blízko pri človeku

Modlitba za Týnu

Týna, daruj nám svoje odpustenie (úvaha na pohrebe Týny)

 

Drahá Týna,

Tvoj mladý život, ktorý bol náhle prerušený pred trinástimi mesiacmi, nesmierne zaťažuje naše svedomie. Potrebujeme Tvoje odpustenie, aby sme našli silu pokračovať v boji proti všetkým formám otroctva a vykorisťovania.

Prosíme o odpustenie tvoju dcérku Elisu, ktorú si zanechala v Rumunsku len pár mesiacov po narodení. Prosíme o odpustenie tiež tvoju matku a všetky matky, ktoré plačú pre svoje dcéry, ktoré prišli do Talianska s vidinou života plného nádeje a zastihla ich krutá a ponižujúca smrť, ak ako teba.

-          Týna, odpusť pokrytectvo našej blahobytnej a konzumnej spoločnosti, ktorá stavia na obdiv svoj rozvoj a technologický pokrok, ktorá však zabúda rešpektovať dôstojnosť a posvätnosť každej ľudskej osoby.

-          Odpusť našim občianskym predstaviteľom, ktorí pripúšťajú, či tolerujú nové otroctvo 21. Storočia a nechcú potrieť vydieračstvo a organizácie obchodníkov s ľudskými bytosťami, a tak dovoľujú, aby kvôli nízkym záujmom alebo hanebným zárobkom, boli ničené životy tisícov mladých bezbranných ľudí.

-          Odpusť poriadkovým silám, ktoré ťa neubránili a neuchránili, pretože si tu bola ilegálne bez totožnosti, a tak olúpená i o svoju dôstojnosť a slobodu.

-          Odpusť predovšetkým tým, ktorí ťa za každú cenu vyhľadávali, znásilňovali a užívali ťa ako predmet svojej rozkoše, aby ťa potom znovu odhodili na ulici ako odpad, a tak spolupracovali s tvojimi tyranmi a platili poplatok určený k podpore organizovaného zločinu.

-          Odpusť náboženským autoritám, ktoré nedokázali dostatočne nahlas vykričať bolesť a odsúdiť nespravodlivosť tvojho vykorisťovania a tvojho ponižovania do stavu otroctva. V Jubilejnom roku si nadarmo očakávala, že sa rozlomia tvoje putá a že ty i tvoje spoločníčky na ulici zakúsite „Rok milosti a milosrdenstva Pána“.

-          Odpusť postoj mnohých kresťanov a ďalších vzorných občanov, ktorí ťa posudzovali a odsudzovali, pretože si im vadila rovnako tak, ako cudzoložná žena v evanjeliu, pošpiňovala si naše ulice a pohoršovala si našu falošnú hanbu.

-          Prosím ťa za odpustenie v mene všetkých žien za to, že sme svojou ľahostajnosťou a solidaritou so zlom nedbali na tvoj bolestný krik a nechali sme ťa „osamotenú“ na ulici, kde si prežívala drámu svojej samoty, pohŕdania, úzkosti a strachu.

-          Prosím ťa za odpustenie, Týna, tiež v mene tvojho vraha, ktorý barbarsky zmrzačil tvoje mladé telo. Ale nie je to len on, kto je zodpovedný za tvoju smrť: bola si mŕtva ešte skôr, ako prišla smrtiaca rana. Koľko ľudí zabilo sny a očakávania tvojich dvaciatich rokov. Všetci cítime vinu za tvoju smrť a všetci sme zodpoední. Preto vzývame Božie milosrdenstvo.

-          Teraz ti prajeme odpočinok v pokoji a v láske toho Boha, ktorý je Otcom všetkých vyradených na okraj spoločnosti, všetkých ponížených a pohŕdaných v dejinách, lebo On: „Zvrhol mocných z trónu a povýšil ponížených. On „nasýtil hladných dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno.“ On nech zotrie tvoje slzy a daruje ti radosť pokoja a večného života. Tvojej osirelej dcére Elize, tvojim drahým nech príde útecha cez naše modlitby, našu účasť a zdieľanie jej veľkej bolesti. Nám nech zostane vedomie zodpovednosti a úsilie chrániť a vyslobodzovať všetky otrokyne 21. Storočia.

Amen.

 

 

 

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...