blízko pri človeku

Albánsko

Viac informácií o projekte Adopcia na diaľku® v Albánsku

 

ALBÁNSKA REPUBLIKA

Albánsko je krajina juhovýchodnej Európy, ležiaca na Balkánskom polostrove. Jej západné prímorské teritórium oddeľuje Iónske more od Jadranského mora. Na severe Albánsko susedí s Kosovom a Čiernou Horou, na juhovýchode s Gréckom, východnú hranicu tvorí Macedónsko. Územie južného Albánska, ktoré kedysi patrilo do starovekého Grécka, sa podľa tejto tradície nazýva Epirus. Albánsko možno geologicky rozdeliť na štyri územia –Albánske Alpy a masív Prokletije sa nachádzajú severne od najväčšej rieky Drin, strednú časť krajiny tvoria hory s najvyšším vrchom Korab a krasovými jazerami, tretiu časť vypĺňa kras, a juh a juhozápad nížiny.

Albánsko je krajinou bohatou na prírodné krásy – nachádza sa v nej 7 národných parkov, 24 prírodných rezervácií s jedinečnými zvieracími druhmi (napríklad: ohrozený balkánsky rys, zlatý orol – národný symbol) a približne 2000 prírodných pamiatok. Lákadlom pre turistov sú Albánske Alpy, ale aj pieskovo-štrkové pláže albánskeho pobrežia - riviéry.

V Albánsku sa striedajú rôzne klimatické regióny. V južných častiach je stredomorské podnebie s miernou zimou (priemerne 7°C) a dlhým teplým letom (priemerne 24°C). Horské územia sú chladnejšie, daždivejšie a premenlivejšie. Až 95% zrážok spadne v zimných obdobiach.

Ekonomicky patrí Albánsko k slabo rozvinutým krajinám. Dlhodobá zahraničnopolitická izolácia a hospodársky úpadok z čias totality spôsobili problémy, ktoré stále pretrvávajú. Mnohým obyvateľom chýbajú základné existenčné prostriedky, elektrina, voda, zdravotnícka starostlivosť, nie sú vybudované cesty, a mnohí nemajú ani len základné vzdelanie.

HISTÓRIA:

Albánsky národ pravdepodobne pochádza z viacerých starobylých etník, ktoré žili na jeho území – medzi nich patrili Ilýri, Gréci, Rimania i Slovania. Približne od 15. storočia úzmenie formálne patrilo pod Osmanskú ríšu. Ukončenie prvej balkánskej vojny začiatkom 20. storočia znamenalo pre Albánsko získanie nezávislosti. Po rokoch svetových vojen a okupácie sa Albánsko postupne dostalo pod vplyv komunistických režimov bývalého Sovietskeho zväzu a neskôr Číny. Keď čínska podpora koncom sedemdesiatych rokov skončila, Albánsko sa stalo jedným z najviac politicky a ekonomicky izolovaných štátov Európy. Komunizmus a totalitný režim diktátora Envera Hodžu padol definitívne až v roku 1991.

NÁBOŽENSTVO:

Údaje o náboženskom rozložení sa značne rozchádzajú. Väčšina veriacich obyvateľov sú moslimovia. Pravoslávne náboženstvo vyznáva približne 30% obyvateľov, približne 10% tvoria rímskokatolíci. Istá časť obyvateľov patrí k mormónom a Svedkom Jehovovým.

ROZVOJOVÝ PROJEKT V TIRANE:

Slovenská Katolícka Charita začala projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku v roku 2005                s komunitou sestier Saleziániek, ktoré sa venujú predovšetkým výchove detí a mládeže. Spolupracujeme so slovenskou misionárkou sestrou Magdou Cerovskou, ktorá v Albánsku pôsobí už takmer 20 rokov a je spoluzakladateľkou misijného strediska QAFS v Tirane.

