blízko pri človeku

Kultúrne podujatie [Ver ár ju from?]

 

V súčasnej dobe sa prostredníctvom médií dozvedáme vcelku negatívne informácie o utečencoch, iných kultúrach a migrácii. Cieľom podujatia [Ver ár ju from?] je odbúranie predsudkov voči migrantom a ponúknutie majoritnej spoločnosti priestor na spoznávanie nových kultúr a zvykov. Podujatie zároveň umožní migrantom kultúrne sa integrovať. Kultúrna integrácia spočíva aj v prezentovaní sa napr.: hudbou, spevom a tancom.

 

 

26. mája 2011 UPeCe, Bratislava foto: Andrej Lojan Príbehy, svedectvá, ľudské osudy...Aj umenie odlišných kultúr môže byť prostriedkom na zbližovanie a prekonávanie medziľudských bariér.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...