blízko pri človeku

Keňa

Názov projektu: Zlepšenie potravinovej bezpečnosti a stavu zdravia komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho

Krátke zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni. Našou snahou je zvýšiť potravinovú bezpečnosť, zlepšiť prístup k bezpečnej vode a zdravotný stav komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho. Projektom zvyšujeme poľnohospodársku produkciu, zlepšujeme ochranu životného prostredia a využívanie pôdy. Projekt si tiež kladie za cieľ zlepšenie hygienických a sanitačných. Niektoré z aktivít projektu sú zamerané na zníženie zraniteľnosti komunity v súvislosti s účinkami klimatických zmien, ktoré sú dôsledkom dlhoročných, stále sa predlžujúcich období sucha. V rámci projektu napríklad založíme lesné škôlky, vysadíme rýchlorastúce stromy, aby sme zabránili odlesňovaniu a našou snahou bude vyriešiť aj nedostatok nezávadnej vody.

Trvanie projektu: 1. január 2012 - 31. december 2013

Zodpovední za projekt: Anna Bartošová; bartosova@charita.sk; Mariana Ištoňová; istonova@charita.sk

Poznámka: Projekt je realizovaný zo zdrojov SlovakAid.

(aktualizované: 14. 3. 2013)

 

Viac o projekte:

Spolupráca SKCH v Keni: zvyšujeme potravinovú bezpečnosť

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa začiatkom leta 2011 zapojila do pomoci krajinám východnej Afriky, ktoré zasiahli obrovské suchá a vlna hladomoru. V roku 2012 aktivity pokračujú – už nie promptnou humanitárnou pomocou, ale najmä premyslenou rozvojovou spoluprácou v kenskom okrese Kericho.

Čítaj viac...

 

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje dvojročný projekt v Keni s finančnou podporou SlovakAid, ktorý je zameraný na Zlepšenie potravinového zabezpečenia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva.

Cieľom tohto projektu je zlepšenie potravinovej bezpečnosti, prístupu k bezpečnej vode a zdravotného stavu komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho. Pomoc bude smerovať približne 800 domácnostiam (cca. 5 000 ľudí) v 12 dedinách. V rámci tohto projektu plánuje SKCH distribuovať miestnym obyvateľom osivo a semená plodín odolné voči suchu.  800 farmárov z najchudobnejších oblastí okresu Kericho sa bude vzdelávať v technikách na zlepšenie pestovania plodín a na tento účel sa založí 5 ukážkových polí.

„Rozdávanie potravín v krajinách subsaharskej Afriky nerieši situáciu nedostatku potravín z dlhodobého hľadiska a môže vytvárať ďalšiu závislosť na humanitárnej pomoci. Oveľa dôležitejšie je podporiť domácu poľnohospodársku produkciu a poskytnúť miestnym obyvateľom vzdelanie a techniku pre zavlažovanie a efektívnejšie využívanie pôdy. Je výborné, že vláda SR podporila z prostriedkov SlovakAid práve tento projekt“, hovorí generálny sekretár SKCH, Radovan Gumulák, ktorý sa nedávno vrátil z Kene.


Charita bude miestnym rozdávať zadarmo aj sadenice stromov. Na tento účel sa v rámci projektu založia 2 lesné škôlky. Pre zlepšenie potravinového zabezpečenia najzraniteľnejších rodín sa nakúpia zošľachtené plemená kôz a hydiny, ktoré budú prínosom pre 300 domácností. Do 60 najchudobnejších domácností budú dodané Jikos, energeticky úsporné hlinené pece,  a 500 ďalších žien si ich bude môcť zakúpiť za polovičnú cenu. V rámci projektu chce Katolícka charita zvyšovať informovanosť komunity v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a sanitácie.

SKCH bude v Keni stavať studne a tiež budovať zásobárne vody pre základné a stredné školy. „Pri návšteve oblasti Kaplelaret sme navštívili miestnu komunitu asi 30-tich rodín, ktoré stratili zdroj vody v dôsledku sucha. Miestni ľudia musia prejsť niekoľko kilometrov, aby si nabrali špinavú vodu  z plytkej  jamy, z ktorej ju musia čerpať malým hrnčekom aj niekoľko hodín, aby naplnili svoju plastovú bandasku“, hovorí Gumulák.


Partnerom projektu je Caritas Keňa a diecéza Kericho. Celkový objem pomoci pre Keňu v rámci tohto projektu je 292.480,- Eur.


SKCH  je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete a aj vďaka tejto sieti partnerských organizácií môže efektívne reagovať na potreby ľudí v núdzi.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...