliere obnovy krajiny. Eva pokračuje: „SKCH plánuje dopraviť na Haiti dve plne vybavené terénne sanitky určené na zásahy v ťažko dostupných terénoch. Jedna sanitka bude slúžiť sestrám Vincentkám a jedna slovenským lekárom. SKCH bude spolupracovať s inými národnými charitami, ktoré už na Haiti pôsobia, predovšetkým však s Českou katolíckou charitou. Tá už má v tejto krajine viacročné skúsenosti, takže bude pre nás dôležitým partnerom.“

O dianí a napredovaní prác na Haiti budeme verejnosť informovať prostredníctvom webstránky, kde sa nachádza sekcia venovaná Haiti. Správy a obrazový materiál sa budeme snažiť dopĺňať približne každé dva týždne.

Ak máte otázky na Evu Zelinovú týkajúce sa jej práce na Haiti, napíšte na info@charita.sk. Odpovedať budeme priebežne. Prosíme o trpezlivosť, nakoľko sa informácie odovzdávajú prostredníctvom e-mailov a je potrebné zohľadniť aj posun časových pásiem. Ak ste už fanúšikom Slovenskej katolíckej charity na Facebooku, budete si môcť prezerať aj fotografie s komentármi, či krátke videá, ktoré budeme dopĺňať.

Ďakujeme za prejavené sympatie. 




Plány obnovy krajiny sú závislé od účasti Haiťanov
3. máj 2010

Caritas Internationalis upozorňuje, že dlhodobá obnova by mala byť založená na miestnych zdrojoch a surovinách a na účasti haitského obyvateľstva. Civilná spoločnosť sa musí postaviť na nohy.

Caritas Internationalis vidí potrebu:
- rýchlych a efektívnych riešení na zastavenie ľudského utrpenia, ktoré dnes ľudia podstupujú: prechodné tábory potrebujú zlepšenie, najmä čo sa týka dočasných prístreší a hygienických zariadení; treba podporiť okolité územia v blízkosti Port au Prince, aby si mohli ľudia hľadali vhodnejšie miesta na život
- plánov zameraných na obnovu krajiny: chronická potravinová neistota sa by sa mala riešiť investovaním do ekonomického rozvoja, živobytia, poľnohospodárstva, politiky zelenej energie a boja proti degradácii životného prostredia a odlesňovaniu.
- ochrany práv žien a detí
- bezplatnej zdravotnej starostlivosti pre najchudobnejších
- reformy spravodlivosti zahŕňajúcu: riešenie korupcie; regulárne voľby v nadchádzajúcom čase; stiahnutie zahraničných jednotiek, keď bude haitská polícia schopná poskytnúť bezpečnosť a zaručiť práva občanov.

Prezident Caritas Haiti Pierre Dumas povedal: „Všetky aspekty zdravia, životného prostredia, vzdelania, vytvárania pracovných možností a rozvoja miestnej výroby treba vziať do úvahy.“
Caritas pracuje v Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave, Jacmeli, Cayes, Gressier, Mirebalais a Gonaives.

Doteraz sa, podľa členov Caritas, ktorí pracujú na Haiti, investovalo najmenej 12 miliónov dolárov, prostredníctvom ktorých:
- 900 000 ľudí dostalo náradie a stany
- 1 160 000 ľuďom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť formou
poskytnutia zdravotníckych pomôcok a základná starostlivosť v nemocniciach - 1 551 599 ľudí dostávalo po dobu dvoch mesiacov pravidelné potravinové zásoby a teplé jedlo
- viac ako 200 000 ľuďom bol umožnený prístup k čistej vode a boli im rozdané hygienické balíčky
- 13 000 detí, starých a zdravotne postihnutých ľudí získalo priestor, kde sa môžu hrať, stretávať, učiť alebo cítiť chránení.



Tri mesiace po zemetrasení
22. apríl 2010

Uplynuli tri mesiaci od zemetrasenia na Haiti. Ponúkame zhrnutie, čo sa za toto obdobie udialo, aké programy sú rozbehnuté a tiež výhľad do budúcich mesiacov.

Prvé týždne
12. januára 2010 usmrtilo zemetrasenie 230 000 ľudí, zničilo infraštruktúru, zasiahlo 3 milióny ľudí a posunulo biednu a zaostalú krajinu do ešte väčšej chudoby. Počas troch mesiacov sa pomoc Caritas dostala k 1,5 miliónu pozostalých.

