blízko pri človeku

Charita chce cez filmy meniť pohľady študentov na cudzincov

V rámci projektu Bez bariér SKCH nakrúti šesť krátkych autentických výpovedí cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. Filmy by mali pomôcť mladým lepšie pochopiť migrantov a priblížiť im ich život.

Slovenská katolícka charita už niekoľko rokov pomáha migrantom, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Od roku 2009 vyhľadáva v azylových zariadeniach obete obchodovania s ľuďmi a od roku 2010 v projekte Bakhita začala pracovať s maloletými bez sprievodu. Poskytuje im vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre príslušníkov tretích krajín, ktorí majú na Slovensku udelený trvalý alebo prechodný pobyt.

Vzhľadom na to, že sa na Slovensku často stretávame s negatívnym vnímaním migrantov a migračnej problematiky, rozhodla sa SKCH zvýšiť povedomie detí a širokej verejnosti s cieľom odbúrať predsudky a tak predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom. Tento cieľ si SKCH zvolila v novom vzdelávacom projekte Bez bariér.

Cieľovou skupinou projektu Bez bariér sú deti a mládež na základných a stredných školách a v centrách voľného času. V rámci projektu plánuje SKCH prednášky na školách, v ktorých predstaví problematiku migrácie, priblížili život migrantov, azylantov a žiadateľov o azyl a tak sa pokúsi odbúrať predsudky žiakov a študentov.

Aby sme deťom priblížili autentickú skúsenosť s cudzincami žijúcimi na Slovensku, nahrávame krátke dokumenty, ktoré budú premietané počas prednášok na školách. Každý film je samostatný príbeh migranta, jeho osobná výpoveď o dôvodoch odchodu zo svojej krajiny, nádeje a očakávania, ktoré si priniesol a tiež realita s ktorou sa stretol.  Filmy by mali pomôcť mladým lepšie pochopiť migrantov a priblížiť im ich život. Projekt začal v októbri 2012 a končí v marci 2013.

Jozef Kákoš

Projektový manažér projektu Bez bariér

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto článku je výlučne zodpovedná Slovenská katolícka charita.

foto: ilustračné www.tumblr.com

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...