blízko pri človeku

Bakhita II.

Od 1. februára 2012 začala Slovenská katolícka charita realizovať projekt s názvom „Bakhita II“, ktorý je pokračovaním projektu „Bakhita“, ktorý bol z polovice zameraný na poskytovanie základných potrieb maloletým cudzincom bez sprievodu na Slovensku umiestneným v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom a druhá polovica bola zameraná na poskytovanie rekvalifikačných kurzov.

Projekt „Bakhita II“ sa realizuje v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom, kde sú zväčša umiestňovaní chlapci a v Detskom domove v Medzilaborciach, kde sú umiestňované maloleté dievčatá/cudzinky bez sprievodu. V rámci projektu sú klientom v detských domovoch poskytované tieto služby:

Psychologické poradenstvospočíva hlavne v pravidelnom a intenzívnom psychologickom poradenstve, organizovaní rôznych druhov terapií a analyzovaní aktuálnych psychických stavov/potrieb maloletých cudzincov bez sprievodu odborníkom - psychológom. Je známe, že cieľová skupina projektu prichádza na Slovensko v zlom psychickom stave, traumatizovaná odchodom z domovskej krajiny a taktiež z cesty, ktorú musela absolvovať. Hlavnou úlohou psychológa je odstrániť alebo aspoň zmierniť ťažký psychický stav maloletých cudzincov bez sprievodu a tak napomôcť k jednoduchšej integrácii na našom území.

Pedagogické poradenstvo - pravidelnou výučbou slovenského jazyka priamo v detských domovoch zabezpečujeme maloletým cudzincom jednu zo základných požiadaviek integrácie a to výučbu slovenského jazyka. Slovenský jazyk je pre cudzincov veľmi náročný, preto je potrebné, aby pedagóg pracoval s maloletými cudzincami formou hry a ukážok. Takáto forma výučby maloletých cudzincov zaujme a zároveň im umožní jednoduchšie pochopiť význam jednotlivých slov, či situácií.

Sociálne poradenstvo – ktoré im umožní prostredníctvom rozhovorov, voľno-časových aktivít, spoločenských hier, či komunikácie so sociálnym poradcom nielen znížiť napätie, či stres z nového prostredia, ale hlavne spoznať Slovensko, jeho kultúru a spôsob života. Pre úspešnú integráciu je dôležité mať vedomosti o novej krajine, v ktorej sa maloletí cudzinci ocitli, nielen z vyučovacieho procesu v školských zariadeniach, ale aj v rámci poznávacích a vzdelávacích aktivít (organizovanie rôznych výletov, voľno-časových aktivít), ktoré maloletým cudzincom umožnia priamy kontakt s realitou, osobné spoznávanie pre nich novej krajiny a zároveň využitie už získaných vedomostí.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkov EU z európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...