Viac ako 300 000 ľudí bolo liečených z vážnych zranení a viac ako 250 000 domov bolo zrútených. Odhaduje sa, že 600 000 ľudí odišlo z Port-au-Prince a z ďalších dotknutých území do iných oblastí krajiny hľadať si prácu alebo strechu nad hlavou u svojich známych. Tento pohyb sa prejavuje silným tlakom na miestne zdroje a infraštruktúru, najmä sociálne služby a zdravotníctvo.

Členovia Caritas zo 60-tich krajín podporovali snahu o pomoc poskytovaním jedla, prístrešia, živobytia, pitnej vody, bezpečného miesta pre deti, aby sa mohli hrať a učiť, zdravotnej starostlivosti a psychologickej poradne. Caritas zatiaľ použila viac ako 14 miliónov dolárov a plánuje reagovať na naliehavé potreby na Haiti počas ďalších piatich rokov, aby pomohla Haiťanom vybudovať sebestačnú krajinu.

Caritas spolupracuje aj s medzinárodnými spoločenstvami, aby našli bezpečnejšie miesta pre ľudí, ktorí bývajú v súčasnosti v dočasných táboroch. Asi 460 000 ľudí bolo presídlených do 315 táborov. Boli identifikované prioritné miesta, ktoré si vyžadujú premiestnenie, lebo sú vystavené riziku záplav počas obdobia dažďov, ktoré sa blíži.

 

Prvé týždne po katastrofe bolo prioritou pomoci priniesť naliehavú lekársku pomoc. Lekárske tímy, ktoré prišli na Haiti zriadiť poľné nemocnice a mobilné kliniky, boli rýchlo zavalené vysokým počtom zranených. Lekárske organizácie zaregistrovali niekoľko tisíc amputácií a viacero prípadov ochrnutia spojených s poraneniami chrbtice. Pooperačná starostlivosť po amputáciách a vážnych zraneniach zostala prioritou.

 

Rozbehnuté programy podpory
Programy na prístrešky poskytli stany a nepremokavé plachty 100 000 obyvateľom v hlavnom meste Port-au-Prince, v Léogane, Jacmel a v iných obciach. Pracovať s postihnutými komunitami znamená poskytovať jedlo pre 1,5 milióna ľudí, voziť denne 30 000 galónov čistej vody do štyroch táborov, stavať latríny a rozdávať hygienické potreby, kanistre a dezinfekčné balíčky na čistenie vody. Plošné distribúcie majú byť postupne nahradené cielenými distribúciami a tzv. programami „jedlo za prácu a peniaze za prácu“, ktoré sú určené pre 1,1 milióna osôb.

Programy cash-for-work (peniaze za prácu) poskytli od zemetrasenia príležitosť zamestnania pre 2 000 Haiťanov. Kanály spôsobujúce vážne zdravotné hrozby v tábore Solino v Port-au-Prince boli vyčistené. Najímanie ľudí, aby pomáhali čistiť a upratovať tiež prináša peniaze do miestnej ekonomiky.

Viac ako 350 000 ľudí využilo programy zdravotnej starostlivosti. Tieto programy zahŕňajú psychologickú starostlivosť a základnú zdravotnú starostlivosť v 21 nemocniciach a zdravotníckych stanovištiach, rozdávanie zdravotníckych potrieb a liekov a podporovanie kampaní verejného zdravotníctva. Zároveň Caritas spolupracuje s graffiti umelcom Jerry Rosembertom na vytváraní širokých nápisov v meste, aby upozornili ľudí, že si treba umývať ruky.

Caritas pracuje aj s farmármi a povzbudzuje ich sadiť ovocné stromy s pravidelnou ročnou úrodou, aby zabránili eróziám pôdy.

Zamestnanci Caritas dávajú poradenstvo viac ako 2 000 deťom v táboroch. Poradenstvá boli zavedené , aby pomohli deťom a zaradili ich do normálneho života. Zabezpečilo sa 25 školských stanov a 53 škôl dostalo materiál, vďaka čomu môžu opäť začať vyučovanie. Caritas pracuje aj na programoch rodinných stretnutí pre deti, ktoré sa oddelili od rodičov počas zemetrasenia.

Čo sa týka organizačnej zložky, zabezpečenie pomoci bolo rozdelené medzi 1) vládu, ktorá koordinovala pomoc, 2) agentúry Spojených národov, ktoré poskytli väčšinu jedla, vybavenie a materiál, 3) mimovládne organizácie, ktoré riadili väčšinu distribúcií, 4) americkú armádu a 5) misiu Spojených národov pre stabilizáciu na Haiti, ktoré prispeli k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v krajine.