Sestry Saleziánky rozvíjajú nasledovné aktivity:

      ročné a dvojročné kurzy pre mládež, schválené Ministerstvom práce

      internát pre dievčatá z chudobných kresťanských rodín, ktoré nemajú ani minimálne finančné možnosti platiť školu a internát

      mimoškolská činnosť pre deti zo základných škôl - záujmové krúžky:  športový, divadelný, jazykový, vyučovanie náboženstva

      predškolská výchova pre 5-6-ročné deti

      pomoc rodinám, ktoré nemajú ani sociálne minimum.

ROZVOJOVÝ PROJEKT V BREGDET:

Bregdet je osada pri obci Tale v blízkosti Jadranského mora. Takmer bez základného vybavenia tu žijú chudobné katolícke rodiny, ktoré sa sem presťahovali z odľahlých oblastí. Pôvodne bývali v mestách a dedinách vo vnútrozemí, ale počas diktátorského režimu boli nútené stiahnuť sa do hôr. Postupne prišli sem, pretože hľadajú lepšiu budúcnosť pre svoje deti. Základnú školu v Tale v súčasnosti navštevuje vyše 300 detí.  Je tu tiež veľa detí predškolského veku, a početnú skupinu tvoria deti a mládež, ktorá ostáva doma a ich úlohou je len chov a pasenie dobytka.  Nemajú žiadnu budúcnosť, mnohí vôbec nevedia čítať ani písať, nemajú učebnice ani školské pomôcky, niektorí ani topánky. Majú však veľký záujem o poznanie, sú šikovní a veľmi horliví.

Sestry  Saleziánky od roku 2004 začali svoj projekt pre všestranný rozvoj detí práve v tejto osade. Spolu s miestnymi učiteľmi a  animátormi poskytujú pre deti:

      predškolskú výchovu

      doučovanie

      záujmové krúžky

      štúdium cudzích jazykov

      šport

      kresťanskú výchovu.

Okrem toho v miestnych podmienkach bez pracovných príležitostí sestry hľadajú nielen podporu

dobrodincov pre tieto deti, ale aj pomoc pre všeobecné potreby (materská škola, odborné kurzy, zdravotné prehliadky, mimoriadne výdavky pre miestne rodiny). Vítaná je podpora pre dievčatá, ktoré po základnej škole nemajú žiadne perspektívy. Týmto sestry poskytujú pobyt vo svojom internáte v Tirane alebo v Shkodre a kvalifikáciu v odborných kurzoch (krajčírky, sekretárky, pekárky, počítače, účtovníctvo), čím získajú možnosť zamestnania a tak môžu vypomáhať aj svojim rodičom a súrodencom v osade.

 

„Už od školského roku 2004-2005 stále väčší počet detí i rodičov každú sobotu prichádza na sv. omšu a na prípravu ku krstu. Naša komunita 3 saleziánskych sestier cíti ako svoju misionársku povinnosť urobiť všetko, aby aj tieto rodiny mohli dôstojne žiť i lepšie spoznávať Evanjelium. V osade Bregdet bývajú rodiny, ktoré sa nesťažujú, že im chýbajú peniaze, že nemajú nové alebo teplé či letné šaty... nehovoria čo by si chceli kúpiť..., ale sú vďační, majú svoju dôstojnosť a úprimne túžia čítať Sv. Písmo. A tí, čo nevedia čítať, s trpezlivosťou hľadajú priateľa, ktorý vie čítať, a oni potom ochotne počúvajú aj dlhý čas... Spolu so SKCH realizujeme projekt na pomoc kresťanským rodinám, aby mohli ľahšie prekonávať sociálne problémy, ako aj horlivejšie a s láskou kráčať po ceste, ktorá vedie k Bohu.

A tak vďaka Vám za každú pomoc. Denne sa modlíme za našich dobrodincov a prosíme Pána, aby žehnal Slovensko.“                           

                        Sestra Magda Cerovská, FMA

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...