Očakávania na obdobie ďalších troch mesiacov
Do najbližšieho obdobia zostáva viacero výziev. Obdobie dažďov, ktoré začne v apríli predstavuje najväčšie riziko pre ľudí zhromaždených v dočasných táboroch. Tento problém je spojený s odstraňovaním trosiek, čo by umožnilo viacerým ľuďom vrátiť sa do svojich domov a do svojich štvrtí. Nasledujúce týždne a mesiace bude jednou z hlavných aktivít poskytnúť prechodné útočisko, pevnejšie ako jednoduché stany a schopné odolať dažďom. Hygienické podmienky a kanalizácia zostávajú hlavnou starosťou, rovnako ako aj kontrola chorôb spojených s týmito podmienkami. 




HAIŤANIA SI ZARÁBAJÚ PROGRAMOM "PENIAZE ZA PRÁCU"
15. apríl 2010

Po zničení kancelárií, tovární a vládnych budov je haitská ekonomika na úpadku a státisíce ľudí sú dnes bez práce. Či už sú to učitelia, právnici alebo jednoduchí obchodníci. V súčasnosti sa programy “peniaze za prácu“ stali nutnosťou k prežitiu obyvateľstva, svedčí o tom aj počet 70 000 prijatých ľudí. Belonise, Jean Pierre a Duncan boli ochotní podeliť sa o svoje svedectvo a poodhalili pohnútky zapojenia sa do projektu Cash for work.

Ako nasýti tri deti Belonise?
„Potrebujem peniaze! Moja rodina potrebuje peniaze! Som zdravotná sestra a je paradoxné, že v krajine, v ktorej toľko ľudí potrebuje byť ošetrených si nemôžem nájsť prácu!“, hovorí 37-ročná Belonise Edouard. „Poslala som desiatky životopisov, ale doteraz žiadna odpoveď! Cash for work je jediná možnosť, ktorá mi zostáva, aby som nakŕmila moje tri deti.“, dodáva mladá žena, ktorá sa pripojila k tímom Cash for work. Pomáha s distribúciou jedla a rozdáva kupóny pre tisícky ľudí, ktorí čakajú v rade, aby dostali svoj prídel. 

Zo skúseného advokáta sa stal koordinátor distribúcie jedla
Jean Pierre Bouves je v podobnej situácii. „Som skúsený advokát, mám za sebou roky praxe, ale je nemožné nájsť si prácu! Zemetrasenie zničilo môj dom a všetko, čo som mal.“, vysvetľuje. Už niekoľko týždňov je zodpovedný za bezpečnostný tím pracovníkov Cash for work Caritas, ktorí sa starajú o distribúciu jedla. Je spokojný, že bol vybratý na túto pozíciu a berie svoju úlohu veľmi vážne: „Cash for work, je tu moja jediná alternatíva. Práca nie je pravidelná, zarábam málo peňazí, menej ako 200 gúrd denne (okolo 4 eur), ale je to lepšie ako nič.“, dodáva bývalý advokát.

Staval latríny v tábore
Pre Duncana predstavujú tieto programy viac ako len peniaze. Som rád, že som sa zapojil do projektu a že som sa zúčastnil na stavbe latrín v našom tábore! Som hrdý, že som tu mohol prispieť k zlepšeniu životných podmienok, vysvetľuje 19-ročný študent, ktorý prišiel do tábora Acra dva týždne po zemetrasení. So svojím kamarátom Davidom počas 10 dní sprevádzal skupiny, zabezpečujúce vodu a kanalizáciu z Caritas a je rád, že ľudia môžu využívať tieto služby.

Vytvorenie pracovných príležitostí v krajine, ktorej ekonomická štruktúra sa stala takmer neexistujúcou a kde 70% populácie bolo nezamestnaných už pred zemetrasením je nevyhnutným krokom. Caritas od januára zriaďuje programy Cash for work zahrňujúce aktivity ako obnova dočasnej infraštruktúry, sprevádzanie distribúcií alebo nakladanie a vykladanie tovarov v rôznych skladoch mesta. Najatí Haiťania sa zúčastňujú aj na odstraňovaní trosiek, kopú latríny či pripravujú miesta, do ktorých budú ľudia v nasledujúcich týždňoch premiestnení. Každý zamestnanec programu dostáva okolo 180 gúrd (3-4 eur) denne. Aby mohlo tento program využiť čo najviac ľudí, dĺžka práce nesmie prekročiť 15 dní. „Cash for work je dobrý, ale nie je to dlhotrvajúce riešenie. Musíme nájsť možnosti trvalého zamestnania“, uzatvára Kellita.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?







 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...